Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • JUDr. David Sehnálek, Ph.D.
Pracoviště
 • Masarykova univerzita, Právnická fakulta, katedra mezinárodního a evropského práva.
Funkce na pracovišti
 • Docent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • Teoretické právní vědy, doktorský studijní program - obor: PrF MEPS Mezinárodní právo soukromé (2007 - Ph.D.);
 • Právo a právní věda, rigorózní řízení - obor: PrF PR Právo (2004 - JUDr.);
 • Právo a právní věda, magisterský studijní program - obor: PrF PR Právo (2003 - Mgr.)
Přehled zaměstnání
 • Vysokoškolský učitel (2004 - doposud)
Vědeckovýzkumná činnost
 • Vliv práva Evropské unie na českou regulaci nekalé soutěže a nekalých obchodních praktik (GA14-20147S)
 • Řešitel na MU: JUDr. David Sehnálek, Ph.D.
 • Fakulta / Pracoviště MU: Právnická fakulta
 • Období řešení:
 • 1/2014 — 12/2016
 • Investor/Program:
 • Grantová agentura ČR / Standardní projekty
 • Vnitřní vývoj mezinárodního práva soukromého ve světle měnících se vnějších podmínek II (MUNI/A/0789/2012)
 • Řešitel na MU: prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
 • Fakulta / Pracoviště MU: Právnická fakulta
 • Období řešení:
 • 1/2013 — 12/2013
 • Investor/Program:
 • Masarykova univerzita / Grantová agentura MU
 • Studentská vědecká odborná činnost (MUNI/B/0919/2011)
 • Řešitel na MU: JUDr. David Sehnálek, Ph.D.
 • Fakulta / Pracoviště MU: Právnická fakulta
 • Období řešení:
 • 1/2012 — 12/2012
 • Investor/Program:
 • Masarykova univerzita / Grantová agentura MU
 • Vnitřní vývoj mezinárodního práva soukromého ve světle měnících se vnějších podmínek (MUNI/A/0924/2011)
 • Řešitel na MU: prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
 • Fakulta / Pracoviště MU: Právnická fakulta
 • Období řešení:
 • 1/2012 — 12/2012
 • Investor/Program:
 • Masarykova univerzita / Grantová agentura MU
 • Evropský kontext vývoje českého práva pro roce 2004 (MSM0021622405)
 • Řešitel na MU: prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc.
 • Fakulta / Pracoviště MU: Právnická fakulta
 • Období řešení:
 • 1/2005 — 12/2011
 • Investor/Program:
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Výzkumné záměry
Vybrané publikace
 • SEHNÁLEK, David. Mirror, Mirror on the Wall, Who's the Fairest of Them All? (Evaluation of the Rule of Law in the EU). In The Supranationalization of the Rule of Law: Concepts, Enforcement and Sanctions. 2024. info
 • SEHNÁLEK, David. What are Global Legal Skills Anyway?: A True Global Perspective. In Global Gathering 2024. 2024. URL info
 • SEHNÁLEK, David. člen. Vědecká rada Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, 2024 - 2024. info
 • SEHNÁLEK, David. EU rule of law – a case of Hungary & Ukraine: What is the point of unanimous voting? And why does the EU distrust national parliaments? In Central European Researchers' Blog. Budapest: Central European Association for Comparative Law, 2024. URL info
 • SEHNÁLEK, David. The Rising Dominance of EU Law and the Disappearing Competition Between National Legal Orders: What Lessons Can We Learn from Biology? In Federalism and the future of the diverse EU. 2024. info
 • SEHNÁLEK, David. Evropská unie, právní stát, Maďarsko... (European Union, rule of law, Hungary...). In konference COFOLA 2024. 2024. info
 • MALACHTA, Radovan and David SEHNÁLEK. konference COFOLA 2024 (COFOLA 2024 conference). 2024. info
 • SEHNÁLEK, David. Česku české zboží (Czech goods for the Czech Republic). 2024. info
 • SEHNÁLEK, David. Rule Synthesis and Statutory Interpretation: What European Academic Can Learn from Their U.S. Colleagues and What U.S. Academics Should Know About European Students. In Global Legal Skills Conference. 2024. URL info
 • SEHNÁLEK, David. The Right to Privacy in the Digital Age in the Czech Republic. In Marcin Wielec. The Right to Privacy in the Digital Age - Perspectives on Analysis of Certain Central European Countries’ Legislation and Practice. 1st ed. Miskolc: Central European Academic Publishing, 2023, p. 235-272. Studies of the Central European Professors’ Network. ISBN 978-615-6474-20-9. Available from: https://dx.doi.org/10.54237/profnet.2023.mwrtpida_7. Katalog MU info
 • SEHNÁLEK, David. Judicial wars - national courts strike back (taming the principle of primacy of EU law). In New Challenges in Law: International Congress with a Historical-Comparative Approach. 2023. info
 • SEHNÁLEK, David. Compliance with the Law That Cannot Be Complied With and the Czech Republic. In Legal responses of migration challenges - View of Young Researchers. 2023. info
 • SEHNÁLEK, David. Current Challenges in Legal Education: How Can LL.M. Course Design Respond to New Technologies, Stimulate Motivation, and Create Conditions for Self-Study? In Global Legal Skills Conference. 2023. URL info
 • SEHNÁLEK, David. Constitutional Courts and the Court of Justice, Union Law and Constitutional Law - Two Arranged Marriages and the Unwanted Problems Arising from Them. In The Interpretation of the Rule of Law in Central Europe in Light of the Supranational Concept of the Rule of Law. 2023. info
 • SEHNÁLEK, David. Je přednost práva Evropské unie ryze procesním institutem nebo znamená něco více? (Is the primacy of EU law a purely procedural institution or does it mean something more?). In Konference 30 let katedry evropského práva. 2023. info
 • SEHNÁLEK, David. member of the network and researcher. Instytut Wymiaru Sprawiedliwości - Comparative Research Platform 2023, 2023. info
 • SEHNÁLEK, David. Francovich liability and national rule of law in Czech law and judicial practice. In Comparative Research Platform Conference. 2023. info
 • SEHNÁLEK, David. Recognition of Achievement in Global Legal Skilss Education. Global Legal Skills Institute, 2023. info
 • SEHNÁLEK, David. Sharenting and Children’s Privacy Protection in International, EU, and Czech Law: Parents, Stop Sharing! Thank You, Your Children. Central European Journal of Comparative Law. Budapest, 2023, vol. 4, No 1, p. 111-132. ISSN 2732-0707. Available from: https://dx.doi.org/10.47078/2023.1.111-132. Open access článku info
 • SEHNÁLEK, David. Normative Approach to the Interplay between the CCC and the CJEU/ECtHR: Judicial Dialogue or a Dictate? Law, Identity and Values. Central European Academic Publishing and Ferenc Mádl Institute of Comparative Law, 2022, vol. 2, No 1, p. 203-223. ISSN 2786-3840. Available from: https://dx.doi.org/10.55073/2022.1.203-223. Open access časopisu info
 • SEHNÁLEK, David. Member of the International Scientific Advisory Body. Central-European Association for Comparative Law, 2022 - 2024. URL info
 • SEHNÁLEK, David. Right to privacy and universities in times of Covid-10 - has the university the power to order a lecturer to lecture online? In Current Problems of Rights to Privacy: Digital Technologies & Covid – 19. 2022. info
 • SEHNÁLEK, David. COFOLA: Current Problems of Rights to Privacy: Digital Technologies & Covid. 2022. info
 • SEHNÁLEK, David. member of the network and researcher. Central European Professors’ Network, coordinated by the University of Miskolc - Central European Academy, 2022 - 2024. info
 • SEHNÁLEK, David. Interpretation of the Right to Privacy in Relation to the Possibility of Using Secretly Made Recordings as Evidence in Court Proceedings. In The Right to Privacy - View of Young Researchers. 2022. info
 • SEHNÁLEK, David. Is privacy online worth protecting if users give it away for free? In Privacy online: a fundamental right or an illusion? 2022. info
 • SEHNÁLEK, David. Current Problems of the Right to Privacy in the Czech Republic. In The Right to Privacy in the Digital Age - in general terms. 2022. info
 • SEHNÁLEK, David. Distanční výuka v prezenční formě studia – cesta správným směrem, nebo krok vedle? (Distance learning in full-time study programme - the right direction or a step in the wrong direction?). In Open space konference o e-learningu IS MU. 2022. URL info
 • SEHNÁLEK, David. Distance Learning of Legal Knowledge and Skills: Lessons Learned from COVID (and post-COVID). In Modern technologies in teaching and EU legal practice – new approaches and challenges in the time of a war in Ukraine. 2022. info
 • SEHNÁLEK, David. The Relation of EU and Member State Law - the Czech Republic. In the Online Seminar on the Primacy of EU Law. 2022. info
 • SEHNÁLEK, David. Sharenting from the Perspective of the Right to Privacy (Kids, be careful what your parents do on the internet). In The Right to Privacy in the Digital Age – in specific terms. 2022. info
 • SEHNÁLEK, David. Článek 18 - Článek 19 (Smlouva o fungování EU) (Article 18 - Article 19 (Treaty on the Functioning of the EU)). In Tomášek, Michal a Václav Šmejkal. Smlouva o fungování EU ; Smlouva o EU ; Listina základních práv EU: komentář. 1st ed. Praha: Wolters Kluwer, 2022, p. 63-75. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7676-508-5. Katalog MU info
 • SEHNÁLEK, David. Článek 20 - Článek 21 (Smlouva o fungování EU) (Article 20 - Article 21 (Treaty on the Functioning of the EU)). In Tomášek, Michal a Václav Šmejkal. Smlouva o fungování EU ; Smlouva o EU ; Listina základních práv EU: komentář. 1st ed. Praha: Wolters Kluwer, 2022, p. 75-96. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7676-508-5. Katalog MU info
 • SEHNÁLEK, David. Článek 24 - Článek 25 (Smlouva o fungování EU) (Article 24 - Article 25 (Treaty on the Functioning of the EU)). In Tomášek, Michal a Václav Šmejkal. Smlouva o fungování EU ; Smlouva o EU ; Listina základních práv EU: komentář. 1st ed. Praha: Wolters Kluwer, 2022, p. 104-107. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7676-508-5. Katalog MU info
 • SEHNÁLEK, David. Článek 28 - Článek 37 (Smlouva o fungování EU) (Article 28 - Article 37 (Treaty on the Functioning of the EU)). In Tomášek, Michal a Václav Šmejkal. Smlouva o fungování EU ; Smlouva o EU ; Listina základních práv EU: komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2022, p. 115-163. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7676-508-5. Katalog MU info
 • SEHNÁLEK, David. Článek 45 - Článek 48 (Smlouva o fungování EU) (Article 45 - Article 48 (Treaty on the Functioning of the EU)). In Tomášek, Michal a Václav Šmejkal. Smlouva o fungování EU ; Smlouva o EU ; Listina základních práv EU: komentář. 1st ed. Praha: Wolters Kluwer, 2022, p. 215-231. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7676-508-5. Katalog MU info
 • SEHNÁLEK, David. Článek 81 (Smlouva o fungování EU) (Article 81 (Treaty on the Functioning of the EU)). In Tomášek, Michal a Václav Šmejkal. Smlouva o fungování EU ; Smlouva o EU ; Listina základních práv EU: komentář. 1st ed. Praha: Wolters Kluwer, 2022, p. 329-338. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7676-508-5. Katalog MU info
 • SEHNÁLEK, David and Iveta ROHOVÁ. Komentář k vybrané judikatuře soudního dvora EU. 2.přepracované a doplněné vy. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 250 pp. č.551. ISBN 978-80-210-9789-6. info
 • SEHNÁLEK, David. Constitutional Reasoning in the Czech Republic. In Interpretation of fundamental rights in the practice of the constitutional courts of Central and Eastern Europe. 2021. info
 • SEHNÁLEK, David. Human Rights and Freedoms in the Sub-Constitutional Law of the Czech Republic. In The Application and Interpretation of Fundamental Rights in Civil Cases. 2021. info
 • SEHNÁLEK, David. Konanie pre Súdnym dvorom EÚ a dopad jeho judikatúry na vnútroštátne právo. In Konanie pre Súdnym dvorom EÚ a dopad jeho judikatúry na vnútroštátne právo. 2021. info
 • SEHNÁLEK, David. Česku české zboží (Czech goods for the Czech Republic). 2021. info
 • SEHNÁLEK, David. Interpretation of Fundamental Rights in the Czech Republic. In Zoltán J. Tóth. Constitutional Reasoning and Constitutional Interpretation: Analysis on Certain Central European Countries. Miskolc: Ferenc Mádl Institute of Comparative Law & Central European Academic Publishing, 2021, p. 245-300. Studies of the Central European Professors’ Network. ISBN 978-615-01-3003-3. Available from: https://dx.doi.org/10.54237/profnet.2021.zjtcrci_4. info
 • SEHNÁLEK, David. Článek 24 - Článek 27 (část Nařízení Řím I) (Article 24 - Article 27 (part of the Rome Regualtion I)). In Nařízení Řím I, Nařízení Řím II : komentář. 1st ed. Praha: Wolters Kluwer, 2021, p. 284-299. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7598-971-0. Web nakladatele info
 • SEHNÁLEK, David. Článek 5 (část Nařízení Řím II) (Article 5 (part of the Rome Regulation II)). In Nařízení Řím I, Nařízení Řím II : komentář. 1st ed. Praha: Wolters Kluwer, 2021, p. 352-365. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7598-971-0. Web nakladatele info
 • SEHNÁLEK, David. Článek 11 (část Nařízení Řím II) (Article 11). In Nařízení Řím I, Nařízení Řím II : komentář. 1st ed. Praha: Wolters Kluwer, 2021, p. 442-450. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7598-971-0. Web nakladatele info
 • SEHNÁLEK, David. Článek 27 (část Nařízení Řím II) (Article 27 ( part of the Rome Regulation II)). In Nařízení Řím I, Nařízení Řím II : komentář. 1st ed. Praha: Wolters Kluwer, 2021, p. 567-571. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7598-971-0. Web nakladatele info
 • SEHNÁLEK, David. Článek 29 - Článek 32 (část Nařízení Řím II) (Article 29 - Article 32 (part of the Rome Regulation)). In Nařízení Řím I, Nařízení Řím II : komentář. 1st ed. Praha: Wolters Kluwer, 2021, p. 577-586. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7598-971-0. Web nakladatele info
 • TOMÁŠEK, Michal, Vladimír TÝČ, Jiří MALENOVSKÝ, Irena PELIKÁNOVÁ, David PETRLÍK, Filip KŘEPELKA, Lenka PÍTROVÁ, Václav ŠMEJKAL, David SEHNÁLEK, Aneta VONDRÁČKOVÁ, Magdalena SVOBODOVÁ, Martin SMOLEK, Jan EXNER and Naděžda ROZEHNALOVÁ. Právo Evropské unie (Law of the European Union). 3. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2021, 512 pp. Student. ISBN 978-80-7502-491-6. info
 • SEHNÁLEK, David. The Interpretation and Application of Fundamental Rights in Civil Cases in the Czech Republic. Jogelméleti Szemle [Journal of Legal Theory]. 2021, vol. 2021, No 4, p. 142-151. ISSN 1588-080X. Open access časopisu info
 • SEHNÁLEK, David. Normative Approach to the Interplay between the Czech Constitutional Court and CJEU/ECtHR – Judicial Dialogue or a Dictate? In The case law of the European Court of Human Rights and the Court of Justice of the European Union with regard to the East-Central European countries. 2021. info
 • SEHNÁLEK, David. Mezinárodní vědecká konference „Judikatura Evropského soudu pro lidská práva a Soudního dvora Evropské unie ve státech východní a střední Evropy“ (International Scientific Conference The case law of the European Court of Human Rights and the Court of Justice of the European Union with regard to the East-Central European countries). Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2021, p. 851-853. ISSN 1805-2789. URL info
 • SEHNÁLEK, David, Václav STEHLÍK and Ondrej HAMUĽÁK. National Report. In Botman, M.R., Langer, J. National Courts and the Enforcement of EU Law: The Pivotal Role of National Courts in the EU Legal Order. Den Haag: Eleven International Publishing, 2020, p. 151-168. ISBN 978-94-6236-128-7. Web nakladatele info
 • SEHNÁLEK, David. The European Perspective on the Notion of Precedent – are EU and Czech Court Decisions Source of Law? European Studies – The Review of European Law, Economics and Politics. Univerzita Palackého v Olomouci, 2020, vol. 7, No 1, p. 125-153. ISSN 1805-8809. Open access časopisu info
 • SEHNÁLEK, David. Dovednostní formy výuky práva a IT technologie – aplikace pro vzájemné hodnocení studentů. In Open space konference o e-learningu IS MU: Online generace v lavicích. 2019. info
 • SEHNÁLEK, David. Má byť vzájomná dôvera pri výkone spravodlivosti v Únii slepá? In Kľúčové problémy pri rozhodovaní cezhraničných civilných sporov. 2019. info
 • SEHNÁLEK, David. Specifika výkladu práva Evropské unie a jeho vnitrostátní důsledky (Specifics of the Interpretation of EU Law and its National Implications). 1st ed. Praha: C.H.Beck, 2019, 208 pp. Právní instituty. ISBN 978-80-7400-741-5. info
 • SEHNÁLEK, David. Je soudní rozhodnutí (české i unijní) obecně závazné a má povahu pramene práva? (Is a Court Decision (both Czech and EU) Binding Erga Omnes and Is It a oSurce of Law?). In Tereza Kyselovská, David Sehnálek, Naděžda Rozehnalová. IN VARIETATE CONCORDIA soubor vědeckých statí k poctě prof. Vladimíra Týče. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2019, p. 295-324. ISBN 978-80-210-9332-4. info
 • KYSELOVSKÁ, Tereza, David SEHNÁLEK and Naděžda ROZEHNALOVÁ. IN VARIETATE CONCORDIA: soubor vědeckých statí k poctě prof. Vladimíra Týče. 2019. ISBN 978-80-210-9332-4. URL info
 • SEHNÁLEK, David. GDPR: bezmezně v mezích práva EU? In Dny práva 2019. 2019. info
 • SEHNÁLEK, David. United yet Divided - Legal Education in  Visegrad Countries and a Missed Opportunity. In Different perspectives – common interests College of Visegrád+ Workshop. 2019. info
 • STEHLÍK, Václav and David SEHNÁLEK. The Use of the Preliminary Ruling Procedure by Czech Courts: Historical Retrospective and Beyond. Baltic Journal of European Studies. Tallinn University of Technology, 2019, vol. 9, No 4, p. 150-172. ISSN 2228-0588. Available from: https://dx.doi.org/10.1515/bjes-2019-0041. Open access časopisu info
 • SEHNÁLEK, David and Václav STEHLÍK. European “Judicial Monologue” of the Czech Constitutional Court – a Critical Review of its approach to the Preliminary Ruling Procedure. International and Comparative Law Review. Univerzita Palackého v Olomouci, 2019, vol. 19, No 2, p. 181-199. ISSN 1213-8770. Available from: https://dx.doi.org/10.2478/iclr-2019-0020. Open access časopisu info
 • SEHNÁLEK, David. Vymezení pravomoci Evropské unie v oblasti nekalé soutěže a nekalých obchodních praktik a vzájemné interakce mezi právem unijním a českým (Definition of the European Union's Jurisdiction in the Field of Unfair Competition and Unfair Commercial Practices and the Interaction between EU and Czech Law). In Nekalosoutěžní reklama a nekalé obchodní praktiky v české i evropské právní úpravě a judikatuře. 1st ed. Praha: LEGES, 2018, p. 17-69,110-120,143-167, 241-269, 118 pp. Praktik. ISBN 978-80-7502-239-4. Katalog MU info
 • SEHNÁLEK, David. Pravomoc Evropské unie v oblasti soukromého práva (European Union Competence in Private Law). In Evropské soukromé právo v čase a prostoru. II. díl: Část deskriptivní, analytická a systémově analytická. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2018, p. 11-39. Edice Scientia. ISBN 978-80-210-8905-1. Open access knihy info
 • SEHNÁLEK, David. Aktuální praxe aplikace zásady effet utile v judikatuře SD EU. In Budoucnost EU a evropského práva. 2018. info
 • SEHNÁLEK, David. The Responsibility of the European Union under International Law. Czech Yearbook of International Law®. the Hague (the Netherlands): Lex Lata, 2018, Volume VII, p. 289-312. ISSN 2157-2976. info
 • SEHNÁLEK, David and Jürgen BUSCH. Global Legal Skills Education in the European Academy of Legal Theory. In Global Legal Skills Conference. 2018. URL info
 • SEHNÁLEK, David. The Future of the European Union - Darwinism and Intergovernmentalism may be the Answer. In Naděžda Šišková. The European Union - What is Next? A Legal Analysis and the Political Visions of the Future of the Union. Köln: Wolters Kluwer Deutschland GmbH, 2018, p. 317-332. ISBN 978-3-452-29186-8. info
 • SEHNÁLEK, David. Ordinary and extraordinary remedies in civil procedures / Brussels IA Regulation- Procedural options for invoking grounds against foreign enforcement title. In Corporate Entities in the Market and European Dimensions - Legal remedies in civil procedures - comparative and cross border topics, correlation and impact on efficiency of collecting monetary claims. 2018. info
 • SEHNÁLEK, David. člen Odborného orgánu hodnotitelů Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Odborný orgán hodnotitelů Rady pro výzkum, vývoj a inovace, 2018 - 2021. info
 • SEHNÁLEK, David and Dana ONDREJOVÁ. Nekalosoutěžní reklama a nekalé obchodní praktiky. Leges, 2018, 296 pp. ISBN 978-80-7502-239-4. info
 • TÝČ, Vladimír and David SEHNÁLEK. Mezinárodní smlouva jako možný perspektivní nástroj další evropské integrace (International Treaty as a Potential and Perspective Mechanism of European Integration). Právník. AV ČR, Ústav státu a práva, 2017, vol. 156, No 3, p. 192-212. ISSN 0231-6625. Repozitář MU info
 • SEHNÁLEK, David. člen komise pro hodnocení projektů specifického výzkumu za rok 2016. Komise pro hodnocení projektů specifického výzkumu za rok 2016, 2017 - 2017. info
 • SEHNÁLEK, David. Mezinárodněprávní aspekty nekalé soutěže a nekalých obchodních praktik v právu Evropské unie (Unfair Competition and Unfair Commercial Practices and Their Regulation in EU Private International Law). Časopis pro právní vědu a praxi. Masarykova univerzita, 2017, vol. 24, No 1, p. 23-40. ISSN 1210-9126. Open access časopisu info
 • SEHNÁLEK, David. Interpretation of International Agreements Concluded by the European Union and its Member States. In Rozehnalová, Naděžda, Alexandr J. Bělohlávek (eds.). Czech Yearbook of International Law. 1st ed. Hague: Lex Lata, 2017, p. 327-346. Application and Interpretation of International Treaties, vol 8. ISBN 978-90-824603-5-3. info
 • SEHNÁLEK, David and Vladimír TÝČ. Je budoucností EU návrat k mezivládní metodě? In Olomoucké právnické dny 2017. 2017. info
 • SEHNÁLEK, David. The Future of the European Union - Darwinism and Intergovernmentalism May Be the Answer. In The EU in time of multicrisis and its greatest challenges – up-to-date solutions, future visions and prospects. 2017. info
 • SEHNÁLEK, David and Iveta ROHOVÁ. Dny práva 2016 - Days of Law 2016 - Část IV., Dopad práva Evropské unie na českou regulaci nekalé soutěže a nekalých obchodních praktik. Brno: Masarykova univerzita, 2017, 80 pp. ISBN 978-80-210-8555-8. URL info
 • SEHNÁLEK, David. The disputable scope of EU competence to regulate consumer law. In Ana Vlahek, Matija Damjan. Varstvo potrošnikov pri spletnem poslovanju. Lublaň: GV Založba, 2017, p. 223-234. ISBN 978-961-247-367-9. Open access knihy info
 • ROHOVÁ, Iveta and David SEHNÁLEK. Determining Jurisdiction (and the Applicable Law) in Cross-Border Unfair Competition and Unfair Commercial Practices Cases. LeXonomica. Maribor: University of Maribor, 2017, vol. 9, No 1, p. 21-49. ISSN 1855-7155. Available from: https://dx.doi.org/10.18690/18557147.9.1.21-49(2017). Open access časopisu info
 • SEHNÁLEK, David. Prameny unijního soukromého práva - pohled strukturální, proces konstitucionalizace (Sources of EU Private Law - Structural View, Process of Constitutionalisation). In HURDÍK, Jan; SELUCKÁ, Markéta; KOUKAL, Pavel a kolektiv. Evropské soukromé právo v čase a prostoru. I. díl: Část teoretická, metodologická a systémová. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2017, p. 57-67. Edice Scientia. ISBN 978-80-210-8648-7. Open access knihy info
 • SEHNÁLEK, David. Teaching of Legal Skills – the Perspective of EU Law. In New Forms and Methods of Teaching and Education in European Integration Subjects – A Comparative view. 2017. info
 • SEHNÁLEK, David. Ondrej Hamuľák: National Sovereignty in the European Union. Czech Yearbook of Public & Private International Law. Česká společnost pro mezinárodní právo, 2017, vol. 2017, Vo. 8, p. 624 - 628. ISSN 1805-0565. info
 • SEHNÁLEK, David. Soudce 2. ročníku moot courtu z práva EU pořádaného Právnickou fakultou UK a Českou společností pro evropské a srovnávací právo a Common Law Society. 2017. info
 • SEHNÁLEK, David. Člen OVHP 1 SHVa - společenské, humanitní a umělecké vědy (Member of the OVHP 1 SHVA - Social, Human and Art Sciences). OVHP 1 SHVa - společenské, humanitní a umělecké vědy, 2016 - 2018. info
 • SEHNÁLEK, David. člen komise pro RIV (Member of the Commission for RIV). Komise pro RIV (fakultní), 2016 - 2018. info
 • SEHNÁLEK, David. člen Akademického senátu Právnické fakulty (Member of the Senate of the Faculty of Law). Akademický senát, 2016 - 2018. info
 • SEHNÁLEK, David. The scope of EU competence to regulate consumer law and law of unfair competition. In Protection of consumers in internet transactions. 2016. info
 • SEHNÁLEK, David. Nový postup EU pro posílení právního státu (EU Framework to Strengthen the Rule of Law). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2016, vol. 24, No 2, p. 191-201. ISSN 1210-9126. Open access časopisu info
 • SEHNÁLEK, David. Institucionální výbava evropského soukromého práva (Institutions of the European Private Law). In Evropské soukromé právo v čase a prostoru. 2016. info
 • SEHNÁLEK, David. Nekalá soutěž: unijní úprava v mezinárodním právu soukromém (Unfair Competition: EU Regulation in the Area of Private International law). In Dny práva - Days of Law. 2016. info
 • SEHNÁLEK, David. Sukcese Evropské unie do mezinárodních smluv a důsledky vystoupení členského státu aneb cesta tam a zase zpátky (Succession of the European Union into International Agreements and the Consequences of withdrawal of a Member State from the European Union: or There and Back Again). In Dny práva - Days of Law. 2016. info
 • SEHNÁLEK, David. Vliv práva Evropské unie na interpretaci občanského zákoníku a ustanovení o nekalé soutěži (The Impact of the Law of European Union on Interpretation of the Czech Civil Code and its Provisions on Unfair Competition). Obchodněprávní revue. Nakladatelství C.H. Beck, 2016, vol. 8, 11-12, p. 318-324. ISSN 1803-6554. Repozitář MU info
 • SEHNÁLEK, David and Dana ONDREJOVÁ. Sekce Dopad práva Evropské unie na českou regulaci nekalé soutěže a nekalých obchodních praktik (The impact of EU law on Czech legal regulation of unfair competition and unfair business practices Section). 2016. info
 • ONDREJOVÁ, Dana and David SEHNÁLEK. Vliv práva Evropské unie na českou regulaci nekalé soutěže a nekalých obchodních praktik (The influence of European Union law on Czech regulation of unfair competition and unfair trade practices). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 315 pp. Edice Scientia 570. ISBN 978-80-210-8398-1. Open access Vědecký web PrF info
 • SEHNÁLEK, David. Projevy unijního práva při výkladu práva vnitrostátního ve věcech mimo oblast transpozice (Manifestations of EU law in interpreting domestic law in matters outside the transposition). In David Sehnálek. Soudní dvůr EU a výklad práva Evropské unie. Brno: Masarykova univerzita, 2016, p. 149 - 158. řada teoretická, Edice Scientia svazek č. 569. ISBN 978-80-210-8396-7. info
 • SEHNÁLEK, David and Vladimír TÝČ. Soudní dvůr EU a výklad práva Evropské unie (Court of Justice EU and Interpretation of EU Law). Brno: Masarykova univerzita, 2016, 192 pp. řada teoretická, Edice Scientia svazek č. 569. ISBN 978-80-210-8396-7. info
 • SEHNÁLEK, David. Výuka práva EU na českých fakultách; Metody výuky a evaluace; Specifika ve výuce: moot court a vědecká práce (Teaching EU law on Czech faculties; Teaching methods and evaluation; Specifics in teaching: moot court and scientific work). In JAK UČIT PRÁVO EU. 2016. info
 • SEHNÁLEK, David. Support for Photovoltaic Power Plants – Czech Legislator’s Dilemma from the perspective of both the EU and International law. European Studies - The Review of European Law, Economics and Politics. Czech Association for European Studies, 2016, vol. 2016, No 3, p. 142-152. ISSN 1805-8809. Open access časopisu info
 • SEHNÁLEK, David. Soudce 1. ročníku moot courtu z práva EU pořádaného Právnickou fakultou UK a Českou společností pro evropské a srovnávací právo a Common Law Society. 2016. info
 • SEHNÁLEK, David. Kvóty pro imigranty – právní pohled a analýza čl. 78 SFEU (Quotas for Immigrants - Legal Perspective and Analysis of Art. 78 TFEU). Časopis pro právní vědu a praxi. Masarykova univerzita, 2015, vol. 23, No 2, p. 91-95. ISSN 1210-9126. Open access časopisu info
 • SEHNÁLEK, David. Evoluční teorie a právo (státní a unijní) (Theory of Evolution and Law (of the State and Union)). Sociální studia. Masarykova univerzita, 2015, vol. 12, No 2, p. 107-118. ISSN 1214-813X. Open access časopisu info
 • VALDHANS, Jiří and David SEHNÁLEK. The 1970 Hague Evidence Convention, The European Union and the 2001 EU Regulation - Interfaces. In van Rhee, Uzelac. Evidence in Contemporary Civil Procedure. Antwerp: Intersentia, 2015, p. 337-362. Ius Commune Europaeum. ISBN 978-1-78068-338-6. info
 • SEHNÁLEK, David. Působení zahraničních škol v České republice aneb „studujte práva v Praze, Brně“ (Education Provided by Foreign Universities in the Czech Republic - "Study the Law in Prague, Brno"). Právník. AV ČR, Ústav státu a práva, 2015, vol. 154, No 8, p. 625-636. ISSN 0231-6625. Repozitář MU info
 • SEHNÁLEK, David. Odpovědnost státu v USA a v Evropské unii (The State’s Liability in the US and EU). In Dny práva 2015. 2015. info
 • SEHNÁLEK, David. Evoluční teorie a právo Evropské unie (Evolutionary theory and the law of the European Union). In Weyrovy dny právní teorie 2015. 2015. info
 • BUSCH, Jürgen and David SEHNÁLEK. Legal Writing Education – The Central European Perspective. In Global Legal Skills Conference. 2015. info
 • SEHNÁLEK, David and Roman ŘÍČKA. Neřešené problémy úpravy unijního občanství aneb Malta zlobí (Overlooked Problems of the EU Citizenship and Misbehaving Malta). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2015, vol. 23, No 4, p. 331-341. ISSN 1210-9126. Open access časopisu info
 • SEHNÁLEK, David. Právo v podnikání: česká a evropská právní regulace podnikání pro ekonomy (Legal regulation of business: Czech and European Legal Regulation of Business for Economists). 2. vydání. Brno: Vysoká škola obchodní a hotelová, 2015, 153 pp. ISBN 978-80-87300-78-7. info
 • SEHNÁLEK, David. EU Multilingual Environment - Methodology of Interpretation. In Global Legal Research & Information Management: Legal Scholars and New Technologies. 2014. info
 • SEHNÁLEK, David. Nekalá soutěž a volný pohyb zboží (Unfair Competition and Free Movement of Goods). In Právní a ekonomické aspekty pohybu zboží v EU. 2014. info
 • SEHNÁLEK, David. Cross-border education in the Visegrad Group countries - current situation, problems and opportunities for future. In Ten Years of the Visegrad Group Member States in the European Union. 2014. info
 • SEHNÁLEK, David. Externí vlivy na interpretaci unijního práva (External Factors Relevant to the Interpretatin of EU Law). In Dny práva 2014. 2014. info
 • SEHNÁLEK, David and Veronika VILÍMKOVÁ. Intepretace a aplikace nového Občanského zákoníku ve světle stávajícího práva Evropské unie aneb je vůbec možná změna? (zaměřeno na spotřebitele). In Eva Žatecká. Cofola 2013 : The Conference Proceedings , 2013. - 616 s. Brno: Masarykova univerzita, 2013, p. 548-561, 616 pp. ISBN 978-80-210-6625-0. info
 • SEHNÁLEK, David. Občanství Evropské unie - nedopsaná kapitola unijního práva (Citizenship of the European Union - an Unfinished Chapter of the EU Law). In PRÁVA A POVINNOSTI SPOJENÉ S OBČANSTVÍM UNIE. 2013. info
 • SEHNÁLEK, David. Občanství Evropské unie - nedopsaná kapitola unijního práva (Citizenship of the European Union - an Unfinished Chapter of the EU Law). Acta Universitatis Carolinae/Iuridica. Karolinum, 2013, vol. 59, No 2, p. 57-65. ISSN 0323-0619. info
 • SEHNÁLEK, David and Roman ŘÍČKA. Metody regulace soukromoprávních vztahů v Evropské unii (Methods of Regulation of International Private Law). In Naděžda Rozehnalová Tereza Kyselovská a kolektiv. K některým vývojovým otázkám mezinárodního práva soukromého. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2013, p. 26-40. Spisy Právnické fakulty MU č. 455 (řada teoretická, Edice S). ISBN 978-80-210-6455-3. info
 • SEHNÁLEK, David. Společná obchodní politika po Lisabonské smlouvě (Common Commercial Policy after the Lisbon Treaty). 2012. info
 • SEHNÁLEK, David. The Direct Effect of European Union Law in Member States. In One or many? The Law and Structure of the European Union and the United States. 1. vyd. Rock Island: East Hall Press, 2011, p. 53-59. ISBN 978-1-878326-20-1. info
 • SEHNÁLEK, David. Přímý a incidenční účinek směrnice - vývoj, současný stav a zdůvodnění (Direct and Incidental Effect of a Directive - Developement, Recent State and Justification). In Gabriela Urbanská, Eva Dobrovolná, Marián Rozbora. Európske a národne rozmery civilného práva, etický rozmer a zodpovednosť právnických profesií. 1. vyd. Pezinok: Justičná Akadémia Slovenskej republiky, 2011, p. 217-228. ISBN 978-80-970207-3-6. URL info
 • SEHNÁLEK, David and Vladimír TÝČ. Mezinárodně právní aspekty automatické závaznosti mezinárodních dohod uzavřených EU s třetími subjekty pro členské státy (International Law Aspects of Automatic Binding Force of International Agreements Concluded by the EU with Third States for EU Member States). 1. vydání. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, Právnická fakulta, 2011, p. 225-228. ISBN 978-80-7160-307-8. info
 • TÝČ, Vladimír and David SEHNÁLEK. Mezinárodně právní aspekty automatické závaznosti mezinárodních dohod uzavřených EU s třetími subjekty pro členské státy (International Law Aspects of Automatic Binding Force of International Agreements Concluded by the EU with Third States for EU Member States). In Právo ako zjednocivateľ Európy - veda a prax. 2010. info
 • SEHNÁLEK, David. Jednotlivec v evropském soudnictví (Individual in European Judiciary). In Radovan Dávid, David Sehnálek, Jiří Valdhans. Dny práva 2010. 1. vydání. Brno: Právnická fakulta, Masarykova univerzita, 2010, p. 2700-2708. ISBN 978-80-210-5305-2. info
 • SEHNÁLEK, David and Dana ŠRAMKOVÁ. Doping for National Economies within the Limits Given by the European Union. In COFOLA 2009: the Conference Proceedings. 2009th ed. Brno: Masaryk University, 2009, 9 pp. ISBN 978-80-210-4821-8. URL info
 • SEHNÁLEK, David. Aktuální otázky přednostní aplikace komunitárního práva ve vztahu k Listine základních práv a Lisabonské smlouvě (Topical issues of the priority application of the Community law in relation to the Charter of Fundamental Rights and the Lisbon Treaty). Právny obzor. Bratislava: Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie, 2009, vol. 92, No 6, p. 485-501, 7 pp. ISSN 0032-6984. info
 • SEHNÁLEK, David. Effet utile a jeho projevy při interpretaci komunitárního práva (Effet utile and its Influence on the Interpretation of Law). Právník : Teoretický časopis pro otázky státu a práva. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2009, vol. 2009, No 8, p. 785-808. ISSN 0231-6625. info
 • SEHNÁLEK, David. The Reference for a Preliminary Ruling and the Right to a Statutory Judge - Is the Czech Justice more European than the European Union Again? In The Role and Place of Law in a Society Based on Knowledge. Târgu-Jiu: “ACADEMICA BRÂNCUSI” Publisher, 2009, p. 426-432. ISBN 978-973-144-283-9. info
 • SEHNÁLEK, David. Interpretation and Application of the EU Law by the Czech Courts. Jog-Állam-Politika. Györ: Universitas-Győr Nonprofit Kft, 2009, vol. 2009, No 3, 5 pp. ISSN 2060-4580. info
 • ŠRAMKOVÁ, Dana and David SEHNÁLEK. Europeizace finančního práva (Europenization of the Financial Law). In Dny práva – 2009 – Days of Law: the Conference Proceedings. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 9 pp. ISBN 978-80-210-4990-1. info
 • SEHNÁLEK, David. K otázce aplikační přednosti práva Evropské unie v poměru mezi nařízením Řím I a Vídeňskou úmluvou o mezinárodní koupi zboží (The primacy of the European Union law and the collision of the Rome I regulation with the Vienna convention on international sale of goods). časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2009, vol. 2009, IV., p. 264-270. ISSN 1210-9126. info
 • SEHNÁLEK, David. The Primacy of Community Law. EU Watch. 2008, vol. 2008, No 11, p. 25-32, 7 pp. info
 • SEHNÁLEK, David, Jiří VALDHANS, Jan NECKÁŘ and Martin ORGONÍK. COFOLA 2008. 2008. info
 • SEHNÁLEK, David. External Trade Relations of the EC and its Member States: Admissible General Exceptions. In Europeanization of the national law, the Lisbon Treaty and some other legal issues. I. Brno: Masarykova univerzita, 2008, p. 346 - 356. ISBN 978-80-210-4630-6. info
 • SEHNÁLEK, David, Jan NECKÁŘ, Jiří VALDHANS and Michal RADVAN. Dny práva – 2008 – Days of Law. In Dny práva - 2008 – Days of Law. 1. vydání. Brno: Tribun EU s.r.o., 2008, p. 1-235. ISBN 978-80-210-4733-4. info
 • SEHNÁLEK, David. The review of one Czech court´s decision: are we more European than the European union itself? In Dny práva 2008 Days of Law. 1. vydání. Brno: Tribun EU s.r.o., 2008, p. 743-750. ISBN 978-80-210-4733-4. info
 • SEHNÁLEK, David. Sanctions in International and European Law. In Legal Sanctions: Theoretical and Practical Aspects in Poland and the Czech Republic. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008, p. 325-334. Spisy Právnické fakulty MU č.340 (řada teoretická). ISBN 978-80-210-4768-6. info
 • SEHNÁLEK, David. Směrnice o elektronickém obchodu - v hledáčku princip původu (E-commerce directive - the Country of Origin Principle). Právní fórum. Praha: ASPI, a.s., 2007, IV, 7/2007, p. 241-246. ISSN 1214-7966. info
 • SEHNÁLEK, David. Státní podpory (State aids). In MEKON 2007. 2007th ed. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007, p. 125-130. ISBN 978-80-248-1324-0. info
 • SEHNÁLEK, David. K ochraně spotřebitele v právu ES (Consumer protection in the EC Law). In PFAMEI 2007: Právní a finanční aspekty mezinárodní ekonomické integrace. Brno: Masarykova univerzita, 2007, p. 47-52. ISBN 978-80-210-4286-5. info
 • SEHNÁLEK, David. Základy práva EU (Introduction to EU law). Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2007, 128 pp. Distanční studijní opora. 4514/ESF-1107-17/99. ISBN 978-80-210-4311-4. info
 • SEHNÁLEK, David. Vybraná judikatura Evropského soudního dvora ke studiu práva Evropské unie (Case law of the Euroean court of Justice for the course of European Union law). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2007, 102 pp. PrF č. 392. ISBN 978-80-210-4254-4. info
 • SEHNÁLEK, David, Dana ŠRAMKOVÁ, Jiří VALDHANS, Eva ŽATECKÁ, Klára SVOBODOVÁ, Libor KYNCL, Pavel KANDALEC and Michal RADVAN. Days of Public Law. In Days of Public Law. 1 .vydání. Brno: Tribun EU s.r.o., 2007, p. 1-155. ISBN 978-80-210-4430-2. info
 • SEHNÁLEK, David. External Relations of the EC/EU - the Enforcement of their Interests in Cyberspace. In Days of Public Law (CD ROM). 1. vydání. Brno: Tribun EU s.r.o., 2007, p. 1156-1164, 8 pp. ISBN 978-80-210-4430-2. info
 • SEHNÁLEK, David. Provozní model hospodaření a komunitární soutěžní právo (The "Operating Model" and the Community Competition Law). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2007, XV, 3/2007, p. 228-236. ISSN 1210-9126. info
 • SEHNÁLEK, David. Mezinárodněprávní aspekty e-commerce: WTO, globalizace a kybeprostor (E-commerce and International Law: WTO, Globalization and Cyberspace). In Sborník z konference Česká ekonomika v procesu globalizace: Změny právní úpravy a jejich dopady na ekonomiku. 2006th ed. Brno: Ekonomicko-správní fakulta MU, 2006, p. 63-74. ISBN 80-210-4082-3. info
 • SEHNÁLEK, David. K problematice elektronického obchodování a WTO (Some comments on electronic commerce and WTO topic). In Úloha práva při regulaci ekonomických procesů. 2006th ed. Ostrava: Katedra práva ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava, 2006, p. 119-124, 5 pp. ISBN 80-248-1243-6. info

2020/03/03


Životopis: doc. JUDr. David Sehnálek, Ph.D. (učo 13665), verze: čeština(6), změněno: 3. 3. 2020 14:04, D. Sehnálek