Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Věra Janíková
Pracoviště
 • Katedra německého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, Poříčí 9, 603 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • vedoucí katedry
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2013: udělení vědeckého titulu „vysokoškolský profesor“ v oboru Cizí jazyky a kultura na Filozofické fakultě UKF v Nitře 2004: udělení vědeckého titulu "docent" v oboru pedagogika na PdF MU
 • 2001: udělení titulu Ph.D na PedF UK v Praze
 • 1985: udělení titulu PhDr. na základě státní rigorózní zkoušky na FF MU
 • 1975-1980: studium na FF MU (dříve UJEP) v Brně, obor učitelství pro školy II.cyklu - aprobace ruština a němčina.
 • 1971-1975: studium na gymnáziu s rozšířenou jazykovou výukou v Jevíčku.
Přehled zaměstnání
 • 1990 - dosud: katedra německého jazyka a literatury PdF MU
 • 2001 - dosud: vedoucí pracoviště
 • 1980-1990: Střední odborné učilistě elektrotechnické s maturitou v Brně, učitelka cizích jazyků.
Pedagogická činnost
 • didaktika německého jazyka, specializace v oblastech: didaktika literatury, didaktika osvojování cizojazyčné slovní zásoby, testování, hodnocení a sebehodnocení v cizojazyčné výuce
 • jazyková cvičení a reálie
 • produktivní řečové dovednosti
 • vedení pedagogických praxí
 • vedení diplomových prací
 • školitel v doktorském studijním programu: pedagogika (se zaměřením na didaktiku cizích jazyků) na PdF MU
 • školitel v doktorském studijním oboru: didaktika cizího jazyka na PdF MU.
Vědeckovýzkumná činnost
 • Vybrané vědeckovýzkumné a rozvojové projekty
 • Evropský projekt Erasmus+:2014-2-TR01-KA205-014437 - "EMLT Module Distance Education System as a New Product for Reducing the Education Job Mismatch in European Area". Turecko, ČR, Německo, Velká Británie. 2015-2017. Koordinátorka za ČR.
 • Mezinárodní bilaterální projekt: "Vytvoření diagnostických nástrojů pro zjištění úrovně znalostí odborné němčiny jako druhého a cizího jazyka v oblasti jazykového vzdělávání". Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 7AMB16AT031/ Pädagogische Hochschule Wien. 2016-2017. Spoluřešitelka.
 • Bilaterální mezinárodní projekt: Odborná exkurze „Učíme se učit čtením v němčině jako druhém a cizím jazyce“. MŠMT, AKTION Česká republika-Rakousko, 75p15. 2016. Vedoucí projektu.
 • GAP407/11/0321 „Mnohojazyčnost v české škole: učení a vyučování němčiny po angličtině". Hlavní řešitelka.
 • GAP407/11/0234 „Učitel-expert: jeho charakteristiky a determinanty profesního rozvoje (na pozadí cizojazyčné výuky)“. Spoluřešitelka.
 • Mezinárodní projekt "MIVAL – Migration, Values, Language": LLP Grundtvig – Projekty partnerství. ČR, Rakousko, Itálie, Řecko, Německo, Finsko. 2011-2013. Spoluřešitelka.
 • Mezinárodní projekt: "Prozesse der Internationalisierung an deutschen und tschechischen Schulen". Česko-německý fond budoucnosti, 1040/2012. 2013.
 • GACR 406/05/2107 „Autonomie v procesu učení a vyučování cizího jazyka“. Hlavní řešitelka.
 • GACR 406/05/0246 „Obsahová dimenze kurikula základní školy“. Spoluřešitelka.
 • GAČR 406/03/1349 "Intervence do procesu rozvíjení pedagogických dovedností studentů učitelství v průběhu jejich praxe na fakultní škole". Spoluřešitelka.
 • AKTION Česká republika Rakousko. "Elektronický paralelní korpus současné češtiny a němčiny". Kód projektu: 32P4. Financující program: Program spolupráce ve vědě a vzdělávání.Trvání: 2001 - 2002
 • FRVŠ "Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a výuka německého jazyka na ZŠ". Kód projektu: 0632/2002.Financující program: IS - Fond rozvoje vysokých škol MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR) Trvání: 2002 - 2002.
 • FRVŠ "Evropské jazykové portfolio v lingvodidaktické přípravě učitelů němčiny". Kód projektu: 418/2004.Financující program: IS - Fond rozvoje vysokých škol MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR) Trvání: 2004 - 2004.
 • AKTION Česká republika Rakousko. "E-learning a blended learning ve výuce němčiny - odborný seminář a workshop". Hlavní řešitel.Trvání: 3/2006 - 3/2006.
 • FRVŠ "Úvod do didaktiky cizích jazyků v integrovaném pojetí" Hlavní řešitel. Trvání: 2006 - 2006.Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Fond rozvoje vysokých škol)
 • Vybrané rozvojové a transformační projekty
 • "Nové přístupy ve vysokoškolské lingvodidaktice (didaktická laboratoř učitelů cizích jazyků AJ, NJ, FJ, RJ)" Kód projektu:1cN/103/2003.Financující program: Transformační a rozvojové programy na rok 2003 (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR) Trvání: 1/2003 - 12/2005. Hlavní řešitel.
 • "Rozšiřující studium učitelství NJ pro 2. stupeň ZŠ" Kód projektu: 1cP81/2003.Financující program: Transformační a rozvojové programy na rok 2002 (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR) Trvání: 2000 2005.Hlavní řešitel.
 • "Překladatelský a tlumočnický kurz pro učitele německého jazyka" Kód projektu: 1cP104/2003.Financující program: Transformační a rozvojové programy na rok 2002 (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR) Trvání: 2002 2003. Hlavní řešitel.
 • "Dvoustupňové studium učitelství na Pedagogické fakultě MU" Kód projektu: 1cP130/2003.Financující program: Transformační a rozvojové programy na rok 2002 (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR) Trvání: 2002 2003. Hlavní řešitel: doc. RNDr. Josef Trna, CSc. Další projekty: Mezinárodní projekty v rámci dalšího vzdělávání učitelů němčiny vzdělávací cykly
 • Lehrgang zur Ausbildung der BetreungslehrInnen für Studierende des Faches Deutsch als Fremdsprache Garant: Centrum dalšího vzdělávání učitelů MU, Brno Katedra německého jazyka a literatury PdF MU Brno Zadavatel: Kulturkontakt/BMUK Rakousko Vedoucí: Mgr. Harald Hanzer (vzdělávací středisko Vídeň) Spoluřešitelé: Věra Janíková, Renate Faistauer (Univerzita Vídeň, katedra Deutsch als Fremdsprache) Termín: 1995/1996
 • Lehrgang zur Ausbildung von Deutsch-MultiplikatorInnen in der Tschechischen Republik.Garant: Centrum dalšího vzdělávání učitelů MU, Brno Katedra německého jazyka a literatury PdF MU Brno.Zadavatel: Kulturkontakt/BMUK Rakousko, Bundesverwaltungsamt: Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (Německo), Goethe-Institut (Německo Vedoucí: PhDr. Věra Janíková.Spoluřešitelé: W.Groffmann (DAAD Německo), dr. Thomas Fritz (Univerzita Vídeň,katedra Deutsch als Fremdsprache).Termín: 1996/1998.
 • Lehrgang zur Ausbildung von Deutsch-MultiplikatorInnen in der Tschechischen Republik Garant: Centrum dalšího vzdělávání učitelů MU, Brno.Katedra německého jazyka a literatury PdF MU Brno.Zadavatel: Kulturkontakt/BMUK Rakousko, Bundesverwaltungsamt: Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (Německo), Goethe-Institut (Německo).Vedoucí: PhDr. Věra Janíková.Spoluřešitelé: B. Mehlmauer-Larcher (Univerzita Vídeň, katedra anglistiky), Monika Michels Mc-Govern (PdF MU Brno) Termín: 1998/2000.
 • Lehrgang zur Ausbildung von Deutsch-MultiplikatorInnen am Gymnasium in der Tschechischen Republik Garant: Centrum dalšího vzdělávání učitelů MU, Brno.Katedra německého jazyka a literatury PdF MU Brno.Zadavatel: Kulturkontakt/BMUK Rakousko, Bundesverwaltungsamt: Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (Německo), Goethe-Institut (Německo).Vedoucí: PhDr. Věra Janíková.Spoluřešitelé: Rainer Wicke (ZfA - Německo) Termín: 2000/2002.
 • Lehrgang zur Ausbildung von Deutsch-MultiplikatorInnen für die Fachsprache und den fachsprachlichen Unterricht in der Tschechischen Republik.Garant: Centrum dalšího vzdělávání učitelů MU, Brno.Katedra německého jazyka a literatury PdF MU Brno.Zadavatel: Kulturkontakt/BMUK Rakousko, Bundesverwaltungsamt: Zentralstelle für das Auslandsschulwesen, Goethe-Institut (Německo) Vedoucí: PhDr. Věra Janíková, Ph.D..Spoluřešitelé: dr. Roland Fischer(Univerzita Linz/Rakousko),Rosemarie Buhlmann, Bernd Schneider(Goethe-Institut/Německo).Termín: 2003/2004.
Akademické stáže
 • Akademické stáže, studijní nebo přednáškové pobyty
 • 1995: Univerzita Regensburg (Německo)
 • 1995: Univerzita Kastel (Německo)
 • 1997: Goethe-Institut München/Nürnberg, (Německo)
 • 1999: Univerzita Regensburg (Německo)
 • 2000: Univerzita Wien (Rakousko)
 • 2001: Univerzita Regensburg (Německo)
 • 2001: Univerzita Tübingen (Německo)
 • 2001: Pedagogická akademie Graz, Rakousko
 • 2001: Univerzita Wien (Rakousko)
 • 2002: Univerzita Regensburg (Německo)
 • 2002: Univerzita Tübingen (Německo)
 • 2003: Univerzita Tübingen (Německo)
 • 2004: Univerzita Regensburg (Německo)
 • 2005: Univerzita Regensburg (Německo)
 • 2006: Univerzita Greifswald (Německo)
 • 2007: PH Nordwestschweiz Zofingen (Švýcarsko)
 • 2008: PH Solothurn (Švýcarsko)
 • 2009: Univerzita Wien (Rakousko)
 • 2009: Univerzita Hildesheim (Německo)
 • 2009: Univerzita Magdeburg (Německo)
 • 2009: PH Solothurn (Švýcarsko)
 • 2010: Univerzita Wroclaw (Polsko)
 • 2011: Univerzita Regensburg (Německo)
 • 2012: Univerzita Regensburg (Německo))
 • 2013: Univerzita Regensburg (Německo)
 • 2014:Univerzita Regensburg (Německo)
 • 2015:Univerzita Regensburg (Německo)
 • 2016:Univerzita Regensburg (Německo)
 • 2017:Univerzita Regensburg (Německo)
Univerzitní aktivity
 • Vedoucí katedry německého jazyka a literatury PdF MU v Brně.
 • Členka zkušební komise pro státní závěrečné zkousky oboru německý jazyk a literatury s didaktikou na PdF MU v Brně.
 • Školitelka a přednášející v rámci doktorského studijního oboru "Didaktika cizího jazyka" na PdF MU.
 • Členka Vědecké rady PdF MU (od 2010 - dosud).
 • Předsedkyně Oborové rady DSP "Didaktika cizího jazyka" (od 2015 - dosud)
 • Šéfredaktorka odborného časopisu "Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache", PdF MU (2008 - dosud)
Mimouniverzitní aktivity
 • Členka Kruhu moderních filologů ČR se sídlem na Ústavu anglistiky a amerikanistiky FF UK, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1.
 • Členka Fachverband für Deutsch als Fremdsprache se sídlem na Univerzitě Göttingen (Německo).
 • Členka The International Academy for the Humanization of Education se sídlem na Univerzitě Hildesheim, Marienburger Platz 22, 31141 Hildesheim (Německo).
 • Členka České pedagogické společnosti
 • Mimouniverzitní členka oborové rady doktorského studia"Filologie (pgs.) germánské jazyky a literatura"na FF UK v Praze.
 • Mimouniverzitní členka oborové rady doktorského studia "Germánské jazyky na FF UK v Praze (2014 - dosud).
 • Členka Vědecké rady Pedagogické fakulty Univerzity Konštantina Filozofa v Nitre. (2007 – dosud).
 • Členka Vědecké rady Fakulty humanitních studií UTB ve Zlíně (2008 – dosud).
 • Členka Vědecké rady Pedagogické fakulty UJEP Ústí nad Labem (od 2011 - dosud)
 • Členka Vědecké rady Filozofické fakulty UJEP Ústí nad Labem (od 2011 - dosud) 7. Členka zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky na katedře germanistiky FF UJEP v Ústí nad Labem
 • Členka zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky na oddělení německého jazyka Fakulty humanitních studií UTB Zlín
 • Členka Nezávislé odborné komise pro posuzování maturitních didaktických testů z německého jazyka (MŠMT)
 • Členka diskusního fóra k Akčnímu plánu rozvoje výuky cizích jazyků pro období 2014 – 2020 (MŠMT)
 • Členka hodnotícího panelu Rady pro výzkum, vývoj a inovace (2SHVb) pro hodnocení výsledků ve vědě 2015/2016 při Úřadu vlády.
 • Hodnotitelka Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství (NAÚ) (od 2017)
Ocenění vědeckou komunitou
 • Cena rektora MU (2016) – Stříbrná medaile
 • Jako spoluautorka za publikaci: PÍŠOVÁ, Michaela, Světlana HANUŠOVÁ, Klára KOSTKOVÁ, Věra JANÍKOVÁ, Petr NAJVAR a František TŮMA. Učitel expert: jeho charakteristiky a determinanty profesního rozvoje (na pozadí výuky cizích jazyků). Brno: Masarykova univerzita. Uděleno: 1) Ocenění za pozoruhodnou výzkumně zaměřenou publikaci v kategorii monografie (2013-2014) – udělila ČAPV, 2) Cena děkana PdF MU (2015)
 • Členka výboru Svazu germanistů České republiky (od 2008 - dosud)
 • Členka vědecké komise redakční rady odborného časopisu Revija za elementarno izobražovanje/ Journal of Elemantary Education, Univerzita Maribor, Slovinsko (od 2009 – dosud)
 • Členka redakční rady odborného časopisu Aussiger Beiträge, FF UJEP Ústí nad Labem (od 2011)
 • Členka vědecké komise redakční rady odborného časopisu Lingua viva (od 2006 - dosud).
 • Členka vědecké rady časopisu ÖDaF-Mitteilungen (od 2016 - dosud)
 • Členka komise F5 - grantové agentury FRVŠ (MŠMT ČR) (do 2013) Přednášková činnost na tuzemských a zahraničních univerzitách.
 • Vedení pracovní skupiny v rámci 2 týdenního - mezinárodního sympozia pro lingvodidaktiky a učitele němčiny pořádaného organizací Goethe-Institut a Univerzitou Kassel (Německo) zaměřeného na problematiku vytváření moderních cizojazyčných učebnic, Kassel 16.-29.6.1995.
 • Vedení sekce ''Landeskunde'' na XII. Celosvětové mezinárodní konferenci učitelů němčiny (IDT) pořádaného ve Svýcarsku (Luzern) ve dnech 30.7. - 4.8.2001.
 • Organizátorka mezinárodního sympozia ''Curriculaentwicklung und Ausbildung der Germanistik in der Tschechischen Republik'' pořádaného Univerzitou Regensburg a katedrou německého jazyka a literatury PdF MU v Brně ve dnech 3.-5.12.2001.
 • Vedení sekce ''Interkulturelle Kommunikation'' na mezinárodní konferenci ''Linguistik-Tage'' v Hradci Králové ve dnech 19.-21.2003 pořádané Společností pro jazyky (GESUS-Německo) a katedrou německého jazyka a literatury PdF Univerzity Hradec Králové.
 • Vedení sekce ''Implementierung und Auswirkungen des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens im Bereich Deutsch als Femdsprache'' na XIII. Celosvětové mezinárodní konferenci učitelů němčiny (IDT) pořádané v roce 2005 v Rakousku (Graz).
 • Uspořádání mezinárodní konference z pověření vedení Internationale Academy for Humanization and Education: „Kvalita vysokoškolské výuky a školního vyučování před novými výzvami! Kompetence – standardy – moduly“. 4.–8.9.2006.
 • Organizátorka mezinárodní konference Svazu germanistů ČR: „Germanistik und die neuen Herausforderungen in Forschung und Lehre“. Telč, 22.5.-23.5.2008.
 • Organizace mezinárodní konference ve spolupráci s PH Wien: "Education and Languages in Europe / Bildung und Sprachen in Europa". PdF MU Brno, 13-14.6.2013.
 • Spoluorganizátor mezinárodní konference "„Prozesse der Internationalisierung an deutschen und tschechischen Schulen“. Univerzita Lipsko, 5.-7.9.2013.
 • Organizátorka mezinárodní konference z pověření GeSuS (Gesellschaft für Sprache und Sprachen): "24. LINGUISTIK- UND LITERATURTAGE IN BRNO/ TSCHECHISCHE REPUBLIK: SPRACHEN VERBINDEN". PdF MU Brno, 22.-24.6.2016.
 • Organizátorka mezinárodní konference z pověření IAHE (Internationale Academy for Humanization and Education) „Effects of migration movements on educational institutions“ / „Auswirkungen der Migrationsbewegungen auf Bildungseinrichtungen“ / „Последствия миграционных движений для образовательных учреждений“. PdF MU Brno, 28.-29.9.2017.
 • Pozvání k přednáškám v letech 2008-2017 (Univerzita Regensburg a Greifswalsd, Univerzita KF v Nitře)
Vybrané publikace
 • JANÍKOVÁ, Věra. Hochschulgermanistik in der Tschechischen Republik - Bilanz und Perspektiven (German Studies in the Czech Republic - Balance and Perspectives). Mitteilungen des Deutschen Germanistenverbandes. Německo: Brill, vol. 70, No 2, p. 120-129. ISSN 0418-9426. 2023. info
 • JANÍKOVÁ, Věra and Jana KRATOCHVÍLOVÁ. Lehrkräftebildung DaF an der Masaryk-Universität in Brno: pädagogisch-psychologisches Modul und Praktika (Teacher training of German as foreign language at Masaryk University in Brno: pedagogical-psychological module and internships). KONTEXTE. Internationales Journal zur Professionalisierung in Deutsch als Fremdsprache. vol. 1, No 1, p. 41-59. ISSN 2941-1408. doi:10.24403/jp.1297032. 2023. URL info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Sprachdidaktik im Wandel der Zeit. Wie verwirklichen wir Träume des J. A. Comenius (Language didactics over time. How do we realize dreams of J. A. Comenius). In Polášková, Eva / Pišl, Milan. Form und Funktion im didaktischen Kontext. 1st ed. Ostrava: Ostravská univerzita. p. 25-46. ISBN 978-80-7599-424-0. doi:10.15452/FuFD2023.03. 2023. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Kulturní složka ve výuce cizích jazyků (Cultural component in foreign language teaching). Cizí jazyky. Praha: Univerzita Karlova, 2019-2020, No 63, p. 5-14. ISSN 1210-0811. 2020. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Kulturwissenschaftlicher Ansatz im Fach Deutsch als Fremdsprache am Beispiel des Konzepts Linguistic Landscapes (Cultural studies approach in the subject German as a foreign language using the concept of Linguistic Landscapes as an example). Aussiger Beiträge. Germanistische Schriftenreihe aus Forschung und Lehre. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně, vol. 13, No 2019, p. 81-98. ISSN 1802-6419. 2019. URL info
 • JANÍKOVÁ, Věra and Světlana HANUŠOVÁ. Výzkum učení a vyučování cizích jazyků 2019 (Research on learning and teaching of foreign languages 2019). 2019. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Kulturwissenschaftlich orientierter DaF-Unterricht: Ansatz der Linguistic Landcapes (German as a foreign language teaching oriented to cultural studies: Linguistic Landcapes approach). In ASIATISCHE GERMANISTENTAGUNG Einheit in der Vielfalt? Germanistik zwischen Divergenz und Konvergenz, Sapporo, Japonsko. 2019. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Linguistic Landscapes aus fremdsprachendidaktischer Perspektive (Linguistic Landscapes in foreign languages didactic perspective). In Camilla Badstübner-Kizik, Věra Janíková. Linguistic Landscape und Fremdsprachendidaktik. Perspektiven für die Sprach-, Kultur- und Literaturdidaktik. 1st ed. Berlin et al.: Peter Lang. p. 137-172. Possener Beiträge zur Angewandten Linguistik, svazek 10. ISBN 978-3-631-77028-3. 2018. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Positiver Transfer und Text(sorten)kompetenz beim Schreiben in mehreren Sprachen (Positive transfer and text (sorts) competence when writing in several languages). In Zhu, Jianhua, Zhao, Jin, Szurawitzki, Michael. Germanistik zwischen Tradition und Innovation. 1st ed. Frankfurt am Main: Peter Lang. p. 179-183. ISBN 978-3-631-70764-7. doi:10.3726/b10792. 2017. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Auswirkungen der Migrationsbewegungen auf Bildungseinrichtungen (Frühkindliche Bildung, Schulbildung, Hochschulbildung, Erwachsenenbildung) (Effects of migration movements on educational institutions (Early childhood education, school education, higher education, adult education)). 2017. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Linguistic Landscapes im DaF-Unterricht (Lingusic Landscapes in the teaching of German as a foreing language). In 16. Kongress des Lateinamerikanischen Germanistenverbandes Germanistik in Lateinamerika: Neuorientierungen – Neue Perspektiven. 2017. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Linguistic Landscapes als Forschungsgebiet und sprachdidaktisches Potential (Linguistic Landscapes as Area of Research and the Potential of Language Didactics). Aussiger Beiträge. Germanistische Schriftenreihe aus Forschung und Lehre. Wien: Univerzita J.E. Purkyně, vol. 11, No 1, p. 123-140. ISSN 1802-6419. 2017. info
 • ULIČNÁ, Klára, Michaela PÍŠOVÁ, Světlana HANUŠOVÁ, Věra JANÍKOVÁ and Petr NAJVAR. Expert Teacher: Objective Determinants of Developing and Maintaining Expertise (in FLT Perspective). XLinguae. Slovenska Vzdelavacia Obstaravacia, vol. 9, No 1, p. 91-109. ISSN 1337-8384. doi:10.18355/XL.2016.09.01.91-109. 2016. URL info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Učení a vyučování cizích jazyků a identita (Learning and teaching foreign languages, and identity). Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost, vol. 26, No 1, p. 24-50. ISSN 1211-4669. 2016. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Stříbrná medaile MU (Silver medal MU). Rektor MU, 2016. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. 24. LINGUISTIK- UND LITERATURTAGE IN BRNO/ TSCHECHISCHE REPUBLIK: SPRACHEN VERBINDEN (24. LINGUISTIC AND LITERATURE DAYS IN BRNO / CZECH REPUBLIC: LANGUAGES CONNECT). 2016. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Sprachenlernen und Identität in der Fremdsprachenforschung und -didaktik (Language learning and identity in foreign language research and -didactics). In Internationale Konferenz: Zentrum und Peripherie. 2016. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Členka vědecké rady časopisu ÖDaF-Mitteilungen 2016. ÖDaF-Mitteilungen. ISSN 2196-9167. 2016 - 2016. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Učení se více cizím jazykům ve výzkumu:na příkladu němčiny (L3) po angličtině (L2) (Learning Multiple Foreign Languages in Research: The Example of German (L3) after English (L2)). XLinguae. SVO, vol. 2015, No 2, p. 54-71. ISSN 1337-8384. doi:10.17846/XL.2015.08.02.54-71. 2015. URL info
 • JANÍKOVÁ, Věra, Michaela PÍŠOVÁ, Světlana HANUŠOVÁ, Klára ULIČNÁ and Petr NAJVAR. Determinanten der Entwicklung und Aufrechterhaltung des Expertenwissens von Fremdsprachenlehrern (Determinants of Development and Maintenance of Expert Knowledge in Foreign Language Teachers). In Janíková, Věra; Andrášová Hana. Deutsch ohne Grenzen: Didaktik Deutsch als Fremdsprache. 1st ed. Brno: Tribun EU. p. 145-164. ISBN 978-80-263-0932-1. 2015. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Mehrsprachige Schreib- und Text(sorten)kompetenz in curricularen Vorgaben, Sprachprüfungen, Sprachlehrwerken und im Sprachunterricht. Teilergebnisse einer Vorstudie (Multilingual writing skill and text type skill in curricular documents, language exams, language textbooks, and language education. Partial results of a preliminary study). Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache. Brno: Masarykova univerzita, vol. 8, No 1, p. 2-14. ISSN 1803-4411. 2015. info
 • PÍŠOVÁ, Michaela, Klára KOSTKOVÁ and Věra JANÍKOVÁ. Foreign language teachers: what are we specific in? In LLCE 2014, Nitra. 2014. URL info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Individuální mnohojazyčnost a její psycholingvistické aspekty se zřetelem k osvojování jazyků (Individual multilingualism and its psycholinguistic aspects with regards to language learning). XLinguae European Scientific Language Journal. Nitra: Filozofická fakulta UKF, vol. 7, No 1, p. 29-45. ISSN 1337-8384. 2014. info
 • HANUŠOVÁ, Světlana, Věra JANÍKOVÁ and Klára KOSTKOVÁ. Determinanty rozvoje a udržování expertnosti učitelů cizích jazyků. In Pedagogický výzkum: spojnice mezi teorií a praxí. ISBN 978-80-86768-91-5. 2014. URL info
 • TŮMA, František, Michaela PÍŠOVÁ, Petr NAJVAR and Věra JANÍKOVÁ. Expert teachers’ interactive cognition: An analysis of stimulated recall. New Educational Review. vol. 36, No 2, p. 289-299. ISSN 1732-6729. 2014. info
 • JANÍKOVÁ, Věra and Sandra REIBRECHT. Textkompetenz in mehreren Sprachen. Forschungsergebnisse und weiterführende Forschungsansätze (Text skills in multiple languages. Research results and approaches to further research). Acta facultatis philosophicae universitatis ostraviensis. Studia germanistica 6. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, vol. 2014, No 15, p. 73-88. ISSN 1803-408X. 2014. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Langsam und trotzdem erfolgreich Deutsch lernen (Slowly and still successfully learning German). In 6. Internationale Konferenz DaF. Kleine Lerner, große Lehrer, wirksamer Unterricht. 2014. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Anregungen zu einem differenzierten Unterricht (Suggestions for a differentiated instruction). 2014. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Differenzierung als Prinzip eines Sprachunterrichts bei lernschwachen Schülerinnen und Schülern (Differentiation as the principle of language learning and teaching for pupils with learning disabilities). In Martin Lachout. Quo vadis Fremdsprachendidaktik? Zu neuen Perspektiven des Fremdsprachenunterrichts. 1st ed. Hamburg: Dr Kovač-Verlag. p. 129-140. 25. ISBN 978-3-8300-7104-4. 2013. info
 • HANUŠOVÁ, Světlana, Michaela PÍŠOVÁ, Klára KOSTKOVÁ, Věra JANÍKOVÁ and Petr NAJVAR. Researching the Expertise of Foreign Language Teachers. JoLaCe Journal of Language and Cultural Education. Nitra: SlovakEdu. o.z., vol. 1, No 1, p. 4-36. ISSN 1339-4045. 2013. info
 • JANÍKOVÁ, Věra, Světlana HANUŠOVÁ, Renée GRENAROVÁ and Hana KYLOUŠKOVÁ. Výuka cizích jazyků v inkluzivní třídě (Foreign language teaching to pupils in inclusive classroom). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 184 pp. ISBN 978-80-210-6580-2. 2013. info
 • JANÍKOVÁ, Věra, Brigitte SORGER, Simona KORYČÁNKOVÁ, Karla ONDRÁŠKOVÁ, Petra SUQUET and Radek VOGEL. Vícejazyčná lingvistická terminologie (Multilingual linguistic terminology). 1st ed. Praha: Národní institut pro další vzdělávání. 78 pp. ISBN 978-80-86956-70-1. 2013. info
 • SORGER, Brigitte, Tomáš KÁŇA, Věra JANÍKOVÁ, Sandra REITBRECHT and Alice BRYCHOVÁ. Schreiben in mehreren Sprachen: Deutsch nach Englisch: Mehrsprachigkeit und ihr Einfluss auf die Textkompetenz (Writing in several languages: German after English: Multilingualism and its influence on the writting skills). 1st ed. Brno: Tribun EU. 358 pp. ISBN 978-80-263-0558-3. 2013. info
 • JANÍKOVÁ, Věra and Sandra REITBRECHT. Transfer und mehrsprachige Text(sorten)kompetenz (Transfer and multi-language text (type) skill). In Sorger, Brigitte, Káňa,Tomáš, Janíková, Věra, Reitbrecht, Sadra, Brychová, Alice. Schreiben in mehreren Sprachen. Deutsch nach Englisch: Mehrsprachigkeit und ihr Einfluss auf die Textkompetenz. 1st ed. Brno: Tribun EU. p. 127-135. ISBN 978-80-263-0558-3. 2013. info
 • JANÍKOVÁ, Věra, František TŮMA and Petr NAJVAR. Fremdsprachenlehrkräfte als Experten: Teilergebnisse einer introspektiven Studie (Teachers of Foreign Languages as Experts: Partial Results of an Introspective Study). In Janíková, Věra; Seebauer, Renate. Education and Languages in Europe/ Bildung und Sprachen in Europa. 1st ed. Münster: LIT Verlag. p. 121-130. ISBN 978-3-643-50505-7. 2013. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Motivation und Lernen des Deutschen als zweite Fremdsprache: Teilergebnisse einer Pilotstudie (Motivation to learn of German as a second foreign language: results of a research). In Janíková, Věra; Sorger, Brigitte. Deutsch als Sprache der (Geistes)Wissenschaften. Didaktik-Deutsch als Fremdsprache. 1st ed. Brno: Tribun. p. 77-85. ISBN 978-80-263-0377-0. 2013. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Studie I: Einladungsschreiben für einen Freund (Study I: Invitation to a Friend). In Sorger, Brigitte; Káňa, Tomáš; Janíková, Věra; Reitbrecht, Sandra, Brychová, Alice (Hrsg.). Schreiben in mehreren Sprachen. Deutsch nach Englisch: Mehrsprachigkeit und ihr Einfluss auf die Textkompetenz. 1st ed. Brno: Tribun. p. 136-163. ISBN 978-80-263-0558-3. 2013. info
 • JANÍKOVÁ, Věra and Anatoli RAKHKOCHKINE. Prozesse der Internationalisierung an deutschen und tschechischen Schulen (Processes of Internationalization in Czech and German Schools). 2013. info
 • PÍŠOVÁ, Michaela, Světlana HANUŠOVÁ, Klára KOSTKOVÁ, Věra JANÍKOVÁ, Petr NAJVAR and František TŮMA. Učitel expert: jeho charakteristiky a determinanty profesního rozvoje (na pozadí výuky cizích jazyků) (Expert teacher: the nature of expertise and determinants of professional development (in FLT perspective)). první. Brno: Masarykova univerzita. 237 pp. ISBN 978-80-210-6681-6. 2013. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Mnohojazyčnost a didaktika cizích jazyků (Multilingualism and Foreign Language Didactics). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, Muni Press. 127 pp. neurčeno. ISBN 978-80-210-6683-0. 2013. info
 • PÍŠOVÁ, Michaela, Světlana HANUŠOVÁ, Klára KOSTKOVÁ, Věra JANÍKOVÁ, Petr NAJVAR and František TŮMA. Učitel expert: jeho charakteristiky a determinanty profesního rozvoje (na pozadí výuky cizích jazyků) (Expert teacher: the nature of expertise and determinants of professional development (in FLT perspective)). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 233 pp. ISBN 978-80-210-6681-6. 2013. info
 • BRYCHOVÁ, Alice, Věra JANÍKOVÁ and Kamila SLADKOVSKÁ. Evropské jazykové portfolio v praxi (European Language Portfolio in practice). 1. vydání. Praha: NÚV. 113 pp. ISBN 978-80-87063-70-5. 2012. URL URL info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Sensibilisierung für individuelle Mehrsprachigkeit (Perception of individual multilingualism). Lingua viva. České Budějovice: Katedry jazyků Jihočeské univerzity, vol. 8, No 15, p. 45-54, 9 pp. ISSN 1801-1489. 2012. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Učebnice cizích jazyků a žáci se specifickými poruchami učení (Coursebooks and pupils with specific learning difficulties). In Grenarová, R., Vítková, M. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami v cizojazyčné výuce a ve výzkumu. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita. p. 54-87. ISBN 978-80-210-6024-1. 2012. info
 • JANÍKOVÁ, Věra and Miroslav JANÍK. Videostudie als Untersuchungsmethode im Tertiärsprachenunterricht (Video study as a research method in tertiary language teaching). In Oliver Holz, Renate Seebauer. Interaktiver und kompetenzorientierter Unterricht/ Interactive and Competence-Orientated Education. 1st ed. Hamburg: Kovač. p. 180-190. ISBN 978-3-8300-6422-0. 2012. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Fortbildung als Chance zur Qualitätsicherung des fremdsprachlichen Unterrichts (Continuing Education as an Opportunity of Quality Assurance in Foreign Language Teaching). In N.V. Bogatenkova. Konzeptionen und Strategien lebenslangen Lernens im internationalen Kontext/ Current Trends in the Concepts and Strategies of Lifelong Learning. 1st ed. Sankt Petersburg: SPB APPO. p. 96-100. ISBN 978-5-7434-0614-2. 2012. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Afektivní strategie učení ve vyučování cizích jazyků u žáků se specifickými poruchami učení (Affective Strategies in Foreign Language Teaching to Pupils with Specific Learning Disorders). In Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VI. Education of Pupils with Special Education Needs VI. 1st ed. Brno: Paido. p. 245-256. ISBN 978-80-7315-235-2. 2012. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. K současným směrům výzkumu didaktiky cizích jazyků v německém kontextu (On the current trends of research in the methodology of foreign language teaching in German context). In Janíková, V., Píšová, M., Hanušová, S. (Eds.). Aktuální témata výzkumu učení a vyučování cizím jazykům. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita. p. 21-31. Spisy Pedagogické fakulty MU 159. ISBN 978-80-210-6109-5. 2012. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Prinzipien eines Sprachunterrichts im Wandel der Zeit (Principles of language teaching in changing times). Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache. Brno: MU, vol. 5, No 2, p. 109-118. ISSN 1803-4411. 2012. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Didaktik des Unterrichts Deutsch als Fremdsprache. Eine Einführung. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 175 pp. ISBN 978-80-210-5035-8. 2011. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Výuka cizích jazyků zaměřená na žáka (Learner-centered Foreign Language Teaching). In Janíková, V. a kol. Výuka cizích jazyků. 1st ed. Praha: Grada. p. 50-77, 27 pp. ISBN 978-80-247-3512-2. 2011. info
 • GRENAROVÁ, Renée, Světlana HANUŠOVÁ, Věra JANÍKOVÁ and Hana KYLOUŠKOVÁ. Moderní přístupy k hodnocení v cizojazyčné výuce se zřetelem k žákům s SPU (Modern Approaches to Evaluation in Foreign Language Teaching to Pupils With SLD). In Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V. Education of Pupils with Special Education Needs V. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita. p. 205-218. ISBN 978-80-7315-220-8. 2011. info
 • PÍŠOVÁ, Michaela, Věra JANÍKOVÁ and Světlana HANUŠOVÁ. K metodologii výzkumu v didaktice cizích jazyků (Notes on Research Methodology in Foreign Language Didactics). In Janíková, V., Píšová, M., Hanušová, S. a kol. Metodologické otázky výzkumu výuky cizích jazyků. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita. p. 11 - 25. Spisy Pedag. fakulty Masarykovy univerzity 155. ISBN 978-80-210-5718-0. 2011. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Poradenství a diagnostická kompetence učitele cizích jazyků v kontextu inkluzivního vzdělávání (Language advising and diagnostic competence of foreign language teachers within the scope of inclusive education). In Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V. / Education of Pupils with Special Education Needs V. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita. p. 219-232, 13 pp. ISBN 978-80-210-5709-8. 2011. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Expertnost učitele cizích jazyků se zřetelem k výuce žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. (Foreign Language Teacher Expertise and Teaching Pupils with Special Education Needs.). In Pokrivčáková, Silvia (ed.): Current Issues in Teaching Foreign Languages. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita. p. 9-42, 33 pp. ISBN 978-80-210-5608-4. 2011. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Sprachenpolitik und Fremdsprachenunterricht in der Tschechischen Republik. (Language Policy and Foreign Language Teaching in the Czech Republic). In Sorger, B., Janíková, V. (Hrsg.) Mehrsprachigkeit in der Tschechischen Republik am Beispiel Deutsch nach Englisch. 1st ed. Brno: Tribun EU. p. 21-28. ISBN 978-80-263-0203-2. 2011. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Leistungsbeurteilung im DaF-Unterricht bei lernschwachen Schülerinnen und Schülern (Performance Assesment in Teaching German as a Foreign Language to Slow Learners). In Grenarová, R., Vítková, M. Hodnocení ve výuce cizích jazyků u žáků s SPU. Evaluation in Foreign language Teaching to learners with SLD. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita. p. 84-113, 29 pp. ISBN 978-80-210-5664-0. 2011. info
 • JANÍKOVÁ, Věra and Brigitte SORGER. Mehrsprachigkeit in den Gesetzen, der Forschung und den Köpfen der tschechischen LernerInnen - Konsequenzen für das Tertiärsprachenlernen (Multilingualism in the laws, research, and the heads of the Czech learners - consequences for the tertiary language learning). Lingua viva. České Budějovice: Jihočeská univerzita, VII, No 13, p. 54-62. ISSN 1801-1489. 2011. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Heterogenität in einer Fremdsprachenklasse: unterschiedliche Lernausgangslagen. (Heterogeneity in a foreign language class: learning different starting positions.). PEDAGOGIJA: Teorija un prakse.VI. Liepaja: Liepajas Universitate, VI, No 02, p. 288-305. ISSN 1407-9143. 2011. info
 • JANÍKOVÁ, Věra and Pavel ZLATNÍČEK. Unterrichtsqualität und Professionalisierung von Fremdsprachenlehrern (Instructional quality and professional development of foreign language teachers). In New Pathways in the Professional Development of Teachers. 1st ed. MUNSTER: Lit Verlag. p. 120-127. ISBN 978-3-643-50153-0. 2010. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Bologna-Prozess und die Lehrerbildung in Tschechien. (The Bologna Process and Teacher Education in Czech Republic.). In Hochschule und Schule in der internationalen Diskussion: Chancen und Risiken neuer Entwicklungen. 1st ed. Baltmannsweiler: Schneider Verlag. p. 347-358. ISBN 978-3-8340-0745-2. 2010. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Zu Neurowissenschaften im Fremdsprachenlernen und Fremdsprachenlehren (Neuroscience in Foreign Language Learning and Teaching). Lingua Viva. České Budějovice: Pedagogická fakulta JČU, VI, No 11, p. 55-62. ISSN 1801-1489. 2010. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. High level language proficiency and language talent in pedagogical research. In Šimoník, O. (ed.): School and talented Pupil. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita. p. 27-37. ISBN 978-80-210-5350-2. 2010. info
 • JANÍKOVÁ, Věra and Brigitte SORGER. Schön langsam gefällt mir Deutsch ganz gut! Anregungen zu einem differenzierten Unterricht für langsamere LernerInnen (Slowly I like German very well! Suggestions for a differentiated teching for slow learners). Frühes Deutsch - Fachzeitschrift für Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Bielefeld: Bertelsmann Verlag, vol. 19, 21/2010, p. 8-14. ISSN 1866-3451. 2010. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Umgang mit Heterogenität im Fremdsprachenunterricht (Dealing with Heterogeneity in Foreign Language Teaching). In Seebauer, R. (Hrsg.): Europäische Perspektiven 3. 1st ed. Wien: LIT Verlag. p. 117-126. Europäische Kooperationen, Band 3. ISBN 978-3-643-50204-9. 2010. info
 • JANÍKOVÁ, Věra (ed.) and Brigitte (ed.) SORGER. Didaktik des Deutschen als Fremdsprache und die neuen Herausforderungen (Didactics of German as a foreign language and the new challenges). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita. 225 pp. x1. ISBN 978-80-87192-04-7. 2009. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Qualität des fremdsprachlichen Unterrichts: ein facettenreicher Begriff. (Quality of Foreign Language Teaching: A Manifold Concept.). In Dosahování a hodnocení kvality ve výuce cizích jazyků. 1st ed. Praha: Metropolitní univerzita. 14 pp. ISBN 978-80-86855-45-5. 2009. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Individualisierung und Lernerorientierung im Fremdsprachenerwerbsprozess bei lernschwachen Schülern. (Individualization and learner orientation in foreign language acquisition process in pupils with learning disability.). Beiträge zu Sprache und Sprachen 7. Helsinky: Helsinki University Press, vol. 7, No 7, p. 425-442. ISSN 1796-0150. 2009. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Auf dem Weg zur Europäisierung der DaF-Lehrerausbildung. (Towards the Europeanization of University Training of Teachers of German.). In Neue Architekturen im europäischen Hochschulraum. 1st ed. Wien: LIT Verlag. p. 104-113. ISBN 978-3-643-50024-3. 2009. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Učení se cizím jazykům a řešení úloh řečového typu (Task-based language learning,). Cizí jazyky. Plzeň: Fraus, vol. 52, No 4, p. 111-114. ISSN 1210-0811. 2009. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Was kann den Kindern mit Lernschwierigkeiten ihr Deutschlernen leichter machen (How to Assist Pupils with Learning Difficulties in Learning German). In Germanistische Studien zur Sprache, Literatur und Didaktik II. Prešov: Prešovská univerzita. 11 pp. ISBN 978-80-555-0002-7. 2009. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Bewegtes Lernen und psycholinguistischer Deutschunterricht bei Kindern mit gestörter Kommunikationsfähigkeit (Learning with Movement and Psycholinguistic in Teaching of German to Pupils with Impaired Communication Ability.). In JANÍKOVÁ, Věra and Brigitte SORGER. Didaktik des Deutschen als Fremdsprache und die neuen Herausforderungen in Forschung und Lehre. 1st ed. Brno: ACADEMICUS. p. 104-113. ISBN 978-80-87192-04-7. 2009. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Teaching Early-Level Foreign Languages tu Pupils with Impaired Pronunciation Ability. Revija za elementarno izobražovanje/ Journal of Elemantary Education. Maribor: Pedagoška fakulteta, vol. 2, 2-3, p. 43-54. ISSN 1855-4431. 2009. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Fremdsprachliche Lehrwerke und lernschwache Schüler (Foreign Language Textbooks and Students with Learning Difficulties). Lingua viva. České Budějovice: Jihočeská univerzita, vol. 5, No 9, p. 56-64. ISSN 1801-1489. 2009. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Efektivita využívání metod dramatické výchovy u žáků se specifickými poruchami učení ve výuce němčiny (Efficiency of Drama Education Methods to Pupils with Specific Learning Difficulties in Teaching German as a Foreign Language). In VÍTKOVÁ, Marie and Miroslava BARTOŇOVÁ. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami III. Education of Pupils with Special Educational Needs III. 1st ed. Brno: MU. p. 311-320. Speciální pedagogika. ISBN 978-80-210-5032-7. 2009. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Lernpotential der dramaspezifischen Übungen im Fremdsprachenunterricht bei Schülern mit Teilleistungsstörungen (Learning Potential of Drama Techniques in Language Teaching to Pupils with LSD). In GRENAROVÁ, René and Marie VÍTKOVÁ. Dramatická výchova v cizojazyčné výuce u žáků s SPU /DramaTechniques in Foreign LanguageTeaching to Learners with SLD. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita. p. 75-95, 20 pp. Pd-52/09-02/58. ISBN 978-80-210-5074-7. 2009. info
 • GRENAROVÁ, Renée, Světlana HANUŠOVÁ, Věra JANÍKOVÁ and Hana KYLOUŠKOVÁ. Žáci se sociokulturním znevýhodněním a výuka cizích jazyků (Socioculturally Disadvantaged Pupils and Foreign Language Teaching). In Němec, J., Vojtová, V.: Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním/Education of Socially Disadvantaged Pupils. 1st ed. Brno: MU. p. 163-176. Speciální pedagogika. ISBN 978-80-210-5033-4. 2009. info
 • JANÍKOVÁ, Věra and Brigitte SORGER. Methoden der Sprachlehr- und Sprachlernforschung. Band 2 (Evaluation of the German language textbooks in terms of communicative competence). In Methoden der Sprachlehr- und Sprachlernforschung. Band 2. Masarykova univerzita. Brno: Masarykova univerzita, Brno, 1. vydání, Brno, 2009. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Aktuelle Trends in der Ausbildung der Fremdsprachenlehrer und -lehrerinnen (Latest Trends in FL Teachers` Training). In Lehrer/-innenbildung in Europa. 1st ed. Wien: LIT Verlag. p. 119-125. ISBN 978-3-8258-1274-4. 2008. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Učíme se učit cizí jazyky. (Learning to Learn Foreign Languages.). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, PdF. 161 pp. Pd-18/08-02/58. ISBN 978-80-210-4620-7. 2008. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Teilleistungsstörungen beim Fremdsprachenlernen. (Specific Learning Disorders and Foreign Language Learning.). Inozemni movi. Kyiev: Kyjevská národní univerzita, X, No 2, p. 14-18. ISSN 1817-8510. 2008. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Fonetická-fonologická kompetence u žáků s narušenou komunikační schopností při učení se němčině. (Phonetic and phonological competence of pupils with communication disability in learning German.). In Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. 1st ed. Brno: Paido. p. 211- 226. Pd-27/08-02/58. ISBN 978-80-210-4708-2. 2008. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Lernschwache Schüler im Fremdsprachenunterricht und die Lehrvoraussetzungen. (Slow Learners in Foreign Language Teaching and Conditions of Teaching). In Germanistische Studien zur Sprache, Literatur und Didaktik I. 1st ed. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity. p. 54-67. ISBN 978-80-8068-815-8. 2008. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Die Lehrer- und Schülerrolle im Kontext der Förderung von Lernerautonomie im Fremdsprachenunterricht. Ergebnisse einer Pilotforschung. (Role of Teacher and Pupil within the Encouragement of Autonomous Learning Foreign Language Teaching. Results of a Application Research.). In Beiträge zu Sprache und Sprachen 6. 1st ed. München: LINCOM. p. 413-424. Sprachen. ISBN 978-3-89586-261-8. 2008. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Učebnice cizích jazyků a autonomní učení. (Foreign Language Textbooks and Autonomous Learning). Cizí jazyky. Plzeň: Fraus, vol. 50, No 4, p. 130-134, 4 pp. ISSN 1210-0811. 2007. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Interkulturelle Kompetenz und soziokulturelle Normen im fremdsprachlichen Deutschunterricht. (Intercultural Competence and Sociocultural Norms in Teaching German as a Foreign Language). In Sprach- und Literaturwissenschaftliche Brückenschläge. 1st ed. München: LINCOM. p. 531-537, 8 pp. ISBN 978-3-89586-503-9. 2007. info
 • JANÍKOVÁ, Věra and Hans-Ulrich GRUNDER. Die Qualität von Lehre und Unterricht vor neuen Herausforderungen. (New Challenges to Quality in Teaching and Learning.). 1st ed. Baltmannsweiler, SRN: Schneider Verlag. 294 pp. 1. ISBN 978-3-8340-0285-3. 2007. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Autonomní cizojazyčná třída a učebnice podporující autonomii. (Autonomous Foreign Language Class and Textbooks Supporting Autonomy.). In KÁŇA, Tomáš and Hana PELOUŠKOVÁ. Německý jazyk a literatura ve výzkumu a výuce. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita. p. 81-92, 13 pp. Sborník prací PdF, svazek 206. ISBN 978-80-210-4324-4. 2007. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Autonomní učení a elektronická média v moderních cizojazyčných učebnicích (Autonomous Learning and Electronic Media in Modern FL Textbooks). In Hodnocení učebnic. 1st ed. Brno: Paido. p. 55-70. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. Svazek 7. ISBN 978-80-7315-148-5. 2007. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Realizační fáze kurikula a jeho obsahová dimenze na příkladu jazykové výuky. (The Implementation Stage of the Curriculum and its Contents in the Language Teaching.). In Absolvent základní školy. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita. p. 46-57. ISBN 978-80-210-4402-9. 2007. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Autonomní učení a lexikální strategie při osvojování cizích jazyků. (Autonomous Learning and the Lexical Strategies in foreign language learning.). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita. 210 pp. Spisy Pedagogické fakulty MU, svazek č. 106. ISBN 978-80-210-4433-3. 2007. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Probleme der legasthenen Kinder tschechischer Muttersprache beim Deutschlernen. (Troubles Legasthenic Czech Children Have When Acquiring German.). Lingua viva. České Budějovice: Jihočeská univerzita, x, No 5, p. 44-53. ISSN 1801-1489. 2007. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Autonomie žáka a učení se cizímu jazyku na stanovištích. (Autonomy of the Pupil and Foreign Language Learning at the Learning Stations.). In E-learning - využitie internetových projektov pri príprave učitel´ov cudzieho jazyka. 1st ed. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity. p. 94-103. ISBN 978-80-8068-656-7. 2007. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Die Lehrerrolle auf dem Weg zur Lernerautonomie im Fremdsprachenunterricht. (Role of the Teacher Resulting in Learner Autonomy in Foreign Language Teaching.). In Brünner Hefte zur Didaktik, Sprach- und Literaturwissenschaft III. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita. p. 54-62. ISBN 978-80-210-4501-9. 2007. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Modernisierung als Kernbegriff gesellschaftlicher Veränderungen auch in der Schule. In Modernisierung der Bildung - Modernisierung durch Bildung. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren. p. 128-141. ISBN 3-8340-0060-0. 2006. info
 • JANÍKOVÁ, Věra, Hermann FUNK, Christine KUHN and Silke DEMME. studio d A2. Lekce 1-6. Učebnice němčiny pro jazykové a střední školy. (V.Janíková - odborná konzultace českého vydání)). 1st ed. Plzeň: Fraus. 148 pp. ISBN 80-7238-546-1. 2006. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Autonomie a cizojazyčná výuka. Autonomie v teorii, edukační praxi a lingvodidaktickém výzkumu. (Autonomy and foreign language teaching. Autonomy in the theory, classroom and research.). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita. 364 pp. ISBN 80-210-4164-1. 2006. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Autonomní učení a cizojazyčná výuka. Pedagogická, psychologická, společensko-politická a lingvodidaktická východiska v historizujícím pohledu. (Autonomous learning and foreign language teaching. From the point of view of education science, psychology of learning, political science and methodology - historical survey.). In Autonomie a cizojazyčná výuka. Autonomie v teorii, edukační praxi a lingvodidaktickém výzkumu. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita. p. 19-39. ISBN 80-210-4164-1. 2006. info
 • JANÍKOVÁ, Věra and Kateřina VLČKOVÁ. Organizační formy výuky a učivo v cizojazyčné výuce z hlediska autonomního učení. Pilotní výzkum. (Forms of Classroom Management and Topics in Foreign Language Teaching from the Viewpoint of Autonomous Learning. Pilot Research.). In JANÍKOVÁ, Věra. Autonomie a cizojazyčná výuka. Autonomie v teorii, edukační praxi a lingvodidaktickém výzkumu. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita. p. 124-148. ISBN 80-210-4164-1. 2006. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Phraseologismen aus sprachdidaktischer Sicht. In Sprache und Sprachen im mitteleuropäischen Raum. 1st ed. Trnava: Univerzita sv. Cyrila Metoda v Trnave. p. 387-399. ISBN 80-89220-41-X. 2006. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Kommunikative Grammatik aus sprachdidaktischer Sicht (Communication Grammar - Sight of Methodology of Foreign Language Teaching). In Grammatik und Kommunikation. Eine neue Herausforderung innerhalb des vereinigten Europa. 1st ed. Trnava: Univerzita sv.Cyrila a Metoda v Trnave. p. 35-38. ISBN 80-89034-81-0. 2005. info
 • FUNK, Hermann, Christiana KUHN, Silke DEMME and Věra JANÍKOVÁ. Studio d. In JANÍKOVÁ, Věra. Studio d. první. Plzeň: Fraus. 280 pp. ISBN 80-7238-440-6. 2005. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Didaktik des Deutschen als Fremdsprache. Anmerkungen zu aktuellen Themen mit Aufgaben zum Selbststudium. (Methodology of German as Foreign Language. Modern Topics with Tasks for Self-regulated Learning.). Brno: Masarykova univerzita. 86 pp. x1. ISBN 80-210-3782-2. 2005. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Jazykové vzdělávání v České republice na počátku 21.století a základní škola. (Language Education in the Czech Republic at the Beginning of 21. Century and Primary Schools.). In Orientace české základní školy. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita v Brně. p. 250-259. ISBN 80-210-3870-5. 2005. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Jazyková tvořivost a tvůrčí psaní v cizojazyčné výuce (Language Creativity and Creative Writing in Foreign Language Teaching). Cizí jazyky. Plzeň: Fraus, vol. 49, No 2, p. 51-53. ISSN 1210-0811. 2005. info
 • JANÍKOVÁ (EDS.), Janíková. Autonomie v procesu učení a vyučování cizích jazyků (Autonomy in Foreign Language Learning and Teaching). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita. 92 pp. x1. ISBN 80-210-3919-1. 2005. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Interkulturelles Lernen und eine multikulturell werdende Gesellschaft. In Schule in der Fremde- Fremde in der Schule. 1st ed. Münster: LIT Verlag. p. 304-313. ISBN 3-8258-7302-1. 2004. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Výuka němčiny u žáků se speciálními potřebami učení. In Teoretické východiská a perspektívy vyučovania cudzích jazykov na roznych typoch skol. 1st ed. Bratislava: Lingos. p. 85-93. ISBN 80-89113-10-9. 2004. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Pluriregionale, projektorientierte und interkulturelle Landeskunde in der Deutschlehrerausbildung mit einem Beispiel Landeskunde Österreich (Project Orienteded and Inrecultural Studies in German-as-Foreign- Language Training Demonstraded on Austrien Cultural Studies). In Königgrätzer DaF-Blätter 2002/2003. 1st ed. Hradec Králové: Gaudeamus při Univerzitě Hradec Králové. p. 135-142. ISBN 80-7041-125-2. 2003. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Výuka německého jazyka u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (German Language Teaching for Pupils with Special learning Needs). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita v Brně, pedagogická fakulta. 120 pp. ISBN 80-210-3135-2. 2003. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Konkrétní poezie a rozvoj komunikativní kompetence ve výuce německého jazyka (Concrete Poetry for the Development of the Communicative Competence in German Language Teaching). Cizí jazyky. Praha: Fraus, vol. 45, No 4, p. 123-124. ISSN 1210-0811. 2002. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Zum Stand der Curriculumsdiskussion in den verschiedenen Ausbildungsprofilen der Germanistik an Universitäten der Tschechischen Republik (Status Quo of Curriculum Diskussion of Germany Departements of Czech Universitys). In Mitte. 1st ed. Regensburg: Armin Wolff,Univerzita Regensburg. p. 20-22. ISBN 1618-9248. 2002. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Methodik und Didaktik des Unterrichts Deutsch als Fremdsprache im Überblick (Methodology of German Language as a Foreing). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita Brno. 97 pp. 3231/Pd-9/2000-17/92. ISBN 80-210-2344-9. 2000. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Proměny pojetí předmětových didaktik -didaktika cizích jazyků ve vzdělávání učitelů primární školy (Changing Concepts in the Didactics of Foreign Language Teaching in Training Primary School Teachers). In Univerzitní vzdělávání učitelů primární školy na přelomu století. 1st ed. Praha: Pedagogická fakulta UK Praha. p. 193-196. Sborník vybraných referátů z vědecké konference. ISBN 80-86039-76-5. 1999. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. In der und mit der Landeskunde spielen (Playing of Games in and with Intercultural Studies). Fremdsprache Deutsch. Stuttgart: Ernst Klett Verlag, vol. 1998, No 19, p. 40-42. ISSN 0937-3160. 1998. info

2017/07/27


Životopis: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D. (učo 1445), verze: čeština(10), změněno: 27. 7. 2017 20:42, V. Janíková