Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Petr Svojanovský, Ph.D. narozen 1985 v Brně
Pracoviště
 • Pedagogická fakulta, katedra pedagogiky
 • http://katedry.ped.muni.cz/pedagogika/praxe-spolecneho-zakladu
Funkce na pracovišti
 • odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2013-2018: PdF MU, Pedagogika, PhD.
 • 2012-2013: FF MU, Zkušenostně reflektivní učení pro učitele, CŽV
 • 2010-2013: PdF MU, Učitelství občanské výchovy pro základní školy; FSpS MU, Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy, Mgr.
 • 2005-2010: PdF MU, Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání; FSpS MU, Animátor sportovních aktivit, Bc.
Přehled zaměstnání
 • 2014-doposud: PdF MU, katedra pedagogiky, odborný asistent
 • 2012-2014: FF MU, ÚPV, Akademické centrum osobnostního rozvoje, odborný pracovník v projektu: „Zkušenostní učení pro praxi - podpora odborné přípravy stávajících/budoucích učitelů“. Poskytovatel dotace ESF.
 • 2011-2012: Muzeum romské kultury, manažer a mentor v projektu „Complex work with socially disadvantaged Roma children and their parents in pre-school and elementary school education”. Poskytovatel grantu Roma Education Fund.
 • 2010-2011: Muzeum romské kultury, koordinátor a tutor v projektu „Zájmové a vzdělávací aktivity na podporu romských žáků základních škol”. Poskytovatel dotace MŠMT.
Pedagogická činnost
 • výuka zkušenostně a reflektivně orientovaných seminářů
 • realizace workshopů pro vzdělavatele budoucích učitelů za účelem zavádění reflektivní praxe do vysokoškolské výuky
Vědeckovýzkumná činnost
 • jak se studenti učitelství učí pracovat s žákovskou diverzitou (GA19-06763S)
 • výzkum osvojování tacitních znalostí studenty učitelství během jejich pedagogické praxe (GA13-20049S)
 • výzkum podpory reflexe praxe
Internship and stays for the purpose of study or work
 • 15. 7. 2017 – 14. 10. 2017: California State University Monterey Bay, Monterey, ISEP, USA
Další kvalifikace
 • 2014-2019: Sebezkušenostní výcvik ve vedení tříd a růstových skupin KVP III - 600 hodin (akreditace MŠMT); Život bez závislostí, o.s., www.vycvikkvp.cz
 • 2014: Výcvik v koučování - Interní a externí profesionální kouč - 125 hodin (akreditace ICF a MŠMT); Koučink centrum, s.r.o., www.koucinkcentrum.cz
 • 2013: Výcvik v neurolingvistickém programování - Practitioner NLP - 100 hodin (certifikovaná trenérka NLP Kristina Klimszová); www.nlptraining.cz
 • 2011: Vzdělávací kurz ZDrSEM Standard - Zdravotník pro zotavovací akce - 42 hodin (akreditace MŠMT); Prázdninová škola Lipnice, o.s. - Outward Bound ČR, www.zdrsem.cz
 • 2011: Metodický vzdělávací kurz Dramaturgie zážitkových programů; Prázdninová škola Lipnice, o.s. - Outward Bound ČR, www.psl.cz
Vybrané publikace
 • SVOJANOVSKÝ, Petr. Supporting student teachers’ reflection as a paradigm shift process. Teaching and Teacher Education. Oxford, England: Pergamon Press, 2017, roč. 66, AUG 2017, p. 338-348. ISSN 0742-051X. doi:10.1016/j.tate.2017.05.001. URL info
 • ŠVEC, Vlastimil, Jan NEHYBA, Petr SVOJANOVSKÝ, James LAWLEY, Radim ŠÍP, Eva MINAŘÍKOVÁ, Blanka PRAVDOVÁ, Barbora ŠIMŮNKOVÁ and Jan SLAVÍK. Becoming a teacher: The dance between tacit and explicit knowledge. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. Pedagogika v teorii a praxi, sv. č. 4. ISBN 978-80-210-8605-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8605-2017. Čítárna Munispace info
 • NEHYBA, Jan and Petr SVOJANOVSKÝ. Tacitní znalosti v metaforách studentky učitelství (Tacit knowledge in the metaphors of a pre-service teacher). Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2016, vol. 21, No 1, p. 57-85. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2016-1-4. URL info
 • SVOJANOVSKÝ, Petr and Jan NEHYBA. Teaching teacher educators: A self-study of our learning from experience. In Dawn Garbett and Alan Ovens. Enacting self-study as methodology for professional inquiry. Herstmonceux, UK: Self-Study of Teacher Education Practices (S-STEP) community, 2016. p. 249-255. ISBN 978-0-473-35893-8. URL info
 • ŠVEC, Vlastimil, Petr SVOJANOVSKÝ, Blanka PRAVDOVÁ, Kateřina LOJDOVÁ, Barbora ŠIMŮNKOVÁ, Michaela ONDRÁČKOVÁ and Sylva TREBUĽOVÁ. Determinanty účinnosti učitelských praxí (Determinants of the effectiveness of teaching practice). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 143 pp. Pedagogika v teorii a praxi (Svazek 3). ISBN 978-80-210-8132-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8133-2016. URL info
 • SVOJANOVSKÝ, Petr. What Is the Goal of Reflective Practice in Teacher Education: Social Justice or Personal Development? In Mészáros, György, and Franciska Körtvélyesi, eds. Brussels – Budapest, Social Justice and Diversity in Teacher Education. Proceedings of the ATEE Winter Conference 15-17 April, Budapest, Hungary. Association for Teacher Education in Europe - Magyar Pedagógiai Társaság, 2015. p. 207-222. ISBN 978-963-7123-38-2. URL info
 • SVOJANOVSKÝ, Petr, Jan NEHYBA, Vlastimil ŠVEC, Blanka PRAVDOVÁ and Jakub LANC. Metaphors in the tacit dimension of student teachers’ subjective theories. In 17th Biennial International Study Association of Teachers and Teaching Conference (ISATT). 13-17 July 2015, University of Auckland, New Zealand. 2015. info
 • NEHYBA, Jan, Jan KOLÁŘ, Michal DUBEC, Vladimír SMÉKAL, Karla BRÜCKNEROVÁ, Ludmila MUCHOVÁ, Dana MOREE, Jan VANĚK, Petr SVOJANOVSKÝ, Kateřina LOJDOVÁ and Jiří MAREŠ. Reflexe mezi lavicemi a katedrou (Teacher-student reflection in the classroom). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 117 pp. ISBN 978-80-210-6703-5. info
 • ŠVEC, Vlastimil, Blanka PRAVDOVÁ, Petr SVOJANOVSKÝ and Jan NEHYBA. „Čistý jazyk“ jako výzkumný nástroj pro detekci tacitních znalostí studentů učitelství. In Konference české asociace pedagogického výzkumu 2014 v Olomouci. 2014. info
 • ŠVEC, Vlastimil, Kateřina CÁSKOVÁ, Jitka JAKEŠOVÁ, Jana JAŠKOVÁ, Petr KOUBEK, Eva MINAŘÍKOVÁ, Jan NEHYBA, Blanka PRAVDOVÁ, Petr SVOJANOVSKÝ, Barbora ŠIMŮNKOVÁ and Petra VYSTRČILOVÁ. Znalostní báze učitelství (The knowledge base of teaching). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 230 pp. ISBN 978-80-210-7605-1. info

2020/07/30


Životopis: Mgr. Petr Svojanovský, Ph.D. (učo 174467), verze: čeština(1), změněno: 30. 7. 2020 08:10, P. Svojanovský