Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D.
  20. května 1984, Český Těšín
Pracoviště
 • Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta Masarykovy univerzity
Funkce na pracovišti
 • 2013 - dosud: odborná asistentka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2009 - 2013: Teoretické právní vědy (čtyřleté), doktorský studijní program (Ph.D.), obor mezinárodní právo soukromé
  2010 - 2011: Právo a právní věda, rigorózní řízení (JUDr.)
  2004 - 2009: Hospodářská politika a správa (čtyřleté), bakalářský studijní program (Bc.), obor Evropská hospodářská, správní a kulturní studia
  2003 - 2008: Právo a právní věda, magisterský studijní program (Mgr.), obor Právo
Přehled zaměstnání
 • 2013 - dosud: odborná asistentka, katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta Masarykovy univerzity
  2009 - 2014: lektorka právnické angličtiny, Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Právnické fakultě, Centrum jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity
  2009 - 2013: asistentka, katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta Masarykovy univerzity
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 11. 9. 2017 – 16. 9. 2017: Jagiellonian University in Kraków, Kraków, Ostatní, POL
  • Krakow Intellectual Property Law Summer School 2017, September 11 to 16, 2017.
  • MUNI/FR/1391/2016
 • 22. 5. 2017 – 20. 6. 2017: University of Vienna, Vienna, AUT
  • One month research stay for young researchers at the University of Vienna within the Partnership Agreement with the Masaryk University.
 • 11. 12. 2013 – 14. 12. 2013: University of Wrocław, Wrocław, Ostatní, POL
  • Pobyt v rámci programu Družby 2013.
 • 26. 3. 2012 – 30. 3. 2012: Mykolas Romeris University, Vilnius, LTU
  • Cílem pobytu bylo navázání kontaktů na Katedře mezinárodního a evropského práva a vystoupení se sérií přednášek k tématu mezinárodní právo soukromé a internet. Témata přednášek: Private international law and the Internet – “old wine in new bottle” or new challenges? Jurisdictional rules and the Internet. Contractual obligations in the online context. Online defamation – key problems from the point of private international law view. Analysis of the choice-of-law rules for infringement of intellectual property rights in Art. 8 Regulation Rome II in online context.
Univerzitní aktivity
 • 2019 - dosud: zástupkyně vedoucího katedry mezinárodního a evropského práva PrF MU
  2019 - dosud: členka redakční rady Časopisu pro právní vědu a praxi
  2014 - 2018: odborná asistentka redakce Časopisu pro právní vědu a praxi
  2013 - dosud: členka Učitelské komory Akademického senátu Právnické fakulty MU
  2013 - dosud: vedoucí organizačního týmu COFOLA 2013, COFOLA 2014, COFOLA 2015, COFOLA 2016, COFOLA 2017
  2011 - dosud: členka organizačního týmu konference Dny práva
  2012 - 2014: koučka týmů Právnické fakulty MU v rámci Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot
Mimouniverzitní aktivity
 • 2017: Rozhodce v rámci III Brno Pre-Moot 2017, Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 11-12 února 2017, The Annual Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot
  2017: Rozhodce v rámci 9th Annual Prague Pre-Moot , 24-26 března 2017, Univerzita Karlova, Právnická fakulta, The Annual Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot
  2016: Rozhodce v rámci II Brno Pre-Moot 2017, Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 11-12 února 2017, The Annual Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot
Vybrané publikace
 • KYSELOVSKÁ, Tereza. Private International Law and Intellectual Property Rights - is it time to reconsider the principle of territoriality? In Online meeting Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej. 2022. URL info
 • KOUKAL, Pavel, Tereza KYSELOVSKÁ a Zuzana VLACHOVÁ. Employment Contracts and the Law Applicable to the Right to a Patent: Czech Considerations. In Balkan Yearbook of European and International Law. Cham: Springer, 2021. s. 177-198. Balkan yearbook. ISBN 978-3-030-65294-4. doi:10.1007/16247_2020_18. Repozitář MU Web nakladatele info
 • ROZEHNALOVÁ, Naděžda, Jiří VALDHANS a Tereza KYSELOVSKÁ. Právo mezinárodního obchodu. Včetně problematiky mezinárodního rozhodčího řízení. 4. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2021. 524 s. ISBN 978-80-7676-046-2. URL info
 • KYSELOVSKÁ, Tereza. Článek 1 (část nařízení Řím I). In Nařízení Řím I, Nařízení Řím II : komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2021. s. 12-31. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7598-971-0. Web nakladatele info
 • KYSELOVSKÁ, Tereza. Článek 6 (část Nařízení Řím I). In Nařízení Řím I, Nařízení Řím II : komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2021. s. 108-135. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7598-971-0. Web nakladatele info
 • KYSELOVSKÁ, Tereza. Článek 18 (část Nařízení Řím I). In Nařízení Řím I, Nařízení Řím II : komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2021. s. 232-240. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7598-971-0. Web nakladatele info
 • KYSELOVSKÁ, Tereza. Článek 20 (část Nařízení Řím I). In Nařízení Řím I, Nařízení Řím II : komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2021. s. 261-267. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7598-971-0. Web nakladatele info
 • KYSELOVSKÁ, Tereza. Článek 8 (část Nařízení Řím II). In Nařízení Řím I, Nařízení Řím II : komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2021. s. 396-417. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7598-971-0. Web nakladatele info
 • KYSELOVSKÁ, Tereza. Článek 13 (část Nařízení Řím II). In Nařízení Řím I, Nařízení Řím II : komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2021. s. 463-466. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7598-971-0. Web nakladatele info
 • KYSELOVSKÁ, Tereza. Článek 22 (část Nařízení Řím II). In Nařízení Řím I, Nařízení Řím II : komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2021. s. 525-532. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7598-971-0. Web nakladatele info
 • KYSELOVSKÁ, Tereza. Článek 24 (část Nařízení Řím II). In Nařízení Řím I, Nařízení Řím II : komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2021. s. 551-558. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7598-971-0. Web nakladatele info
 • KYSELOVSKÁ, Tereza. Law Applicable to International Licence Contracts and „Characteristic Performance” under Article 4(2) Rome I Regulation. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2020, roč. 148, č. 2, s. 78-94. ISSN 1689-7080. Web nakladatele info
 • VALDHANS, Jiří a Tereza KYSELOVSKÁ. Recognition and Enforcement of Foreign Judgments According to Czech Law. In V. Rijavec, K. Drnošek, C.H. van Rhee. Cross-Border Enforcement in Europe: National and International Perspectives. 1. vyd. Cambridge: Intersentia, 2020. s. 139-152. ISBN 978-1-78068-777-3. Web nakladatele Repozitář MU info
 • KYSELOVSKÁ, Tereza. O mezinárodním právu rodinném. In Králíčková, Z., Hrušáková, M., Westphalová, L. a kol. Občanský zákoník II. Rodinné právo (§ 655-975). 2. vyd. Praha: C.H.Beck, 2020. s. xxxvii-xlv, 9 s. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-795-8. info
 • KYSELOVSKÁ, Tereza. Komentář k § 655 bod VI,§ 657 bod IV, § 668 bod III, § 671 bod III, § 674 bod VI, § 680 bod VI, § 687 bod VI, § 697 bod V, § 708 bod IV, § 716 bod V, § 755 bod VI, § 756 bod IV, § 760 bod VII, § 771 bod VI, § 775 bod XI, § 776 bod VI, § 794 bod V, § 858 bod IX, § 910 bod XVIII, §, 920 bod IV, § 928 bod X. In Králíčková, Z., Hrušáková, M., Westphalová, L. a kol. Občanský zákoník II. Rodinné právo (§ 655-975). 2. vyd. Praha: C.H.Beck, 2020. s. nestránkováno, 23 s. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-795-8. info
 • KYSELOVSKÁ, Tereza. Critical Analysis of the “Mosaic Principle” Under Art. 7 Para 2 Brussels Ibis Regulation for Disputes Arising out of Non-Contractual Obligations on the Internet. Prawo Mediów Elektronicznych. Wroclaw: Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o., 2019, roč. 2019, č. 1, s. 36-44. ISSN 2082-100X. Web nakladatele info
 • KYSELOVSKÁ, Tereza. Předsedkyně Učitelské komory Akademického senátu Právnické fakulty MU. Učitelská komora Akademického senátu Právnické fakulty MU, 2019 - 2021. info
 • KYSELOVSKÁ, Tereza. Členka redakční rady Časopisu pro právní vědu a praxi. Časopis pro právní vědu a praxi, 2019. ISSN 1210-9126. URL info
 • KYSELOVSKÁ, Tereza, David SEHNÁLEK a Naděžda ROZEHNALOVÁ. IN VARIETATE CONCORDIA: soubor vědeckých statí k poctě prof. Vladimíra Týče. 2019. ISBN 978-80-210-9332-4. URL info
 • KYSELOVSKÁ, Tereza a Pavel KOUKAL. Mezinárodní právo soukromé a právo duševního vlastnictví - kolizní otázky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Právnická fakulta, 2019. 388 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řadateoretická, Edice Scientia. ISBN 978-80-210-9476-5. Open access fakulty info
 • KYSELOVSKÁ, Tereza. Development of EU private international law rules for intellectual property rights. In Rozehnalová, Naděžda (ed.). Universal, Regional, National – Ways of the Development of Private International Law in 21st Century. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2019. s. 121-138. ISBN 978-80-210-9496-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9497-2019-6. Open access sborníku info
 • KYSELOVSKÁ, Tereza. Členka učitelské komory Akademického senátu Právnické fakulty Masarykovy univerzity. 2018. info
 • KYSELOVSKÁ, Tereza. A Critical Perspective on the Development of Internet Related Case Law for Online Consumer Contracts in the EU. In Staníčková, M., Melecký, L., Dvoroková, K., Kovářová, E. Proceedings of the 4th International Conference on European Integration 2018 (ICEI 2018), May 17-18, 2018, Ostrava, Czech Republic. první. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2018. s. 893-900. ISBN 978-80-248-4169-4. Open access sborníku info
 • ROZEHNALOVÁ, Naděžda, Jiří VALDHANS a Tereza KYSELOVSKÁ. Recognition and Enforcement of Foreign Judgments: From Brussels Convention to Regulation Brussels I Recast. In Vesna Rijavec, Wendy Kennett, Tomaž Keresteš, Tjaša Ivanc. Remedies Concerning Enforcement of Foreign Judgements. Brussels I Recast. The Netherlands: Kluwer Law International BV, 2018. s. 39-61. European Monographs Series Set, VOLUME 104. ISBN 978-90-411-9416-9. Web nakladatele info
 • VALDHANS, Jiří a Tereza KYSELOVSKÁ. Cross border Enforcement of Monetary Claims - Interplay of Brussels I A Regulation and National Rules. National report: Czech Republic. Maribor: University of Maribor Press, 2018. 56 s. ISBN 978-961-286-184-1. doi:10.18690/978-961-286-182-7. Open access fakulty info
 • KYSELOVSKÁ, Tereza. Působnost práva na internetu. In Polčák, Radim, Matěj Myška, Petr Hostaš, František Kasl, Tereza Kyselovská, Tomáš Lerchner, Pavel Loutocký, Jakub Míšek, Jan Tomíšek, Václav Stupka a Miroslav Uřičař. Právo informačních technologií. Praha: Wolters Kluwer, ČR, 2018. s. 29-64. Právní monografie. ISBN 978-80-7598-045-8. Web nakladatele info
 • ROZEHNALOVÁ, Naděžda, Klára DRLIČKOVÁ, Tereza KYSELOVSKÁ a Jiří VALDHANS. Mezinárodní právo soukromé Evropské unie. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018. n/a. ISBN 978-80-7598-123-3. info
 • KYSELOVSKÁ, Tereza. Kritická analýza judikatury Soudního dvora EU ve věcech určení mezinárodní příslušnosti soudů v případě pomluvy a porušení osobnostních práv na internetu. Časopis pro právní vědu a praxi. Masarykova univerzita, 2018, roč. 26, č. 4, s. 589-610. ISSN 1210-9126. doi:10.5817/CPVP2018-4-1. Open access časopisu info
 • KYSELOVSKÁ, Tereza, Nelly SPRINGINSFELDOVÁ, Alica VIRDZEKOVÁ, Vojtěch KADLUBIEC, Michal CHORVÁT a Klára DRLIČKOVÁ. COFOLA 2017. 2017. URL info
 • KYSELOVSKÁ, Tereza. Komunikat - Prawo prywatne międzynarodowe rodzinne w Republice Czeskiej. In Zjazd Katedr Prawa Prywatnego Międzynarodowego - Kolizyjne i procesowe aspekty prawa rodzinnego, 14-16 września 2017 r. Wydział Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski. 2017. info
 • KYSELOVSKÁ, Tereza. Normy a principy mezinárodního práva soukromého v oblasti práva duševního vlastnictví pohledem technologického vývoje a informační společnosti 21. století. In Medzinárodná konferencia „PRÁVNY PLURALIZMUS A POJEM PRÁVA“ Piešťany 5. - 7. apríla 2017, Slovensko. 2017. info
 • KYSELOVSKÁ, Tereza. Private International Law and Intellectual Property Rights in the Global Era. In Role and Importance of International and Supranational Law in the Modern World, 27th of October 2017, Conference Center, UNWE, Sofia, Bulgaria. 2017. info
 • ROZEHNALOVÁ, Naděžda, Klára DRLIČKOVÁ, Tereza KYSELOVSKÁ a Jiří VALDHANS. Úvod do mezinárodního práva soukromého. prvé. Praha: Kluwer ASPI, 2017. 258 s. učebnice. ISBN 978-80-7552-699-1. info
 • KYSELOVSKÁ, Tereza. Teoretické a praktické aspekty aplikace nařízení o dědictví – analýza případu z praxe. In Dny práva 2017. 2017. URL info
 • VALDHANS, Jiří a Tereza KYSELOVSKÁ. Final Assessment and Conclusions as to the National Reports on the Implementation of Brussels I Recast in relation to the Enforcement of Enforceable Titles Issued in Another Member State. In Expert meeting in Uppsala, Sweden, within the framework of the EU-project “Remedies concerning Enforcement of Foreign Judgements according to Brussels I Recast”, 15 - 18 November, Uppsala/Stockholm, Stockholm. 2017. info
 • KYSELOVSKÁ, Tereza. Online Cross-Border (Consumer) Contracts from the Point of View of the Case-law of the Court of Justice of the EU. In Klára Drličková, Tereza Kyselovská. COFOLA International 2017. Resolution of International Disputes (Conference Proceedings). Brno: Masaryk University, 2017. s. 78-92, 106 s. ISSN 2464-8485. Conference COFOLA International 2017 open access info
 • KYSELOVSKÁ, Tereza, Klára DRLIČKOVÁ, Michal CHORVÁT, Vojtěch KADLUBIEC, Nelly SPRINGINSFELDOVÁ a Alica KŘÁPKOVÁ. COFOLA 2017: sborník z konference. In Spisy Právnické fakluty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia, svazek č. 611. Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2017. 1814 s. ISBN 978-80-210-8928-0. URL info
 • KYSELOVSKÁ, Tereza. Mezinárodní příslušnost soudů ve sporech z porušení práv právnické osoby zveřejněním údajně nesprávných informací na internetu. Revue pro právo a technologie. Masarykova univerzita, 2017, roč. 8, č. 16, s. 113-121. ISSN 1804-5383. doi:10.5817/RPT2017-2-6. Open access časopisu info
 • KYSELOVSKÁ, Tereza. Interakce rozhodčího řízení a evropského práva. In Dny Práva - 2009 - Days of Law: The Conference Proceedings. 1. vyd. Brno: Brno: Masaryk Univeristy, 2009. 3014 s. ISBN 978-80-210-4990-1. URL info

3. 10. 2019


Životopis: JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D. (učo 107801), verze: čeština(1), změněno: 3. 10. 2019 09:09, T. Kyselovská