Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Jméno a příjmení, tituly
 • Mgr. Ondřej Pokora, Ph.D.
  narozen 14. února 1981 v Brně
Pracoviště a adresa
Funkce na pracovišti
 • Lektor
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2009: Ph.D., Pravděpodobnost, statistika a matematické modelování, Mathematical models in neurophysiology: models of olfactory neurons, Ústav matematiky a statistiky, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno, školitel Petr Lánský
 • 2005: Mgr., Matematické modelování a numerické metody, Měření vzdálenosti v mikroaxiální tomografii: některé matematicko-statistické postupy, Ústav matematiky a statistiky, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno
 • 2003: Bc., Matematika, Iterační metody pro řešení systémů lineárních rovnic, Sekce matematiky, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno
Přehled zaměstnání
 • od 2018: lektor, Ústav matematiky a statistiky, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno
 • od 2012–2018: odborný asistent, Ústav matematiky a statistiky, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno
 • 2011–2012: výzkumný pracovník, Oddělení početních neurověd, Fyziologický ústav, Akademie věd ČR, Praha
 • 2009–2011: výzkumný a vývojový pracovník, Centrum Jaroslava Hájka pro teoretickou a aplikovanou statistiku, Ústav matematiky a statistiky, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno
 • 2005–2009: student – výzkumný pracovník, Fyziologický ústav, Akademie věd ČR, Praha
Pedagogická činnost
 • Stochastická analýza
 • Bayesovské metody
 • Teorie pravděpodobnosti
 • Statistika II (Fakulta informatiky)
 • Data mining II
 • Pravděpodobnost a statistika
 • Výpočetní matematické systémy
Vědeckovýzkumná činnost
 • ORCID: 0000-0001-5327-5882
 • Researcher-ID: B-7469-2012
 • Stochastické modelování
 • Difuzní procesy
 • Spolehlivost
 • Analýza funkcionálních dat
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 3. 3. 2008 – 31. 10. 2008: University of Torino, Torino, ITA
 • 20. 11. 2006 – 27. 11. 2006: French National Institute for Agricultural Research, Paris, Ostatní, FRA
Ocenění
 • 2010: Cena děkana Přírodovědecké fakulty MU za dizertační práci
 • 2009: Cena děkana Přírodovědecké fakulty MU
 • 2006: Cena Sekce matematiky
Publikace
 • KOLÁČEK, Jan, Ondřej POKORA, Daniela KURUCZOVÁ a Tzai-Wen CHIU. Benefits of functional PCA in the analysis of single-trial auditory evoked potentials. Computational Statistics. Germany: Springer, 2019, roč. 34, č. 2, s. 617-629. ISSN 0943-4062. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s00180-018-0819-6. Full Text info
 • VALIŠ, David, Ondřej POKORA a Jan KOLÁČEK. System failure estimation based on field data and semi-parametric modeling. Engineering Failure Analysis. Oxford: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2019, roč. 101, JUL 2019, s. 473-484. ISSN 1350-6307. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.engfailanal.2019.04.014. Full Text info
 • VALIŠ, David, Libor ŽÁK a Ondřej POKORA. Perspective approach in using anti-oxidation and anti-wear particles from oil to estimate residual technical life of a system. Tribology International. 2018, roč. 118, February, s. 46-59. ISSN 0301-679X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.triboint.2017.09.017. URL info
 • TÓTH, Peter Gabriel, Petr MARŠÁLEK a Ondřej POKORA. Ergodicity and parameter estimates in auditory neural circuits. Biological Cybernetics. Springer, 2018, roč. 112, 1-2, s. 41-55. ISSN 0340-1200. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s00422-017-0739-5. URL info
 • POKORA, Ondřej, Jan KOLÁČEK, Tzai-Wen CHIU a Wei QIU. Functional data analysis of single-trial auditory evoked potentials recorded in the awake rat. BioSystems. Oxford: ELSEVIER SCI LTD, 2017, roč. 161, November, s. 67-75. ISSN 0303-2647. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.biosystems.2017.09.002. URL info
 • VALIŠ, David, Libor ŽÁK a Ondřej POKORA. System Condition Estimation Based on Selected Tribodiagnostic Data. Quality and Reliability Engineering International. WILEY-BLACKWELL, 2016, roč. 32, č. 2, s. 635-645. ISSN 0748-8017. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1002/qre.1778. info
 • VALIŠ, David, Libor ŽÁK, Ondřej POKORA a Petr LÁNSKÝ. Perspective analysis outcomes of selected tribodiagnostic data used as input for condition based maintenance. Reliability engineering & system safety. ELSEVIER SCI LTD, 2016, roč. 145, january, s. 231-242. ISSN 0951-8320. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.ress.2015.07.026. info
 • VALIŠ, David, Libor ŽÁK a Ondřej POKORA. Contribution to system failure occurrence prediction and to system remaining useful life estimation based on oil field data. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part O Journal of Risk and Reliability. London: SAGE Publications Ltd, 2015, roč. 229, č. 1, s. 36-45. ISSN 1748-006X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1177/1748006X14547789. URL info
 • VALIŠ, David, Libor ŽÁK a Ondřej POKORA. Failure prediction of diesel engine based on occurrence of selected wear particles in oil. Engineering Failure Analysis. PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2015, roč. 56, october, s. 501-511. ISSN 1350-6307. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.engfailanal.2014.11.020. info
 • WAN, Ilynn, Ondřej POKORA, Tzaiwen CHIU, Petr LÁNSKÝ a Paul Waifung POON. Altered intensity coding in the salicylate-overdose animal model of tinnitus. BioSystems. ELSEVIER SCI LTD, 2015, roč. 136, october, s. 113-119. ISSN 0303-2647. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.biosystems.2015.06.010. info
 • PILARSKI, Stevan a Ondřej POKORA. On the Cramér-Rao bound applicability and the role of Fisher information in computational neuroscience. BioSystems. ELSEVIER SCI LTD, 2015, roč. 136, october, s. 11-22. ISSN 0303-2647. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.biosystems.2015.07.009. URL info
 • VALIŠ, David a Ondřej POKORA. Application of selected diffusion processes on system state assessment. In Safety and Reliability: Methodology and Applications - Proceedings of the European Safety and Reliability Conference, ESREL 2014. Wroclaw: CRC Press/Balkema, 2015, s. 911-916. ISBN 978-1-138-02681-0. info
 • VALIŠ, David a Ondřej POKORA. Estimation of system residual useful life based on selected tribo data. In Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM), 2014 IEEE International Conference on. Selangor: IEEE Computer Society, 2015, s. 1171-1175. ISBN 978-1-4799-6410-9. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1109/IEEM.2014.7058823. info
 • LÁNSKÝ, Petr a Ondřej POKORA. Vybrané kapitoly z matematického modelování. Online. In Holčík Jiří, Komenda Martin. Matematická biologie: e-learningová učebnice. 1. vyd. Brno, 2015. ISBN 978-80-210-8095-9. URL info
 • LÁNSKÝ, Petr a Ondřej POKORA. Matematické modely v biologii. Online. In Holčík Jiří, Komenda Martin. Matematická biologie: e-learningová učebnice. 1. vyd. Brno, 2015. ISBN 978-80-210-8095-9. URL info
 • VALIŠ, David, Libor ŽÁK a Ondřej POKORA. Engine residual technical life estimation based on tribo data. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability. 2014, roč. 16, č. 2, s. 203-210. ISSN 1507-2711. info
 • VALIŠ, David a Ondřej POKORA. Estimation of residual life based on vehicle tribo data. In IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management. Bangkok: IEEE Computer Society, 2014, s. 1427-1431. ISBN 978-1-4799-0986-5. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1109/IEEM.2013.6962646. info
 • KOŠŤÁL, Lubomír, Petr LÁNSKÝ a Ondřej POKORA. Measures of statistical dispersion based on Shannon and Fisher information concepts. INFORMATION SCIENCES. NEW YORK, NY 10010-1710 USA: ELSEVIER SCIENCE INC, 2013, roč. 235, JUN 20 2013, s. 214-223. ISSN 0020-0255. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.ins.2013.02.023. info
 • POKORA, Ondřej. Hazard rate functions driven by finite-state and continuous-state stochastic processes. In Tomáš Pavlík, Ondřej Májek. Proceedings of the 9th Summer School on Computational Biology: Stochastic Modelling in Epidemiology. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 57-66. ISBN 978-80-210-6305-1. URL info
 • KOŠTÁL, Lubomír a Ondřej POKORA. Nonparametric estimation of information-based measures of statistical dispersion. Entropy. 2012, roč. 14, č. 7, s. 1221–1233. ISSN 1099-4300. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3390/e14071221. info
 • POKORA, Ondřej a Petr LÁNSKÝ. Estimating individual firing frequencies in a multiple spike train record. Journal of Neuroscience Methods. 2012, roč. 211, č. 2, s. 191-202. ISSN 0165-0270. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.jneumeth.2012.09.010. info
 • KOŠŤÁL, Lubomír, Petr LÁNSKÝ a Ondřej POKORA. How regular is neuronal activity. In ESANN 2012 proceedings, 20th European Symposium on Artificial Neural Networks, Computational Intelligence and Machine Learning. i6doc.com publication, 2012, s. 495-500. ISBN 978-2-87419-049-0. info
 • KOŠŤÁL, Lubomír, Petr LÁNSKÝ a Ondřej POKORA. Variability measures of positive random variables. PloS ONE. 2011, roč. 6, č. 7, s. e21998, 11 s. ISSN 1932-6203. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0021998. info
 • POKORA, Ondřej. Fisher information as the measure of signal optimality in olfactory neuronal neurons. In Acta Universitatis Matthiae Belii, Series mathematics, 16. Banska Bystrica, Slovakia: Matej Bel University, 2010, s. 53-63. ISBN 978-80-8083-955-0. info
 • POKORA, Ondřej. Stochastic modelling of signal transduction in olfactory neurons. In 6th Summer School on Computational Biology. Brno: AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., 2010, s. 100-115, 15 s. ISBN 978-80-7204-698-0. URL info
 • POKORA, Ondřej a Petr LÁNSKÝ. Statistical approach in search for optimal signal in simple olfactory neuronal models. Mathematical Biosciences. Amsterdam: Elsevier, 2008, Volume 214, Issues 1-2, s. 100-108. ISSN 0025-5564. doi:10.1016/j.mbs.2008.02.010 info
 • LÁNSKÝ, Petr, Ondřej POKORA a Jean-Pierre ROSPARS. Classification of stimuli based on stimulus-response curves and their variability. Brain Research. Amsterdam: Elsevier, 2008, Volume 122, srpen 2008, s. 57-66. ISSN 0006-8993. doi:10.1016/j.brainres.2008.04.058 info
 • POKORA, Ondřej a Petr LÁNSKÝ. Steady-State Properties of Coding of Odor Intensity in Olfactory Sensory Neurons. In Advances in Brain, Vision, and Artificial Intelligence, Lecture Notes in Computer Science 4729. Berlin / Heidelberg: Springer, 2007, s. 360-367. ISBN 978-3-540-75554-8. doi:10.1007/978-3-540-75555-5_34 info
 • LÁNSKÝ, Petr, Ondřej POKORA a Jean-Pierre ROSPARS. Stimulus-Response Curves in Sensory Neurons: How to Find the Stimulus Measurable with the Highest Precision. In Advances in Brain, Vision, and Artificial Intelligence, Lecture Notes in Computer Science 4729. Berlin / Heidelberg: Springer, 2007, s. 338-349. ISBN 978-3-540-75554-8. doi:10.1007/978-3-540-75555-5_32 info

3. 11. 2020


Životopis: Mgr. Ondřej Pokora, Ph.D. (učo 42536), verze: čeština(1), změněno: 3. 11. 2020 20:59, O. Pokora

Další varianta: angličtina(1)