Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Jméno a příjmení, vědecká hodnost
 • Martin Drápela, Ph.D.
Akademické kvalifikace
 • Ph.D., anglický jazyk, Masarykova univerzita, 2009
 • Mgr., Učitelství angličtiny a češtiny pro střední školy, Slezská univerzita v Opavě, 2000
 • Bc., Učitelství angličtiny pro druhý stupeň základní školy, Slezská univerzita v Opavě, 1996
Přehled zaměstnání
 • Masarykova univerzita v Brně, 2010-2016
 • Církevní konzervatoř Opava, 2008-2010
 • Slezská univerzita v Opavě, 1998-2007
Vědeckovýzkumná činnost
 • funkční větná perspektiva, korpusová lingvistika
Vybrané publikace
 • DRÁPELA, Martin. Introducing FSPML 2.0M: A Markup Language for Multilevel Tagging of Functional Sentence Perspective. In Alena Kačmárová - Bavjola Shatro. Challenges of Anglophone Language(s), Literatures and Cultures. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2017, s. 3-20. ISBN 978-1-4438-1751-6. info
 • DRÁPELA, Martin. The FSP Bibliography. Brno: Masarykova Univerzita, 2015, 154 s. ISBN 978-80-210-7111-7. info
 • DRÁPELA, Martin. FIRBAS.PHIL.MUNI.CZ. 2015. FIRBAS.PHIL.MUNI.CZ info
 • DRÁPELA, Martin. Deset let Společnosti Viléma Mathesia. In An Online Journal of Modern Philology. Neuveden, 2013. ISSN 1214-5505. http://philologica.net/studia/20130114170000.htm info
 • DRÁPELA, Martin. Testing Semantic Homogeneity of the Rhematic Track Through Parallel Annotation of Information Structure (A Case Study in FSP Potentiality). Neuveden, 2013, s. nestránkováno. http://philologica.net/studia/20131230123000.htm info
 • DRÁPELA, Martin. On the suggestive semantic clue in functional sentence perspective. Écho des études romanes. České Budějovice: Université de Bohême du Sud, 2012, roč. 8, č. 1, s. 43-49. ISSN 1801-0865. info
 • DRÁPELA, Martin. Vzpomínka na jedno výjimečně dynamické téma. Společnost Viléma Mathesia, 2011, s. nestránkováno. ISSN 1214-5505. http://philologica.net/studia/20110402170000.htm info
 • DRÁPELA, Martin. Aktuální členění stále aktuální, zejména zásluhou významného brněnského anglisty. In Univeristas, roč. 44, č. 2, s. 64-65. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 64-65. ISSN 1211-3387. info
 • DRÁPELA, Martin. O některých úskalích a možnostech začlenění rámce funkční větné perspektivy do elektronických korpusů. In Vladimír Petkevič, Alexandr Rosen. Korpusová lingvistika Praha 2011 (3. Gramatika a značkování korpusů). Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2011, s. 98-108. ISBN 978-80-7422-116-3. info
 • DRÁPELA, Martin. Aspects of Functional Sentence Perspective in Contemporary English News and Academic Prose. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, 114 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. ISBN 978-80-210-5681-7. Digitální knihovna FF MU info
 • DRÁPELA, Martin. Reinterpreting the Functional Perspective: Are Reporting Clauses Non–Thematic? In Studia Translatologica Bratislavensia 18 (Proceedings of the second triennial conference on British, American and Canadian Studies, dedicated to Ján Vilíkovský on the occasion of his 70th birthday). Bratislava. Univerzita Komenského, 2009, s. 52-57. info
 • DRÁPELA, Martin. K (ne)působení kontextu jako signálu aktuálního členění v novinových titulcích. In Sborník prací filozoficko-přídovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, řada D4. 1. vyd. Slezská univerzita v Opavě, 2008, s. 5-11. ISBN 978-80-7248-518-5. info
 • DRÁPELA, Martin. Determining salience of extralinguistic events. In Silesian Studies in English 2006 - International Conference of English and American Studies (Proceedings). 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2006, s. 62-67. ISBN 80-7248-400-1. info

12. 4. 2016


Životopis: Mgr. Martin Drápela, Ph.D. (učo 68378), verze: čeština(1), změněno: 12. 4. 2016 22:11, M. Drápela

Další varianta: angličtina(1)