EN

Datacentrum: napájení - CVT FI - Blogy

CVT FI

RSS

Novinky a změny v provozu počítačů, počítačové sítě, prezentační a další techniky na FI MU. Další informace jsou dostupné v Technických informacích na webu fakulty.

Pro hlášení problémů prosím kontaktujte příslušnou sekci CVT FI.

Informace o aktuálních problémech naleznete na stránce o výpadcích.

Vlastníci blogu: FI:unix@fi, FI:CVT FI
Starší příspěvky
Kategorie
Vlastníci blogu: FI:unix@fi, FI:CVT FI
Právo číst: kdokoliv v Internetu
Právo komentovat: kdokoliv přihlášený v ISu
2. 11.
2014

Datacentrum: napájení

  • RSS
Zajímavé | 6 | 6
RNDr. Jan Kasprzak, Ph.D. (CVT FI MU), učo 1885
infrastruktura
V minulém příspěvku jsme si představili nové datacentrum FI. Teď se podíváme podrobněji na to, jak je řešeno napájení tohoto datacentra a budovy FI.

V následujícím schématu jsou zakresleny hlavní prvky napájecího systému budovy a datacentra:

Přívod do budovy je realizován dvěma vysokonapěťovými kabely 22 kV distribuční společnosti. Budova má vlastní VN rozvodnu a trafostanici, která je osazena třemi transformátory 22/0.4 kV o výkonu 1600 kVA, přičemž připravena je ještě rezervní kobka pro případný čtvrtý transformátor. Dva transformátory jsou vyhrazeny pro datacentrum a zálohované napájení, jeden transformátor slouží pro nezálohované napájení budovy.

Vstupní rozvaděče datacentra (RH A a RH B) obsahují mimo jiné kompenzační zařízení, měření spotřeby, ale také podélnou spojku, kterou je možno oba rozvaděče propojit v případě odstávky jednoho z transformátorů. Ze vstupního rozvaděče RH A je napájen záložní zdroj DUPS o jmenovitém výkonu 1250 kVA, o kterém jsme již v tomto blogu psali (fotogalerie). Napájecí systém je připraven i na instalaci druhé DUPS v režimu 1+1.

Výstupní rozvaděče RZV A a RNV B jsou napájené z DUPS, resp. z bypassu rozvaděče RH B. V případě odstávky jedné z napájecích cest je možné i tyto rozvaděče propojit podélnou spojkou, a zajistit tak dvě napájecí cesty k dále napájeným zařízením (fotogalerie rozvodny IT).

V datacentru se obě napájecí cesty setkávají na výkonových prvcích STS (Static Transfer Switch). Úlohou STS je monitorovat stav obou přívodů a v případě výpadku přepnout výstup na alternativní napájecí cestu. STS používá elektronické přepínací součástky (triaky), a na rozdíl od mechanických přepínačů je schopen přepnutí v řádu jednotek milisekund (jedna perioda 50Hz napájení trvá 20 ms). Pro napájené počítače je tedy přepnutí bezvýpadkové. Datacentrum je vybaveno dvěma čtyřpólovými STS o jmenovitém proudu 250 A pro sál FI a dvěma o proudu 400 A pro sál CERIT. Systém je připraven pro instalaci třetího STS do každého sálu.

Z každého STS je napájen distribuční rozvaděč PDR, ze kterého už jsou připojeny jednotlivé napájecí okruhy. Sál FI je navržen tak, aby každý 19" rack měl pro sebe po jedné třífázové 32A zásuvce ze dvou různých STS. Takto je pro každý rack dostupný špičkový příkon přes 40 kW (i když datacentrum je navrhováno na průměrný příkon cca 10.5 kW na rack). Tento výkon je rozveden uvnitř racku dvěma svislými napájecími lištami PDU, z nichž každá obsahuje šest samostatně jištěných 16A jednofázových okruhů. Na sále CERIT je kombinace jednofázových a třífázových zásuvek s tím, že v rozvaděčích je ponecháno místo na instalaci samostatně měřených napájecích okruhů pro specializované výpočetní prostředky. Nově se můžete podívat i na fotogalerii napájecích prvků serveroven.

Celý napájecí systém datacentra je navržen tak, aby byl schopen překlenout nejen výpadek napájení z distribuční sítě, ale i nepoměrně častější odstávky, způsobené plánovanými zásahy na napájecí síti. Na několika místech je možno místo výpadku přemostit, a v případě vícezdrojových počítačů i napájet koncová zařízení ze dvou úplně nezávislých napájecích cest.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
« Povýšení hardware serveru Pyrrha (30. 10. 2014 16:04) | Stav sieťovej infraštruktúry v novej budove » (10. 11. 2014 10:31)

Zatím žádné komentáře.