CVT FI

RSS

Novinky, zajímavosti a změny v provozu počítačů, počítačové sítě, prezentační a další techniky na FI MU. Další informace jsou dostupné v Technických informacích na webu fakulty.

Pro hlášení problémů prosím kontaktujte příslušnou sekci CVT FI.

Informace o aktuálních problémech naleznete na stránce o výpadcích.

Vlastníci blogu: FI:unix@fi, FI:CVT FI
Starší příspěvky
Kategorie
Vlastníci blogu: FI:unix@fi, FI:CVT FI
Právo číst: kdokoliv v Internetu
Právo komentovat: kdokoliv přihlášený v ISu
30. 9.
2014

Posilnenie Wi-Fi AP v prednáškových miestnostiach v budove D

  • RSS
Zajímavé | 4 | 4
Bc. Tomáš Fedor (abs FI MU), učo 410394
wifi
Modernizácia a posilnenie Wi-Fi AP v prednáškových miestnostiach v budove D

Počas prázdnin sa konečne dočkali upgrade-u Wi-Fi AP aj prednáškové miestnosti v budove D. Vzhľadom na zlú prístupnosť k jednotlivým miestnostiam a ich časté obsadenie, vyžiadalo samotné umiestnenie Wi-Fi AP dlhšiu dobu ako je obvyklé. Cieľom tohto upgrade je priniesť nasledujúce zlepšenia:

  • pokrytie štandardom 802.11n s linkovou rýchlosťou až 150 Mbit/s (pôvodne 802.11g 54 Mbit/s)
  • zlepšenú stabilitu signálu počas silne navštevovaných prednášok, vďaka väčšiemu množstvu AP (aktuálne 10, predtým 4)
  • stabilnejšie pripojenie pri katedrách (vďaka lepšiemu rozmiestneniu AP)
  • kvalitnejší signál hlavne pre mobilné telefóny v D3, vďaka lepšiemu umiestneniu AP pod hľadiskom, ktoré umožňuje zlepšiť signál zariadení, i keď nie sú položené na stole.

Nepriamo aj vďaka tomu, že sa jedná o posledné AP, ktoré nepodporovali štandard 802.11n, tak je postupne rušené obmedzenie na maximálnu rýchlosť prenosu dát, ktorá doteraz bola 4 Mbit/s. Reálne by mali byť dosiahnuteľné rýchlosti pri prenose dát okolo 30 Mbit/s.

V priebehu začiatku semestra budeme upravovať nastavenia jednotlivých AP počas dňa, kedy je ich vyťaženie najväčšie, s cieľom optimalizovať dostupnosť a kvalitu signálu.

V prípade, že objavíte niekde extrémne vysokú/nízku rýchlosť prenosu dát, tak sa s ňou podeľte v diskusii pod článkom, napíšte nám sem do diskusného fóra alebo informujte wifi@fi pre zistenie príčiny.

Na nasledujúcich obrázkoch môžete vidieť jednu z metrík používaných na určovanie kvality Wi-Fi prostredia. Ide o silu signálu vyjadrovanú v decibel-miliwattoch (dBm).

Pre predstavu, sila signálu -80 dBm sa zvyčajne považuje za slabú, -70 dBm za dobrú a -60 dBm za výbornú. Tepelné mapy v tomto prípade vznikli na základe prediktívneho Wi-Fi prieskumu (predictive site survey), kedy je na základe naplánovaného rozmiestnenia AP, ktoré je vyznačené na pláne prednáškových miestností, určenia ich vyžarovacích charakteristík a vyznačenia prekážok pre mikrovlny (steny, dvere, atď.) softvérovo vypočítaná niektorá z metrík Wi-Fi prostredia.

Na obrázkoch pre prednáškovú miestnosť D1 a D2 môžete vidieť väčšie množstvo AP, než je pre samotnú miestnosť určené. To je z toho dôvodu, že AP, ktoré sú určené pre inú miestnosť, majú vyšší vyžarovací výkon, a tým dochádza k ich viditeľnosti aj v iných miestnostiach.

Prednášková miestnosť D1

simulacia signalu

rozpätie farieb signalov

Prednášková miestnosť D2

simulacia signalu

rozpätie farieb signalov

Prednášková miestnosť D3

simulacia signalu

rozpätie farieb signalov

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
« Datacentrum se představuje (22. 9. 2014 22:34) | Viac prideľovaných adries v sieti eduroam-fi » (3. 10. 2014 00:07)

Zatím žádné komentáře.