EN

Premenovanie WiFi siete eduroam-fi na eduroam - CVT FI - Blogy

CVT FI

RSS

Novinky a změny v provozu počítačů, počítačové sítě, prezentační a další techniky na FI MU. Další informace jsou dostupné v Technických informacích na webu fakulty.

Pro hlášení problémů prosím kontaktujte příslušnou sekci CVT FI.

Informace o aktuálních problémech naleznete na stránce o výpadcích.

Vlastníci blogu: FI:unix@fi, FI:CVT FI
Starší příspěvky
Kategorie
Vlastníci blogu: FI:unix@fi, FI:CVT FI
Právo číst: kdokoliv v Internetu
Právo komentovat: kdokoliv přihlášený v ISu
30. 4.
2015

Premenovanie WiFi siete eduroam-fi na eduroam

  • RSS
Informačně přínosné | 3 | 3
Bc. Tomáš Fedor (abs FI MU), učo 410394
wifi
V priestoroch budovy Botanická 68a (Fakulta informatiky a Ústav výpočetní techniky) dôjde k zmene názvu (SSID) bezdrôtovej siete eduroam-fi na eduroam. Sieť eduroam-fi prestane byť vysielaná 16.05.

Premenovanie WiFi siete eduroam-fi na eduroam

Z dôvodu prebrania správy WiFi siete v celej budove Botanická pod CVT bude WiFi sieť eduroam-fi premenovaná na eduroam. Toto so sebou prináša pozitívnu zmenu v tom, že SSID eduroam by sa mal vyskytovať na všetkých univerzitách po celom svete, ktoré sú do tejto akademickej siete zapojené, a teda odpadá nutnosť udržovania viacerých profilov pre bezdrôtovú sieť. K samotnej zmene dôjde v dvoch krokoch a celkovo by mal prechod trvať približne dva týždne.

V prvom kroku, ktorý už bol realizovaný, došlo k zapnutiu siete eduroam paralelne so sieťou eduroam-fi, pričom obe poskytujú identické pripojenie (rovnaké prihlasovacie údaje, rovnaké IP adresy). Tento stav bude trvať dva týždne, počas ktorého budú mať používatelia siete eduroam-fi čas na konfiguráciu a otestovanie konektivity voči sieti eduroam. K druhému kroku dôjde 16.05. (sobota), kedy bude úplne vypnutá sieť eduroam-fi a v celej budove Botanická bude poskytovaná už iba sieť eduroam a wlan_fi.

Na sieť wlan_fi nebude mať táto zmena žiadny vplyv a zostane poskytovaná v plnom rozsahu ako doteraz.

V prípade problémov sa môžete ako vždy obrátiť na našu mailovú adresu wifi@fi.muni.cz.

Migračné možnosti

Novú sieť eduroam si môžete na svoje zariadenia pridať štandardným spôsobom, podobne ako eduroam-fi. Návod nájdete na celouniverzitných stránkach s návodmi k eduroamu.

Pokročilejší používatelia OS Windows 7, 8 môžu prípadne použiť nasledujúci postup na premenovanie už uloženej siete eduroam-fi v systéme (príkazy je samozrejme potrebné spúšťať pod používateľom s administrátorskými právami):

  • netsh wlan export profile eduroam-fi folder=c:\temp
  • V súbore C:\temp\Wi-Fi-eduroam-fi.xml zmeniť root tag <name>eduroam-fi</name> na <name>eduroam</name>
  • Zmeniť tag <name>eduroam-fi</name> na <name>eduroam</name>
  • netsh wlan add profile filename="C:\temp\Wi-Fi-eduroam-fi.xml" user=all

Premenovanie siete eduroam-fi na eduroam cez NetworkManager v Linuxe:

  • Kliknúť na ikonu WiFi v paneli, vybrať možnosť editovať spojenia.
  • Vybrať sieť eduroam-fi a kliknúť na možnosť upraviť.
  • Zmeniť hodnotu SSID eduroam-fi na eduroam a rovnako zmeniť názov profilu.

Ďalšie technické zmeny súvisiace s WiFi

Zmeny uvedené v tejto časti sú len informatívneho charakteru a zo strany používateľov nie je potrebná žiadna zmena.

Rozšírenie používaných kanálov v 5 GHz pásme

WiFi na fakulte je už dlhšiu dobu poskytované ako v 2.4 GHz, tak aj v 5 GHz pasme. Donedávna sme používali len tri kanály v prvej časti 5 GHz pásma U-NII Low (36, 40, 44). Avšak po nasadení ďalších WiFi AP v budovách začal byť na niektorých miestach tento počet kanálov nedostatočný, čo by spôsobovalo väčšie rušenie signálu v 5 GHz pásme. Preto sme k používaným kanálom pridali aj posledný kanál 48 z tohto úseku pásma. V úseku pásma U-NII Low ešte nie je potrebné používať mechanizmy na vyhýbanie sa radarom, ako DFS, a klienti, ktorí dokážu používať 5 GHz pásmo, štandardne podporujú všetky kanály U-NII Low.

V prípade záujmu môžete nájsť bližšie informácie o povolených vysielacích frekvenciách a súvisiacich obmedzeniach na stránkach ČTÚ.

Podpora šifrovania WPA2 (TKIP + CCMP)

Okrem toho sme aj zvýšili jej zabezpečenie, a to zapnutím WPA2. Doteraz bolo pre sieť eduroam-fi využívané len zabezpečenie WPA (TKIP + CCMP). Podrobnejšie informácie o WPA/WPA2 a TKIP/CCMP nájdete napríklad v tomto článku.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
« WiFi v budove A (4. 3. 2015 14:49) | Rozšírenie siete eduroam » (17. 5. 2015 11:16)

Zatím žádné komentáře.