Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
This blog is written by
PhotographsFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Old posts
Category
Blog owners: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Right to read: anyone on the Internet, a specific group of users: FI:CVT FI
Right to post comments: a specific group of users: FI:CVT FI
29. 5.
2005

Nová funkčnost pro manažery univerzity v Informačním systému MU

  • RSS
Not rated yet.
Novinky

V uplynulých dnech byl implementován požadavek mnoha fakult MU o nástroje IS MU pro vytváření vlastních dalších analýz - který učitel udělil studentovi známku. Původní implementovaný záměr v evidenci udělovaných známek počítal s evidencí pouze nejnovější známky. Při neúspěchu však student zkoušku jednou nebo dvakrát opakuje a v principu může být zkoušen pokaždé jiným vyučujícím. Proto se nyní informace o tom, kdo známku udělil, vede zvlášť u každé známky. Zároveň jsou tak ošetřeny případy, kdy udělené známky zapisuje za vyučující např. sekretářka (vyznačí, kdo ve skutečnosti zkoušel). Pro sekretářku, to bude znamenat krok v ISu navíc: výběr zkoušejícího učitele (nenáročnou operaci). Pro učitele, kteří zapisují známku osobně, jsou pole pro výběr vyučujícího předvyplněna.

Funkce evidence je jednou ze součástí získávání statistického přehledu o objemu práce odvedené konkretním vyučujícím, umožňuje získat seznam učitelů a jimi udělovaných známek. V celkovém výsledku to znamená lepší přehlednost o vytíženosti učitele ve vztahu ke známkování studentů právě pro vedení fakult. Jinými existujícími používanými kritérii jsou exporty z IS MU: kreditace a počty studentů v předmětech/seminárních skupinách a další. Vedoucí představitelé fakult svůj přehled o činnosti učitele skládají z více hodnotících prvků, a mnozí, na jejichž žádost úprava vznikla, získají jeden z dalších manažerských nástrojů k celkovému přehledu. Často se však můžeme setkat na mnoha jiných školách s odlišným přístupem k řešení těchto požadavků, obvykle učitelé či jejich nadřízení musí za tímto účelem vyplňovat dotazníky (zaměřené na objem jejich výkonu), a tím narůstá škole administrativa. Je to dílem pochopitelné, protože často tyto systémy nejsou připraveny na implementaci takových funkcí, architektury byly koncipovány především cíleně databázově nikoli jako na MU na studijní workflow, studyflow, paperflow,... Na naší škole je princip odlišný ve smyslu, co lze (technicky) a je unifikovatelné pro většinu uživatelů, je také smysluplné doplnit do ISu.

Je zároveň potřebné mít na paměti, že hodnocení kohokoli nebo čehokoli pomocí podobných nástrojů musí být používáno moudře, aby například nedocházelo k záměrnému nebo umělému zvyšování počtu zkušebních termínů (a opakování zkoušek) apod.

(Pro autentizované uživatele: nápovědu k funkci naleznete na https://is.muni.cz/auth/help/ucitel/hodnoceni#u_hodn_evaluace.)

29. května 2005

Not read yet0 commentspermalink
« Počet kliknutí na aplikace v ISu dosáhl jedné třetiny miliardy (13. 5. 2005 05:50) | O studentské předmětové anketě se dočtete v časopisu MUNI.CZ 5/2005 » (29. 5. 2005 05:00)

No comments have been posted yet.