Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
This blog is written by
PhotographsFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Blog owners: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Right to read: anyone on the Internet, a specific group of users: FI:CVT FI
Right to post comments: a specific group of users: FI:CVT FI
28. 2.
2007

Seminář SMVP

  • RSS
Not rated yet.
Novinky – e-learning
V Praze na Stavební fakultě ČVUT se 9. února 2007 konal seminář týkající se multimediálních pomůcek ve výuce. Seminář SVMP byl především ohlédnutím za dosavadními výsledky několikaletého rozvojového projektu MŠMT podporujícího spolupráci VŠ na tvorbě multimediálních výukových materiálů. Účastníci byli seznámeni s aktuálním stavem projektu, novým vyhledávačem vzdělávacích objektů (Edubrána), který propojuje nabídku několika univerzitních objektových knihoven, a také s několika příklady přístupu konkrétních pracovišť k tvorbě multimediálních pomůcek. Na celodenním semináři, kde se sešli především zástupci přírodovědných oborů, se v několika příspěvcích také diskutovala problematika motivace studujících při stále se zvyšujícím počtu přijímaných vysokoškolských studentů.

Za MU vystoupila Ing. Brandejsová, která představila projekty, jež se v rámci Masarykovy univerzity váží k tvorbě multimediálních výukových materiálů. Těžištěm příspěvku proto byl nový Elportál představující pro vyučující komplexní podporu k využití a tvorbě e-learningových materiálů, který jim rovněž díky přidělenému ISSN umožňuje publikaci vlastních děl. Dále bylo kromě krátké prezentace úspěšného, již v loňském roce běžícího projektu e-techniků, představeno nové servisní středisko , které je od ledna letošího roku připraveno realizovat zakázky vyučujících na tvorbu náročných multimediálních výukových materiálů. Ukázky prvních takto zpracovaných zakázek byly taktéž v rámci příspěvku Ing. Brandejsové představeny přítomným odborníkům.

Abstrakt příspěvku Ing. Brandejsové je k dispozici na stránkách konference pod názvem Rozvoj multimediálních objektů na Masarykově univerzitě.

28. února 2007

Not read yet0 commentspermalink
« Pohled na týdenní rozvrh (28. 2. 2007 05:00) | Zátěže systému » (28. 2. 2007 05:49)

No comments have been posted yet.