Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
2. 10.
2008

Program rektora Masarykovy univerzity na podporu tvůrčí činnosti studentů

  • RSS
Dosud nehodnoceno.
Novinky

Cílem Programu rektora je podpora samostatné tvůrčí činnosti studentů v oblasti výzkumu a vývoje směřující k intenzivnímu zapojení studentů do problematiky řešené zejména v rámci týmové výzkumné a vývojové činnosti na fakultách. Rektor vyhlašuje program pro každý akademický rok v šesti kategoriích:

  • Podpora vynikajících diplomových prací v oborech zdravotnictví, přírodovědy a informatiky,
  • Podpora vynikajících diplomových prací v oborech humanitních věd, společenských věd, práva a ekonomie,
  • Podpora vynikajících disertačních prací v oborech lékařství, zdravotnictví, přírodovědy a informatiky,
  • Podpora vynikajících disertačních prací v oborech humanitních věd, společenských věd, práva a ekonomie,
  • Podpora výzkumné činnosti studentů v oborech lékařství, zdravotnictví, přírodovědy a informatiky,
  • Podpora výzkumné činnosti studentů v oborech humanitních věd, společenských věd, práva a ekonomie.

Přihláškou do soutěže je návrh projektu tvůrčí činnosti, pro niž má být podpora poskytnuta. Návrhy projektů jsou hodnoceny ve vstupním oponentním řízení a o přidělení podpory projektům v jednotlivých kategoriích rozhoduje rektor v předem určené lhůtě. Řešení projektů, kterým byla přiznána podpora, pak probíhá přibližně 1 akademický rok.

V IS MU nově implementovaná aplikace Evidence studentských projektů v podpůrných programech umožňuje vypisovat sběr přihlášek do soutěže elektronicky a facilituje celý administrativní proces s Programem rektora spojený.

Obr. 1: Ukázka aplikace

Student, který má zájem se do Programu zapojit, podá přihlášku přes odkaz ve své studentské agendě a přihlášku spojí se jménem odborného garanta svého projektu. Při podání přihlášky se studentovi automaticky vytvoří složka v Dokumentovém serveru, kam může vložit svůj návrh projektu a další dokumenty nezbytné k přihlášení. Do této složky jsou následně postupně vkládány i všechny dokumenty od oponentů, v případě řešených projektů i závěrečná zpráva. Přístupová práva jsou ve složce již ve chvíli založení nastavena tak, aby mohl kdokoli číst návrh i posudky k projektu, ale současně aby se složkou mohli manipulovat pouze pracovníci zaštiťující program rektora, vedoucí práce a řešitel projektu.

Obr. 2: Složka v dokumentovém serveru pro návrh projektu a potřebné dokumenty

Aplikace pro administraci Programu rektora, kterou zajišťuje Odbor pro vědu a výzkum na RMU, umožňuje kromě vypsání jednotlivých běhů, do nichž se studenti přihlašují, také přehledné zobrazení podaných přihlášek, které je možné omezovat po jednotlivých fakultách, a především možnost evidování rozhodnutí o přidělení či zamítnutí podpory.

Obr. 3: Zobrazení přihlášek
2. října 2008

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
« Fakultní prezentace pro vyučující o e-learningu, multimédiích a Obchodním centru MU (2. 10. 2008 05:00) | Digitalizace starších závěrečných prací na FI » (31. 10. 2008 00:00)

Zatím žádné komentáře.