Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Starší příspěvky
Kategorie
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  ... 42 »
7. 6.
2023

Manipulace s obrázky ve Správci souborů

Zajímavé | 2 | 2
Novinky – e-learning

Agenda Správce souborů patří mezi jednu z nejpoužívanějších v Informačním systému Masarykovy univerzity (IS MU) a to zejména ve výuce, jelikož slouží jak pro vystavování studijních materiálů, tak pro sběr úkolů a prací studentů.

Nově Vývojový tým IS MU upravil Prohlížeč obrázků ve Správci souborů tak, aby bylo možné s vloženými obrázky manipulovat, např. si obrázek přiblížit či otočit. Tato nová funkce je přínosná zejména pro učitele matematických předmětů, kteří kontrolují vypracované příklady vyfocené a nahrané studenty do Odevzdávárny, v případě, že je text hůře čitelný nebo je fotografie špatně otočená. Panel s tlačítky pro manipulaci je dostupný přímo pod obrázkem.

Kromě tlačítek lze použít také klávesové zkratky, které jsou uvedené přímo v popiscích jednotlivých tlačítek. Tato funkce je užitečná např. při procházení složky s odevzdanými pracemi, kdy učitel může mezi jednotlivými obrázky přecházet pomocí šipek a jen si pomocí kláves přibližovat obrázky, aniž by se musel posouvat myší.

Další novinkou je uvedení jména vlastníka souboru přímo pod obrázkem. Tuto vlastnost ocení vyučující např. pokud listuje složkou s úkoly a přímo vidí, čí obrázek je, aniž by se musel vracet do složky.

O Správci souborů jsme již dříve informovali např. v novince Kompletní proměna aplikace Správce souborů.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
18. 4.
2023

Nová sekce na Elportále k umělé inteligenci ve výuce

Dosud nehodnoceno.
Novinky – e-learning

Rok 2022 a 2023 přináší spoustu nových nástrojů založených na určité formě umělé inteligence či neuronových sítí, které mohou studenti i učitelé využít ve výuce. Tento trend reflektuje i nová sekce na Univerzitním e-learningovém portále MU, Elportále, která se bude umělé inteligenci ve výuce věnovat. V začátku zde mohou vyučující nalézt úvodní představení nástroje ChatGPT ve formě krátkého videa a seznámit se s několika základními příklady použití.

Obr. 1: Nová sekce na Elportálu

Novinky v této oblasti se objevují ve velmi rychlém sledu a pro vyučující nemusí být jednoduché se v situaci zorientovat. Jako první se vyučující začínají ptát, jak nové technologie konkrétně a prakticky ovlivní jejich výuku a co to pro ně může znamenat. Odpovědi na první otázky, které si vyučující kladou, lze nalézt v sekci Umělá inteligence v otázkách a odpovědích. Celá tato část bude postupně upravována a doplňována o další dotazy, které učitelé začínají klást e-technikům na svých fakultách.

S postupujícím zapojení nástrojů umělé inteligence do výuky v rámci semestru jaro 2023 lze očekávat, že se po skončení a vyhodnocení tohoto semestru objeví i první praktické zkušenosti vyučujících, které budou postupně shrnuty ve stejnojmenné sekci.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
2. 3.
2023

S novým semestrem novinky v Odpovědnících

Zajímavé | 1 | 1
Novinky – e-learning

Poměrně nedávno – před Vánoci – informoval Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) o možnosti ručního hodnocení v Odpovědnících (více v novince). Nyní se vývoj aplikace opět posunul dál a uspokojil další nemalou část vyučujících, kteří aplikaci využívají a posílají podněty ke změnám, které jim práci usnadní.

Naskenované odpovědní listy v aplikaci Odpovědi

První změna se týká naskenovaných odpovědních listů. Vyučující, kteří používají Odpovědníky pro realizaci písemek v režimu „skenovat rukou psaný text s body“, nově naskenované odpovědní listy najdou také v aplikaci Odpovědi (doposud byly přístupné v Přijímárně skrze odkaz “Nahlížení do odpovědních listů”). V popisu odpovědníku jsou nově v tomto režimu dvě tlačítka pro uložení, z nichž pomocí tlačítka „Uložit a zpřístupnit“ zpřístupní odpovědník, resp. prohlídku naskenovaného odpovědního listu v aplikaci Odpovědníky, i studentům. Při zpřístupnění prohlídky studentům se respektuje datum zadané při vyhodnocování rozpoznaných písemek.

Rozšíření možností při výběru otázek do testu

Druhou změnu zaregistrují vyučující v okamžiku, kdy připravují test a v popisu odpovědníku nastavují, jak má vypadat. Došlo totiž k rozšíření možností při výběru otázek do testu. Vybírá-li vyučující do testu ze sady otázek jen některé z nich (podmnožinu), má nově možnost volit, zda se otázky ze sady vyberou náhodně, nebo zda se začne vybírat až od určité otázky, anebo se vybere blok po sobě jdoucích souvisejících otázek. V jakém pořadí se otázky poskládají do průchodu testem, ovlivní další nastavení odpovědníku.

Omezování prohlídky odpovědí z počítačů dle IP adres

Také další změna je patrná ve formuláři, kterým musí vyučující projít při nastavování testu. Nově lze v popisu odpovědníku zadat IP adresy počítačů, ze kterých se student dostane k prohlídce svých odpovědí (výjimkou je odpovědník v režimu „skenovat rukou psaný text s body“). Doposud se běžně omezoval přístup studentů k testu z počítačů s konkrétní IP adresou (typicky vyučující zadal rozsah IP adres dané PC učebny) a toto omezení se vztahovalo také na prohlídku. Pokud to vyučující nezměnil, pak se studenti k prohlídce dostali pouze z počítačů s „povolenou“ IP adresou (tj. typicky jen z PC učebny). Nyní je to oddělené, takže vyučující může nastavit například přístup k testu „pouze z PC učebny“ a po vyplnění a odevzdání testu přístup k prohlídce odkudkoliv.

Ruční opravování elektronických testů

Aktivovat ruční hodnocení lze jednoduše zatržením příslušné volby přímo v popisu odpovědníku: “Hodnotit ručně -> Chci odpovědník hodnotit ručně”. Po zatržení se učiteli zobrazí možnost vybrat režim, ve kterém si přeje studentovy odpovědi hodnotit, kdy a zda vůbec se má studentovi zpětná vazba zobrazit v poznámkovém bloku.

Do ručního hodnocení lze zahrnout jak text zpětné vazby, tak bodové ohodnocení. To je vždy označené hvězdičkou a je možné jej do poznámkového bloku zavádět hned několika různými způsoby. Krom celého textu obsahujícího body i slovní hodnocení je aplikace schopna udělené body za jednotlivé otázky sama sečíst, nebo je v poznámkovém bloku dle přání vyučujícího zavede zvlášť. Otázky vyučující ručně hodnotí v aplikaci Odpovědi.

Body zavedené zvlášť po otázkách


Sumarizovaný výsledek

Používá-li učitel ve svém předmětu tzv. bc scripty, které s obsahem poznámkových bloků pokročile pracují, může do nich zahrnout i obsah poznámkového bloku s daty z ručního hodnocení. K zahrnutí slouží políčko v popisu odpovědníku, kam se zkratka takového poznámkového bloku vloží.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
30. 12.
2022

Osm měsíců s aplikací KvIS

Zajímavé | 4 | 4
Novinky – e-learning

V dubnu Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) představil KvIS – aplikaci pro krátké kvízy v hodinách, více v novince KvIS – krátké kvízy pro zpestření výuky nebo podporu pozornosti studentů na hodinách. Od té doby jej už pilně zkoušejí první vyučující na hodinách se studenty. Má za sebou nejen úspěšné nasazení na malých skupinkách studentů, ale také mnoho zátěžových testů. Ve výuce podzimního semestru byl nasazen na přednáškách čítajících více než 400 studentů a podle interních testů je aplikace připravená bez problémů zvládat i více než 500 studentů najednou.

Obr. 1: Hlasování v kvízu na mobilním telefonu

Zátěžové testy byly první důležitou podmínkou pro to, aby bylo možné zveřejnit i neautentizovaný KvIS. Hlavním motivem bylo vyjít vstříc učitelům na hodinách. Pokud jim na přednášku přijde nějaký čestný host či obecně kdokoli bez přístupu do IS MU, může se teď nově do aktivit také zapojit. Stačí, aby učitel při spuštění KvISu zaškrtl možnost „Povolit připojení nepřihlášených účastníků“. Jelikož jsou vyučující velmi kreativní, určitě zkusí KvIS dříve nebo později využít i na populárně naučných přednáškách na středních školách či při dnech otevřených dveří, při popularizaci vědy apod., kde lze očekávat stovky lidí. Lze ale s jistotou říct, že minimálně 500 přihlášených účastníků najednou systém určitě zvládne.

KvIS pro nepřihlášené osoby je tedy hlavní novinkou. Umožňuje nejen zapojení osob, které vůbec nemají účet v IS MU, ale především nabízí anonymní získání odpovědí. Lze se tak studentů ptát i na kontroverzní témata. Učitelé také mají mírnější možnost, jak KvIS částečně anonymizovat. Přes volbu „Nezobrazovat identitu účastníků“ mohou nechat studenty, aby se přihlásili pod přezdívkami a v hodině mezi sebou neviděli, kdo je kdo. Učitel ale jejich totožnost zná a může jim později za aktivity přidělit body.

Obr. 2: Aplikace KvIS

Druhou zásadní novinkou je zpřístupnění aplikace pro správu kvízů nejen pro učitele, ale pro všechny osoby přihlášené v IS MU. Kvízy tak nově mohou připravovat i studenti.

Učitelé, kteří vytváření desítky kvízů pro svoje studenty, se dočkali užitečných vylepšení:

  • kopírování kvízů – mohou si zkopírovat vytvořený kvíz a třeba jej jen drobně upravit pro jiné předměty;
  • náhled kvízu pro spolupracovníky – učitelé, kteří mají nasdílený KvIS od svého kolegy pouze pro spouštění, jej teď také mohou vidět před spuštěním a procházet;
  • možnost nastavení časového limitu na jednotlivé otázky.

Aplikaci KvIS naleznou vyučující v autentizované části IS MU → Záznamník učitele → Odpovědníky a kvízy .. KvIS.

Ostatní uživatelé naleznou aplikaci v autentizované části IS MU → dlaždice E-learning → Nepředmětový → KvIS.

Bližší podrobnosti o fungování aplikace se lze dočíst v nápovědě, která je dostupná v IS MU → Nápověda → [E-learning] → KvIS – aplikace pro aktivizaci studentů.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  ... 42 »