Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Starší příspěvky
Kategorie
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
2. 5.
2024

Možnost nahlášení závadného obsahu v IS MU

Zajímavé | 5 | 6
Novinky

Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) implementoval aplikaci, prostřednictvím které je možné nahlásit závadný obsah, který je v rozporu se zákony a nařízeními (nejedná se o nesouhlas s názorem). Vývojový tým tak reagoval na Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2065 ze dne 19. října 2022 o jednotném trhu digitálních služeb a o změně směrnice 2000/31/ES, nařízení o digitálních službách, na základě kterého je Masarykova univerzita jako provozovatel odpovědná za obsah, který je v rozporu se zákonem.

Jedná se o obdobný mechanismus, který musí mít k dispozici např. Facebook nebo Novinky.cz, kde provozovatel je povinen učinit rozhodnutí, zda ohlašovatelem nahlášený a uživatelem vložený obsah je protizákonný. Na straně provozovatelů zpravidla první rozhodnutí provede automat, a pokud vyhodnotí obsah jako závadný, automaticky jej smaže.

Odkaz na nahlašování závadného obsahu v IS MU naleznou uživatelé v Diskusních fórech, na Vývěsce, ve Správci souborů a v aplikaci Lidé.

Obr. 1: Odkaz pro nahlášení závadného obsahu v agendě Vývěska

Obr. 2: Aplikace pro nahlášení závadného obsahu

Požadovaný mechanismus nahlašování zahrnuje i zaslání potvrzení o nahlášení závadného obsahu a možnost odvolání proti zamítavému rozhodnutí dle evropského nařízení.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
2. 5.
2024

Školení bezpečného chování v předmětech tělesné výchovy

Dosud nehodnoceno.
Novinky

Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) se prostřednictvím svých aplikací snaží uživatelům zpřehlednit a ulehčit organizaci některých procesů. Tentokrát došlo ke změnám v souvislosti s předměty povinné tělesné výchovy.

Nově je po studentech povinné tělesné výchovy vyžadováno online splnění školení pravidel bezpečného chování v hodinách povinné tělesné výchovy. Školení se liší dle kategorie sportu.

Školení je u předmětů TV nastaveno formou prerekvizity. Studentům se předepíše druhý den po registraci předmětů. O předepsaném školení jsou studenti informováni automatickým e-mailem a školení naleznou v příslušné aplikaci Školení bezpečnosti práce. Lhůta na splnění školení se liší dle termínu, ve kterém si studenti předměty zaregistrují. Pokud studenti školení nesplní do dané lhůty, je jim předmět automaticky zrušen z registrace. Tento mechanismus zabraňuje zablokování kapacit předmětů.

Po absolvování školení je prerekvizita u předmětu splněna a student si může předmět zapsat.

Obr. 1: Aplikace BOZP

Drobné vylepšení bylo přidáno i do registrace předmětů TV. Nově již není možné si více předmětů označených patřičným atributem pro TV nejen zapsat, ale ani zaregistrovat. Tímto krokem byla odstraněna kolize, kterou registrace více takových předmětů způsobovala a zablokovala zapsání jakéhokoliv předmětu tělesné výchovy.

Obr. 2: Registrace TV a nesplněné BOZP

O elektronizaci školení Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a Požární ochrany (PO) jsme již dříve informovali v novince Školení elektronicky.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink