Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Starší příspěvky
Kategorie
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  ... 102 »
13. 6.
2022

Hromadný výběr přihlášek v nové verzi

Informačně přínosné | 1 | 1
Novinky

E-přihláška ke studiu je již několik let dostupná v responzivním designu pro podporu práce na mobilních zařízeních. Nyní zveřejnil Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) také novou podobu pokročilého hromadného výběru přihlášek, která přináší pracovníkům studijního oddělení pohodlnější a pokročilejší práci s přihláškami.

Pro práci s přihláškami je potřeba nejprve zvolit požadovaný běh pomocí symbolu tužky vedle názvu aktuálně zvoleného běhu.

Obr. 1: Výběr běhu

Nové nastavení je barevně rozlišeno, aby bylo přehlednější již při prvním náhledu. Kritéria, která byla zvolena, jsou vždy označena zelenou fajfkou a s každým dalším zvoleným kritériem se v pravém sloupci zobrazí nový stejnojmenný řádek v rámci sekce vybrané filtry. Výhodou této oddělené sekce je to, že při pohybu po stránce Vám zůstává ukotvena na místě a není potřeba dlouze dohledávat, která kritéria jsou použita.

Obr. 2: Barevné rozdělení kategorií a postranní panel

Výsledek vyhledávání se zobrazí v horní části formou lišty. Výběry je možné ukládat pro další práci nebo vzájemně kombinovat operacemi “a zároveň”, “nebo” či “mínus”. S výběrem je poté možné dále pracovat pomocí volby požadované operace.

Obr. 3: Horní lišta s výběrem přihlášek a seznam operací

O aplikaci E-přihláška jsme dříve informovali v novince E-přihláška v nové verzi.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
13. 6.
2022

Redesign agendy EVAK

Otravné | -1 | 1
Novinky

Agenda EVAK je součástí Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) již řadu let. Nedávná úprava designu aplikace poskytla vhodnou příležitost představit, co se pod tímto tajemným názvem skrývá.

Zkratka EVAK vznikla zkrácením slov evaluace akademiků, agenda tedy slouží k hodnocení pracovníků, a to primárně akademických. EVAK umožňuje vedoucím zaměstnancům (hodnotitelům) získat přehled o pracovní činnosti jejich zaměstnanců, který je využíván jako podpůrný materiál k evaluaci. Výstupem aplikace je přehled rozsahu činnosti, zhodnocení výkonu jednotlivých zaměstnanců a stanovení plánů na další období.

Hodnocení v EVAKu probíhá v několika krocích. Nejprve je oprávněnou osobou založena nová etapa hodnocení, jsou do ní zařazeni konkrétní zaměstnanci a vybrány indikátory, které hodnotitele zajímají. Aplikace nabízí několik desítek indikátorů z oblasti pedagogiky, vědecko-výzkumné činnosti, organizační činnosti a oblasti osobních kompetencí. Tam, kde je to možné, vypočítá aplikace bodové hodnocení sama, přímo z dat uložených v IS MU, popř. v jiných systémech, odkud je IS MU přebírá.

Hodnocení zaměstnanci vyplní v aplikaci požadovaná data a hodnotitel k nim připojí svoje vyjádření. Po odsouhlasení závěrů se záznam o hodnocení ukládá ve spisu zaměstnance.

Po letech používání dostal novou podobu hodnoticí formulář, dále také výběr etap a přehled pracovníků v etapě. Osoby s právem mají při vstupu do aplikace dostupné filtry pro výběr etapy, se kterou chtějí pracovat.

Obr. 1: Filtry pro výběr etapy

Po vstupu do etapy vidí hodnotitel přehlednou tabulku se všemi zařazenými pracovníky. Zobrazené ikonky indikují, jak daleko je proces hodnocení u konkrétního pracovníka.

Pracovníky lze z přehledu hromadně obeslat podle toho, v jaké fázi se nachází jejich hodnocení. Dostupná je rovněž funkce exportu dat z etapy.

Obr. 2: Přehled pracovníků v etapě

Změnou prošel i hodnoticí formulář, přičemž základní rozdělení do karet zůstalo stejné jako v předchozí verzi. Vzhled byl co nejvíce odlehčen, zobrazují se pouze nezbytné informace, detaily jsou dostupné na rozklik. Aplikace byla převedena do responsivního designu, lze ji tedy pohodlně používat i na mobilních zařízeních.

Obr. 3: Hodnoticí formulář

Agenda EVAK je dostupná pověřeným osobám v autentizované části IS MU → Manažerská data → EVAK.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
7. 4.
2022

Zabezpečení přístupu díky Jinému primárnímu heslu

Nepřevažující hodnocení | 0 | 10
Novinky

Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) se soustavně věnuje zvyšování bezpečnosti systému. Nově si mohou uživatelé, kteří preferují vyšší zabezpečení svého přístupu, nastavit tzv. Jiné primární heslo.

Uživatelé IS MU využívají standardně dvě hesla. Primární, kterým se přihlašují přímo od IS MU a které si přebírá i systém jednotného přihlášení na MU, a sekundární, které slouží např. k přihlášení k počítačům ve studovnách, ke stahování pošty do vlastního poštovního klienta nebo k připojení prostřednictvím sítě Eduroam.

V aplikaci pro nastavování hesel lze nově zamezit předávání primárního hesla jiným systémům. Tato volitelná možnost nabízí uživatelům cestu, jak mít svá hesla pod větší kontrolou. „Primární heslo do IS MU“ se potom použije výhradně pro přihlášení do IS MU.

„Jiné primární heslo“ se využije v rámci tzv. jednotného přihlášení na MU, například pro přihlášení k e-prezenčce, SUPO systému pro platbu kolejí či předobjednání obědu v menze.

Obr. 1: Nastavení „Jiného primárního hesla“

Jiné primární heslo je možné nastavit v autentizované části IS MU → Systém → Změna hesla → Jiné primární heslo pro další systémy.

O možnosti vyššího zabezpečení systému jsme informovali v novince Zabezpečení účtu pomocí dvoufaktorového ověření.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
7. 4.
2022

E-výpisy doplněny o potvrzení o přiznaných stipendiích

Zajímavé | 1 | 1
Novinky

Studentský život nebývá z hlediska financí jednoduchý a někdy se hodí získat potvrzení příjmu, kterého student při studiu dosáhl. Zatímco v práci je jím výplatní lístek, na univerzitě je to potvrzení o přiznaném stipendiu. Tato potvrzení až doposud tiskli a podepisovali studijní referenti a referentky.

Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) doplnil v letošním roce agendu E-výpisy o možnost vystavení potvrzení o přiznání stipendia, studenti si tak nyní mohou vygenerovat potvrzení sami, a to stejnou cestou, kterou si generují potvrzení o studiu, výpis známek nebo sylaby absolvovaných předmětů. Vygenerované potvrzení se poté elektronicky zapečetí a student jej může předat elektronickou cestou příslušnému úřadu nebo organizaci.

Obr. 1: Aplikace pro vystavení potvrzení o přiznání stipendia

Potvrzení si mohou studenti stáhnout v autentizované části IS MU → Student → Během studia → dlaždice E-výpisy → záložka Stipendia.

O aplikaci E-výpisy jsme již dříve informovali v novinkách Konec listinným výpisům známek ze studia a sylabů absolvovaných předmětů.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  ... 102 »