Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Michaela Martišová, 433567
Starší příspěvky
Kategorie
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Michaela Martišová, 433567
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  ... 95 »
13. 12.
2018

Absolventská síť MU se dočkala nového vzhledu

Vtipné | 1 | 1
Novinky

Od přepnutí Informačního systému Masarykovy Univerzity (IS MU) do nového responzivního designu uplynulo jen pár měsíců a nové grafiky se dočkal i prostor pro setkávání absolventů, tzv. Absolventská síť, která je dostupná na adrese https://is.muni.cz/absolventi/.

Změny jsou patrné již na úvodní stránce Absolventské sítě, která je převedena do responzivního designu. Zobrazení Absolventské sítě se tedy přizpůsobuje velikosti monitoru či displeje zařízení, a proto je přehledné i na mobilních zařízeních.

Obr. 1: Úvodní stránka Absolventské sítě.

Také proces přihlášení a validace absolventů se změnil. Zatímco dříve byla důvěryhodnost absolventů posuzována na základě zaslaných dokumentů a doplňujících otázek, v současné době si kromě toho mohou absolventi zvolit i rychlejší metodu validace, a to sice zadáním čísla diplomu.

Obr. 2: Možnosti validace absolventa.

Aktualizovaná verze Absolventské sítě dále reaguje na Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a v přehledné formě nabízí absolventům informace o datech, která o nich systém zpracovává. Zveřejňování osobních údajů lze nastavit zcela na míru, uživatelé se tak nemusejí bát o bezpečnost svých dat a mohou se v klidu věnovat diskusním fórům, inzerovat, navazovat nové kontakty či obnovovat kontakty se svými bývalými spolužáky, realizovat své projekty a nápady, využívat elektronických zdrojů a úložných kapacit IS MU a v neposlední řadě také sledovat dění na univerzitě.

O implementaci nového designu IS MU jsme informovali v novince Další krůčky v nasazování nového designu IS MU.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
13. 12.
2018

Zaznamenávání předmětů z předchozích studií

Dosud nehodnoceno.
Novinky

Od podzimního semestru 2018 umožňuje Studijní a zkušební řád MU automatické zaznamenání úspěšně absolvovaných předmětů z předchozích studií. Díky tomuto ustanovení nemusí studenti žádat o klasické uznání předmětu, pokud splní veškeré podmínky. Pro referenty studijních oddělení připravil Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) užitečnou aplikaci, která vyhodnocení výrazně usnadňuje.

Studijní a zkušební řád MU říká, že je možné zaznamenat povinné a povinně volitelné předměty, které student absolvoval na MU v rámci neúspěšných studií v době nejdéle tři roky před započetím studia aktuálního. Aby mohl celý proces proběhnout co nejvíce automaticky, bylo nutné stanovit přesná kritéria, která zaznamenávané předměty musí splňovat. Také bylo nutné ve spolupráci se studijními oddělení vyřešit specifické potřeby jednotlivých fakult a případné výjimky.

Nová aplikace Zaznamenávání předmětů pro vybrané studenty hodnotí, zda jim je možné nějaký předmět zaznamenat automaticky, tedy bez podání žádosti. Zároveň studijní referent vidí souhrnný výpis splněných a nesplněných kritérií pro všechny absolvované předměty. Tyto podmínky jsou v aplikaci přehledně vypsány a barevně odlišeny.

Obr. 1: Náhled na vyhodnocení podmínek pro jeden předmět.

Všechny odpovídající předměty je po kontrole studijním referentem možné hromadně zaznamenat.

Aplikace je přístupná pro studijní oddělení: Studijní → Zaznamenávání předmětů.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
13. 12.
2018

Zveřejnění nové aplikace Katalog programů

Dosud nehodnoceno.
Novinky

Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) ve vztahu k novým akreditacím připravil aplikaci Katalog programů, která na jednom místě poskytuje přehledné a ucelené informace o studijních programech MU. Pro snazší použití na různých zařízeních aplikace využívá responzivní vzhled a disponuje pohodlným ovládáním, na které jsou uživatelé IS MU zvyklí (např. přepínání mezi jednotlivými fakultami v pravém horním rohu obrazovky).

V Katalogu programů uživatelé IS MU i veřejnost naleznou po vybrání konkrétního programu jeho podrobný popis, studijní plány programu, odkaz na Diskusní fórum pro uchazeče o studium a další užitečné informace.

Obr. 1: Ukázka z aplikace Katalog programů.

Aplikace je v autentizovaném IS MU dostupná cestou: Studium → Katalog programů.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
16. 11.
2018

Plánovač studia – aplikace pro studenty, kteří chtějí mít své studium pod kontrolou

Informačně přínosné | 4 | 6
Novinky

Nová aplikace Plánovač studia Vývojového týmu Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) umožňuje studentům dopředu naplánovat předměty, které chtějí během studia absolvovat. Jednou z jejích funkcí je také možnost registrace naplánovaných předmětů. Plánovač je další z aplikací vytvořených v responzivním designu.

Student do aplikace vstupuje z IS přes rozcestník Student → Během studia → Plánovač studia. Student si předměty přidává podle vybraných kontrolních šablon, nebo jednotlivě z Katalogu předmětů. Do konkrétního semestru pak student předmět jednoduše přetáhne. Aplikace kontroluje splnění požadavků pro registraci a zápis předmětu v aktuálním období a studiu.

Obr. 1: Plánovač studia.

Plánovač počítá i s tím, že se student bude chtít zúčastnit studijního pobytu v zahraničí nebo na několik semestrů přerušit studium. Studentovi v takovém případě stačí změnit studijní období u daného semestru, čímž snadno přenese všechny naplánované předměty do jiného období. Ze stejného důvodu student může také přidávat další semestry.

Aplikace vyhodnocuje, zda student splní podmínky pro postup do dalšího semestru v případě, že úspěšně absolvuje všechny předměty naplánované v daném semestru. Celkový průchod studiem umožňuje Plánovač kontrolovat nejen z pohledu počtu naplánovaných a později i získaných kreditů, ale také podle celkové skladby předmětů pro příslušnou kontrolní šablonu studia. Díky tomu student získává k dispozici nástroj, který mu pomůže k lepší orientaci v průběžných požadavcích na úspěšné ukončení studia.

Podrobně se práci s aplikací věnuje nápověda dostupná v IS MU: Informační systém → Nápověda → (Student) → Plánovač studia.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  ... 95 »