Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
29. 4.
2016

Nový nástroj Průzkumy pro tvorbu dotazníků

  • RSS
Informačně přínosné | 1 | 1
Novinky

Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) připravil pro uživatele zbrusu nový nástroj Průzkumy pro tvorbu nejrůznějších dotazníků a anket. Pomocí Průzkumů může kdokoliv vytvořit anketní dotazník a jeho prostřednictvím získat zpětnou vazbu a potřebné informace nejen od uživatelů IS MU, ale i od veřejnosti mimo MU.

Obr. 1: Náhled na dotazník.

Do dotazníku lze vložit mnoho různých typů otázek (např. výběr jedné nebo více možností, vepsání textu, výběr na škále nebo z matice odpovědí) a jednotlivé otázky je možné navzájem provázat a podmínit jejich zobrazení či skrytí v dotazníku předešlou odpovědí. Tzv. automatickým filtrováním otázek je tedy možné vytvořit dotazník respondentovi na míru a nepokládat mu otázky, které se ho již netýkají. Průzkum lze personalizovat i zobrazením otázek jen k předmětům, které měl student zapsané, a vyučujícím, kteří jej učili. Ke každému průzkumu je možné nastavit, zda mají být odpovědi dostupné veřejně, respondentům, kteří odpovídali, či pouze samotnému vyhlašovateli.

Obr. 2: Zadávání otázek.

Uživatelé s vyššími právy mohou navíc využít pokročilé nástroje. Jedná se například o nastavení seznamu respondentů, jeho automatické doplňování na základě pevně stanovených kritérií nebo automatické obesílání respondentů urgenčními e-maily.

Průzkumy rovněž nabízejí aplikace pro práci s výsledky, nechybí grafy a exporty pro další vyhodnocování dat, poskytují statistiku vyplňování a otevírání průzkumu odpovídajícími v jednotlivých dnech. Pro kontrolu je k dispozici podrobná historie operací, která obsahuje i informace o komunikaci s respondenty (např. zaslání urgenčního e-mailu).

Obr. 3: Čtení odpovědí.

V rámci pilotního režimu aplikace byla již spuštěna řada průzkumů, agendu využívají jak rektorátní pracoviště pro celouniverzitní dotazníky, tak proděkani na fakultách a mnozí další. Na základě připomínek od uživatelů z praxe je aplikace dále upravována a jsou doplňovány nové funkce. S rozvojem Průzkumů se tedy počítá i v letošním roce.

Aplikaci naleznete přímo na titulní stránce IS MU (Osobní administrativa → Průzkumy).

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
« Elportál přináší nové publikace o sportu a buňkách (29. 4. 2016 13:28) | Export odpovědníků do PDF » (8. 6. 2016 13:04)

Zatím žádné komentáře.