Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Starší příspěvky
Kategorie
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  ... 153 »
25. 7.
2023

Rozvoj Informačního systému MU v roce 2022

Zajímavé | 2 | 2
Novinky

Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) zveřejnil výroční zprávu za rok 2022.

Rozvoj IS MU byl v roce 2022 soustředěn zejména na elektronizaci studijních a dalších agend. V oblasti administrativy studia došlo ke změnám evidence komisí u státních doktorských zkoušek, nebo k rozšíření aplikace E-výpisy. V archivu závěrečné práce je nově ukládán protokol o výsledcích kontroly práce na podobnosti. Byla inovována agenda pro registraci a zápis předmětů nebo agenda Rozpisy. Doplněna byla také možnost evidence specifické podpory výuky. Pokračovaly také další vývojové práce v agendě Praxe.

V rámci přijímacího řízení proběhla elektronizace protokolů přijímacího řízení v doktorských studijních programech. Uchazeči o studium mohou nově založit e-přihlášku ke studiu pomocí Identity občana a své osobní údaje nechat automaticky předvyplnit z Registru obyvatel. Jako součást distančního zápisu do studia bylo doplněno splnění školení BOZP.

Pokračovaly také práce na e-learningových nástrojích pro online výuku, například v agendě Odpovědníky, Vzájemné hodnocení, Interaktivní osnovy či Poznámkové bloky. Byl představen nový nástroj pro elektronickou podporu výuky: KvIS, který mohou vyučující využít pro dotazování studentů v hodině nebo pro rychlé získání přehledu o studentech v posluchárně.

V agendě Úřadovna bylo navrženo rozšíření agendy pro spisovou službu a realizovány nové možnosti pro nastavení jednotlivých procesů. Nově lze každý jednotlivý úkon nastavit individuálně dle potřeb uživatelů, v rámci jedné agendy tak lze vyřizovat věci různými způsoby, tak jak je to v praxi potřeba, a zároveň je vše správně zaevidováno z hlediska spisového řádu.

V rámci převádění dalších agend do responzivního designu získala novou, modernější podobu aplikace Prohlídka pracovišť, titulní stránka Univerzitního repozitáře v IS MU a systém Repozitar.cz (http://repozitar.cz/). Pokračoval rozvoj agend pro hodnocení akademických pracovníků (EVAK) i pro hodnocení neakademických pracovníků. Agenda Jednání získala novou grafickou podobu i řadu nových funkcí.

V Obchodním centru MU byla nasazena elektronická podpora pro účtování odchozích plateb v EUR do zahraničí (např. stipendií v IS MU) a byla přidána podpora QR platby, která usnadňuje zákazníkům zadání údajů pro bankovní převod.

Pokračoval vývoj algoritmu pro vyhledávání podobných souborů a vznikly nové funkce, které podobnosti prezentují uživatelům, např. vyjádření míry podobnosti intenzitou barevného podbarvení podobných pasáží, aplikace Porovnej dva nebo možnost přístupu k výsledkům kontroly na podobnosti bez nutnosti autentizace do systému Odevzdej.cz nebo Theses.cz.

Obr. 1: Graf využití Informačního systému za rok 2022*

O všech výše uvedených novinkách byli uživatelé informováni prostřednictvím Novinek a zajímavosti ze světa IS MU Novinek (přihlásit se k odběru novinek) či Deníčku.

Výroční zprávy z předchozích let jsou dostupné pro autentizované uživatele v IS MU → Systém → [Obecné] → [Výroční zprávy]. Neautentizovaní uživatele je naleznou v sekci Více o IS MU v dolním panelu úvodní stránky.


* Na vodorovné ose grafu jsou měsíce roku 2022 a na svislé ose je znázorněn počet otevřených stránek na is.muni.cz v příslušném měsíci. Zobrazují se pouze autentizované přístupy, a to po jednotlivých fakultách MU.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
25. 7.
2023

Elportál zveřejnil další elektronické publikace

Dosud nehodnoceno.
Novinky – e-learning

Univerzitní e-learningový portál Masarykovy univerzity, Elportál, zveřejnil další publikace, které jsou určeny studentům univerzity, ale mohou být zajímavé i pro širší veřejnost.

 • ManuCat 1: Učebnice katalánštiny

  Multimediální učebnice nabízí možnost samostudia katalánského jazyka. V publikaci je v 24 kapitolách k dispozici gramatika na úrovni A2-B1 a základní slovní zásoba.

  Každá lekce obsahuje úvodní text, slovíčka, vysvětlení gramatiky a autokorektivní cvičení, která dávají zpětnou vazbu. Texty jsou opatřeny audionahrávkami.

  Obr. 1: Ukázky z publikace ManuCat 1: Učebnice katalánštiny

  Více informací naleznete v publikaci.

 • Vybrané kapitoly z klinické farmakologie

  Elektronická publikace si klade za cíle ve stručnosti zopakovat farmakologii vybraných léčiv a na příkladech pak ihned ukázat praktickou aplikaci získaných znalostí. Každá kapitola navíc nabízí odkazy na užitečné databáze, kalkulátory a zdroje doplňujících informací, farmakologické přehledy. Obsah je členěn do 15 kapitol. Cílem publikace je posílit znalosti a dovednosti studentů v oblasti farmakoterapie, zvýšit jejich povědomí o rizicích léčiv a přispět tak ke zlepšení bezpečnosti léčby obecně.

  Obr. 2: Ukázky z publikace Vybrané kapitoly z klinické farmakologie

  Více informací naleznete v publikaci.

 • Praktické početní metody pro fyziky

  Elektronická publikace navazuje na předchozí skriptum Početní praktikum stejného autora. Text je členěn do čtyř základních kapitol, popisujících pokročilejší počítání s tenzory, křivočaré souřadnice, úvod do parciálních diferenciálních rovnic a- praktické základy numerických výpočtů.

  Obr. 3: Ukázky z publikace Praktické početní metody pro fyziky

  Více informací naleznete v publikaci.

Další elektronické publikace najdete v sekci Výukové publikace a e-knihy Elportálu.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
7. 6.
2023

Manipulace s obrázky ve Správci souborů

Zajímavé | 2 | 2
Novinky – e-learning

Agenda Správce souborů patří mezi jednu z nejpoužívanějších v Informačním systému Masarykovy univerzity (IS MU) a to zejména ve výuce, jelikož slouží jak pro vystavování studijních materiálů, tak pro sběr úkolů a prací studentů.

Nově Vývojový tým IS MU upravil Prohlížeč obrázků ve Správci souborů tak, aby bylo možné s vloženými obrázky manipulovat, např. si obrázek přiblížit či otočit. Tato nová funkce je přínosná zejména pro učitele matematických předmětů, kteří kontrolují vypracované příklady vyfocené a nahrané studenty do Odevzdávárny, v případě, že je text hůře čitelný nebo je fotografie špatně otočená. Panel s tlačítky pro manipulaci je dostupný přímo pod obrázkem.

Kromě tlačítek lze použít také klávesové zkratky, které jsou uvedené přímo v popiscích jednotlivých tlačítek. Tato funkce je užitečná např. při procházení složky s odevzdanými pracemi, kdy učitel může mezi jednotlivými obrázky přecházet pomocí šipek a jen si pomocí kláves přibližovat obrázky, aniž by se musel posouvat myší.

Další novinkou je uvedení jména vlastníka souboru přímo pod obrázkem. Tuto vlastnost ocení vyučující např. pokud listuje složkou s úkoly a přímo vidí, čí obrázek je, aniž by se musel vracet do složky.

O Správci souborů jsme již dříve informovali např. v novince Kompletní proměna aplikace Správce souborů.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
7. 6.
2023

Nový algoritmus vyhledávání podobností získal cenu MUNI Innovation Award 2023

Zajímavé | 2 | 4
Novinky – plagiáty

Ocenění MUNI Innovation Award 2023 za vývoj algoritmu pro hledání podobností v textových dokumentech za účelem odhalování plagiátů převzal dne 26. 4. 2023 RNDr. Jan Kasprzak, Ph.D. z Vývojového týmu Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU). Cenu MUNI Innovation Award 2023 získaly nejvýznamnější inovační počiny na MU za poslední dva roky.

Obr. 1: Předání ceny (Zdroj: www.muni.cz - tiskové zprávy, Centrum pro transfer technologií MU)

Více informací naleznete v článku Masarykova univerzita ocenila 11 inovačních počinů cenou MUNI Innovation Award.

O vývoji nového algoritmu vyhledávání podobností jsme průběžně informovali v novinkách Novinky v systémech na odhalování plagiátůNový algoritmus vyhledávání podobností.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  ... 153 »