Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
This blog is written by
PhotographsFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Blog owners: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Right to read: anyone on the Internet, a specific group of users: FI:CVT FI
Right to post comments: a specific group of users: FI:CVT FI
21. 8.
2010

Jak vyhledávaná je výuková publikace na Elportálu?

  • RSS
Not rated yet.
Novinky – e-learning

Odpověď na otázku „Jak vyhledávaná je moje publikace na Elportálu?“ jistě zajímá každého autora, který zde publikuje své dílo.

Elportál je informační web o e-learningu na Masarykově univerzitě, který je integrován do Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) a plošně využíván k prezentaci inovace výuky. Vedle zkušeností z e-learningu, tipů a nástrojů pro vytváření elektronických podpor výuky zde pedagogičtí pracovníci MU najdou prostor, kde mohou veřejně publikovat své autorské elektronické výukové publikace využívané při výuce na MU. Tyto publikace mohou následně citovat s ISSN. Odborná hodnota některých vystavených publikací je potvrzena recenzním řízením a dlouhodobé uchování publikací pojištěno uložením v digitálním archivu WebArchiv.

Důkazem toho, že výukové publikace na Elportálu jsou hojně navštěvované, je nově zpřístupněná statistika přístupů. U každého vydání publikace může čtenář vidět počet přístupů k publikaci za rok, měsíc a den a dále nejčastější domény, z nichž uživatelé k publikaci přistupovali. Dalšími statistickými údaji jsou maximální a průměrný počet přístupů (za rok, měsíc nebo den). Kromě data vydání publikace zde čtenář nalezne také datum prvního a posledního přístupu, nebo počet autentizovaných přístupů, tj. počet přístupů z Informačního systému MU. Uživatel Internetu k 21. srpnu 2010 na Elportálu nalezne více než 100 publikací v plné verzi (vč. self-testů, animací, obrázkových galerií apod.) spadajících do 28 oborů.

Obr. 1: Publikace Badminton – interaktivní průvodce zaznamenala od svého vydání 7513 přístupů.

Elektronické výukové publikace najde čtenář na Elportálu v sekci e-PUBLIKACE.

Více o Elportálu jsme psali v novince z roku 2007 a z roku 2006, o recenzním řízení a výukových publikacích na Elportále v novince z roku 2008 .

21. srpna 2010

Not read yet0 commentspermalink
« Anketa k e-learningu mezi studenty Fakulty informatiky MU (21. 8. 2010 00:00) | Využití čárových kódů při správě poplatků za studium » (21. 8. 2010 05:42)

No comments have been posted yet.