Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
This blog is written by
PhotographsFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Blog owners: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Right to read: anyone on the Internet, a specific group of users: FI:CVT FI
Right to post comments: a specific group of users: FI:CVT FI
8. 10.
2013

Automatická odpověď na e-maily v nepřítomnosti

  • RSS
Informative | 1 | 1
Novinky

Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) rozšiřuje agendu Pošta o možnost nastavení automatické odpovědi v nepřítomnosti.

Dostane-li adresát e-mail v době své nepřítomnosti, zajistí tato funkce automatické odeslání odpovědi odesílateli, aby se dověděl, že adresát není přítomen. Pokud by stejný odesilatel kontaktoval adresáta vícekrát, odešle se další odpověď až po čtyřech dnech. Výjimku tvoří spamy, systémové zprávy či archivované e-maily, na které se automatická odpověď nezasílá.

Pokud adresát ví, že bude nepřítomen, stačí v nastavení pošty zapnout a vyplnit automatickou odpověď.

Obr. 1: Nastavení automatické odpovědi.

Automatické odpovědi nelze využít, pokud má adresát nastaveno přeposílání e-mailů mimo IS MU.

Více informací o agendě Pošta naleznete v Nápovědě.

8. října 2013

Not read yet0 commentspermalink
« Kopírování rozvrhu do osobního kalendáře (8. 10. 2013 12:21) | Nový design zobrazení výsledků podobností » (8. 10. 2013 12:25)

No comments have been posted yet.