Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Starší příspěvky
Kategorie
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
« 1  ... 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 »
29. 5.
2005

Nová funkčnost pro manažery univerzity v Informačním systému MU

Dosud nehodnoceno.
Novinky

V uplynulých dnech byl implementován požadavek mnoha fakult MU o nástroje IS MU pro vytváření vlastních dalších analýz - který učitel udělil studentovi známku. Původní implementovaný záměr v evidenci udělovaných známek počítal s evidencí pouze nejnovější známky. Při neúspěchu však student zkoušku jednou nebo dvakrát opakuje a v principu může být zkoušen pokaždé jiným vyučujícím. Proto se nyní informace o tom, kdo známku udělil, vede zvlášť u každé známky. Zároveň jsou tak ošetřeny případy, kdy udělené známky zapisuje za vyučující např. sekretářka (vyznačí, kdo ve skutečnosti zkoušel). Pro sekretářku, to bude znamenat krok v ISu navíc: výběr zkoušejícího učitele (nenáročnou operaci). Pro učitele, kteří zapisují známku osobně, jsou pole pro výběr vyučujícího předvyplněna.

Funkce evidence je jednou ze součástí získávání statistického přehledu o objemu práce odvedené konkretním vyučujícím, umožňuje získat seznam učitelů a jimi udělovaných známek. V celkovém výsledku to znamená lepší přehlednost o vytíženosti učitele ve vztahu ke známkování studentů právě pro vedení fakult. Jinými existujícími používanými kritérii jsou exporty z IS MU: kreditace a počty studentů v předmětech/seminárních skupinách a další. Vedoucí představitelé fakult svůj přehled o činnosti učitele skládají z více hodnotících prvků, a mnozí, na jejichž žádost úprava vznikla, získají jeden z dalších manažerských nástrojů k celkovému přehledu. Často se však můžeme setkat na mnoha jiných školách s odlišným přístupem k řešení těchto požadavků, obvykle učitelé či jejich nadřízení musí za tímto účelem vyplňovat dotazníky (zaměřené na objem jejich výkonu), a tím narůstá škole administrativa. Je to dílem pochopitelné, protože často tyto systémy nejsou připraveny na implementaci takových funkcí, architektury byly koncipovány především cíleně databázově nikoli jako na MU na studijní workflow, studyflow, paperflow,... Na naší škole je princip odlišný ve smyslu, co lze (technicky) a je unifikovatelné pro většinu uživatelů, je také smysluplné doplnit do ISu.

Je zároveň potřebné mít na paměti, že hodnocení kohokoli nebo čehokoli pomocí podobných nástrojů musí být používáno moudře, aby například nedocházelo k záměrnému nebo umělému zvyšování počtu zkušebních termínů (a opakování zkoušek) apod.

(Pro autentizované uživatele: nápovědu k funkci naleznete na https://is.muni.cz/auth/help/ucitel/hodnoceni#u_hodn_evaluace.)

29. května 2005

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
13. 5.
2005

Počet kliknutí na aplikace v ISu dosáhl jedné třetiny miliardy

Dosud nehodnoceno.
Novinky
Neuvěřitelná čísla se nám mihají před očima, život je zběsilý, mladí lidé to nevnímají, starší filozofují. A čísla v ISu jsou ještě zběsilejší. Možná někdo pamatuje nedávné "výročí", resp. správně by zřejmě mělo být výkličí podle doc. RNDr. Pavla Kubáčka, CSc. z Přírodovědecké fakulty v příspěvku diskusního fóra. Počet přístupů od spuštění ISu tehdy dosáhl čísla 300 000 000 a zvítězil student Fakulty informatiky, který si nevědomky ve správný čas klikl na prohlížení svých hodnocení z počítače na kolejích.
A nedávno 5. května 2005 dosáhl jedné třetiny miliardy tentokrát student práva před třetí hodinou odpoledne při práci se studijními materiály.
Se systémem denně pracuje více jak patnáct tisíc uživatelů a v jednom "momentu" i více než 500 osob, samozřejmě, že záleží na denní nebo noční hodině a dalších okolnostech. Za jeden den uskuteční uživatelé průměrně 400 000 kliků a ač nejde o sportovní výkon, který by jistě byl stejně úctyhodný, je takové masivní využití technologie velmi vzácné a pozoruhodné, zejména ušetří-li čas lidem.
Je dobře, že se IS stal součástí studijního života, a že nemusíme stát ve frontě před dveřmi studijního oddělení, že se netlačíme ve frontě na zápis na zkoušky, že se nemusíme chodit dívat na nástěnky pro pokyny k semináři, že neneseme učiteli seminárku, že nečekáme na papírové zvěřejnění výsledků na dveřích, že nezjišťujeme, co kde a jak funguje, ale že to máme přece v ISu.

15. května 2005

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
13. 5.
2005

Modernizace interních funkcí Informačního systému MU

Dosud nehodnoceno.
Novinky

V uplynulých dnech došlo v rámci provozu Informačního systému Masarykovy univerzity k přechodu na vylepšené verze některých kritických softwarových částí, které zajišťují jeho bezproblémový provoz. V rámci těchto úprav byl zejména povýšen operační systém Linux, který zajišťuje chod databázových serverů, a programová platforma pro běh samotných aplikací. Celá operace byla unikátní mimo jiné tím, že ji bylo díky použité technologii možné provést za plného chodu bez planovaného přerušení poskytovaných služeb. Nově tak díky těmto vylepšením může systém nabídnout vyšší výkon a snadnější implementaci některých nových i stávajících aplikací.

Informační systém Masarykovy univerzity představuje ojedinělé komunikační, administrativní a výukové prostředí integrující studium napříč všemi devíti fakultami univerzity. V současné době usnadňuje práci desítkám tisíc uživatelů z řad učitelů, studentů, uchazečů a ostatních zaměstnanců. Služby jsou přístupné nepřetržitě dvacetčtyři hodin denně na internetové adrese http://is.muni.cz/.

Operační systém Linux, který je znám spíše jako alternativní nástroj pro počítačové odborníky, je v současnosti jednou z nejvíce dynamicky rostoucích platforem pro nasazení uvnitř velkých podnikových řešení. Jeho otevřenost umožňuje například mnohem pružnější reakci na nové trendy a zejména opravy chyb, než je tomu u proprietárních řešení. 15. května 2005

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
13. 5.
2005

Dovolujeme si Vás pozvat na konferenci Tvorba software 2005 ve dnech 1.6. - 3.6. 2005

Dosud nehodnoceno.
Novinky
Konference Tvorba software 2005 se zabývá problematikou tvorby a využívání softwaru v informační společnosti, tradičně se koná v Ostravě na VŠB - TU Ostrava, Ekonomická fakulta, Sokolská 33, Ostrava. Letos se zúčastní za Masarykovu univerzitu také RNDr. Miroslav Křipač s příspěvkem zaměřeným na návrh a realizaci studijního informačního systému nazvaným "Víceúrovňové databázové klastry v prostředí rozsáhlých webových informačních systémů". Představí významnou roli databázových klastrů v architektuře robustních systému s desítkami tisíc uživatelů, představí efektivitu řešení na Informačním systému Masarykovy univerzity. Přesný program konference naleznete na stránkách konference Tvorba Software 2005.
Příspěvek RNDr. Miroslava Křipače "Víceúrovňové databázové klastry v prostředí rozsáhlých webových informačních systémů" se nachází na http://is.muni.cz/clanky/2005_tvorba_sw.pl.

15. května 2005

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
« 1  ... 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 »