Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
This blog is written by
PhotographsFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Blog owners: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Right to read: anyone on the Internet, a specific group of users: FI:CVT FI
Right to post comments: a specific group of users: FI:CVT FI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  ... 146 »
7. 4.
2022

KvIS – krátké kvízy pro zpestření výuky nebo podporu pozornosti studentů na hodinách

Interesting | 7 | 7
Novinky – e-learning

Informační systém MU nabízí další možnost ve svém portfoliu nástrojů pro elektronickou podporu výuky: KvIS. Nástroj, při kterém učitel promítá na plátno v hodině otázky a studenti využívají svoje mobilní telefony (nebo tablety, notebooky apod.) jako malá hlasovací zařízení. Jejich prostřednictvím odpovídají na dotazy učitele.

Obvykle učitelé nástroj používají tak, že prokládají výklad nové látky jednoduchými dotazy, které ukážou, jestli studenti přednášku pochopili a jestli je třeba něco dovysvětlit, a udrží také lépe jejich pozornost. Druhou nejčastější možností použití je rychlé získání přehledu o studentech v posluchárně – jestli v publiku převažují příznivci teorie A nebo B apod.

Obr. 1: Učitelé mohou používat mobilní zařízení studentů ve svůj prospěch – například k udržení pozornosti na výuce díky hlasování v krátkých kvízech

Každý učitel může v Informačním systému nově připravit kvíz o několika otázkách, přiřadit jej vybranému předmětu a potom na hodině spustit. Studenti, kteří daný předmět studují, se do kvízu dostanou ihned po zadání zobrazené adresy nebo použití vygenerovaného QR kódu, studenti z jiného předmětu musejí navíc ještě zadat zobrazené heslo.

Napojení na e-learning v Informačním systému umožňuje také převod bodů do poznámkového bloku. Studenti, kteří správně zodpoví položené dotazy mohou na hodinách například sbírat bonusové body, které se jim potom započítají do celkového hodnocení předmětu. Kromě klasického režimu, kdy student získá za správnou odpověď právě jeden bod, je k dispozici i režim „na rychlost“, kdy student získává za svou odpověď bodové skóre, jehož výše se odvíjí od rychlosti jeho (správné) odpovědi – čím rychleji odpoví, tím větší skóre získá.

Obr. 2: Ihned po hlasování všichni vidí, jaká byla nejčastěji zvolená odpověď

Otázky v kvízu mají záměrně omezený počet znaků a počet možných odpovědí (jen 2-6 maximálně) – tyto podmínky mají podpořit učitele v tom, aby mysleli na čitelnost a dobré zobrazení otázky na projektoru i ve velkých posluchárnách. Tak, aby i studenti v zadních řadách dobře viděli zadání. V zadání se potom mohou objevit například i matematické či chemické vzorce nebo obrázky. Posluchači při hlasování zvolí vždy právě jednu z možností.

Obr. 3: Součástí zadání mohou být i matematické znaky nebo chemické vzorce

Nový nástroj ve výuce nijak nelimituje počet souběžně připojených studentů, je tedy možné jej využívat i v opravdu velkých posluchárnách. Každý učitel může vytvořit libovolný počet kvízů v aplikaci. V přednáškové místnosti nebo na cvičení stačí, aby studenti viděli jen možnosti odpovědí a rychle hlasovali. Zadání otázky obvykle v takovém případě učitel promítá na plátně. Nový nástroj lze ale samozřejmě používat i v případě online výuky. U online výuky může být praktičtější zobrazit studentům na jejich zařízení jak samotné odpovědi, tak zadání. Mezi oběma možnostmi zobrazení zadání lze přepínat v nastavení kvízu při jeho spouštění.

Obr. 4: Při spouštění kvízu učitel zvolí, zda studenti uvidí pouze hlasovací tlačítka, nebo celé zadání a texty odpovědí

Aplikaci KvIS naleznou vyučující v autentizované části IS MU → Záznamník učitele → Odpvědníky a kvízy .. KvIS.

Bližší podrobnosti o fungování aplikace se lze dočíst v nápovědě, která je dostupná v IS MU → Nápověda → [E-learning] → KvIS – aplikace pro aktivizaci studentů.

Not read yet0 commentspermalink
7. 4.
2022

Zabezpečení přístupu díky Jinému primárnímu heslu

No prevalent rating | 0 | 10
Novinky

Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) se soustavně věnuje zvyšování bezpečnosti systému. Nově si mohou uživatelé, kteří preferují vyšší zabezpečení svého přístupu, nastavit tzv. Jiné primární heslo.

Uživatelé IS MU využívají standardně dvě hesla. Primární, kterým se přihlašují přímo od IS MU a které si přebírá i systém jednotného přihlášení na MU, a sekundární, které slouží např. k přihlášení k počítačům ve studovnách, ke stahování pošty do vlastního poštovního klienta nebo k připojení prostřednictvím sítě Eduroam.

V aplikaci pro nastavování hesel lze nově zamezit předávání primárního hesla jiným systémům. Tato volitelná možnost nabízí uživatelům cestu, jak mít svá hesla pod větší kontrolou. „Primární heslo do IS MU“ se potom použije výhradně pro přihlášení do IS MU.

„Jiné primární heslo“ se využije v rámci tzv. jednotného přihlášení na MU, například pro přihlášení k e-prezenčce, SUPO systému pro platbu kolejí či předobjednání obědu v menze.

Obr. 1: Nastavení „Jiného primárního hesla“

Jiné primární heslo je možné nastavit v autentizované části IS MU → Systém → Změna hesla → Jiné primární heslo pro další systémy.

O možnosti vyššího zabezpečení systému jsme informovali v novince Zabezpečení účtu pomocí dvoufaktorového ověření.

Not read yet0 commentspermalink
7. 4.
2022

E-výpisy doplněny o potvrzení o přiznaných stipendiích

Interesting | 1 | 1
Novinky

Studentský život nebývá z hlediska financí jednoduchý a někdy se hodí získat potvrzení příjmu, kterého student při studiu dosáhl. Zatímco v práci je jím výplatní lístek, na univerzitě je to potvrzení o přiznaném stipendiu. Tato potvrzení až doposud tiskli a podepisovali studijní referenti a referentky.

Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) doplnil v letošním roce agendu E-výpisy o možnost vystavení potvrzení o přiznání stipendia, studenti si tak nyní mohou vygenerovat potvrzení sami, a to stejnou cestou, kterou si generují potvrzení o studiu, výpis známek nebo sylaby absolvovaných předmětů. Vygenerované potvrzení se poté elektronicky zapečetí a student jej může předat elektronickou cestou příslušnému úřadu nebo organizaci.

Obr. 1: Aplikace pro vystavení potvrzení o přiznání stipendia

Potvrzení si mohou studenti stáhnout v autentizované části IS MU → Student → Během studia → dlaždice E-výpisy → záložka Stipendia.

O aplikaci E-výpisy jsme již dříve informovali v novinkách Konec listinným výpisům známek ze studia a sylabů absolvovaných předmětů.

Not read yet0 commentspermalink
1. 2.
2022

Změna designu pokročilého vyhledávání publikací

Informative | 3 | 3
Novinky

Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) zveřejnil novou podobu pokročilého vyhledávání publikací. Tento responzivní design umožňuje pohodlné pokročilé vyhledávání i na mobilním zařízení. Oproti starší verzi je značně přehlednější a uživatelsky přívětivější.

Jednotlivá kritéria rozdělena do kategorií jsou nově odlišena barevně. Výběr konkrétního kritéria se stále zvýrazňuje fajfkou, ale vytváří se i postranní panel na pravé straně či na konci formuláře při použití mobilního zařízení. V tomto panelu je možné jednotlivá kritéria smazat nebo změnit jejich podmiňování (Splňují všechny podmínky současně/Splňují některou podmínku).

Obr. 1: Barevné rozdělení kategorií a postranní panel

Výsledek vyhledávání se objeví v horní části formou lišty. Výběry publikací je možné ukládat pro další práci. Také je možné výběry vzájemně kombinovat operacemi “a zároveň”, “nebo” či “mínus”. Kombinací výběrů a použitím různých podmínek lze vytvořit i velmi pokročilé výběry.

Obr. 2: Horní lišta s výběrem publikací a seznam operací

Not read yet0 commentspermalink
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  ... 146 »