SPBSL_A British sign language

Pan-university studies
Spring 2019
Extent and Intensity
1/1/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Ivana Hay (lecturer), Mgr. et Mgr. Tomáš Sklenák (deputy)
Mgr. Jana Ohlídalová (assistant)
Mgr. et Mgr. Tomáš Sklenák (assistant)
Guaranteed by
PhDr. Petr Peňáz
Support Centre for Students with Special Needs
Contact Person: Mgr. et Mgr. Tomáš Sklenák
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
The capacity limit for the course is 10 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 5/10, only registered: 0/10, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/10
Course objectives (in Czech)
Na konci kurzu budou studenti schopni:
- prokázat pasivní i aktivní znalost základní slovní zásoby, gramatiky a vět v BSL
- účastnit se konverzace v BSL s použitím konverzačních technik, zpětné vazby pomocí mimiky, technik pro řízení dialogu
Syllabus (in Czech)
  • Výuka BSL bude probíhat pomocí individualizovaných témat (např. seznámení, škola, rodina, ptaní se na cestu)
  • Zvyšování plynulosti v BSL v konverzaci, vyprávění a představeních
  • Budou probírány základní technické dovednosti (video)
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms spring 2020.
  • Enrolment Statistics (Spring 2019, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/cus/spring2019/SPBSL_A