SPBSL_A British sign language

Pan-university studies
spring 2020
Extent and Intensity
1/1/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Ivana Hay (lecturer), Mgr. et Mgr. Tomáš Sklenák (deputy)
Mgr. et Mgr. Tomáš Sklenák (assistant)
Mgr. et Mgr. Lenka Tóthová, Ph.D. (assistant)
Guaranteed by
PhDr. Petr Peňáz
Support Centre for Students with Special Needs
Contact Person: Mgr. et Mgr. Tomáš Sklenák
Prerequisites (in Czech)
Je nutná znalost (libovolného) znakového jazyka na úrovni minimálně B1 (respektive jeho ekvivalentu dle CEFR).
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
The capacity limit for the course is 10 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 2/10, only registered: 0/10, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/10
Course objectives (in Czech)
Na konci kurzu budou studenti schopni:
- prokázat pasivní i aktivní znalost základní slovní zásoby, gramatiky a vět v BSL
- účastnit se konverzace v BSL s použitím konverzačních technik, zpětné vazby pomocí mimiky, technik pro řízení dialogu
Syllabus (in Czech)
  • Výuka BSL bude probíhat pomocí individualizovaných témat (např. seznámení, škola, rodina, ptaní se na cestu)
  • Zvyšování plynulosti v BSL v konverzaci, vyprávění a představeních Budou probírány základní technické dovednosti (video)
Language of instruction
Czech Sign Language
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught: every week.
General note: Kurz je realizován v rámci projektu LangSkills (Language Skills of Deaf Students for EU Mobility, 2017-1-CZ01-KA203-035609), který podpořila Evropská unie.
The course is also listed under the following terms Spring 2019.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/cus/spring2020/SPBSL_A