PEMAC2 Macroeconomics II - seminar

Faculty of Economics and Administration
Spring 2006
Extent and Intensity
0/2/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Ing. Veronika Hedija, Ph.D. (seminar tutor)
Ing. Petr Musil, Ph.D. (seminar tutor)
prof. Ing. Pavel Ondrčka, CSc. (seminar tutor)
Ing. Lenka Vystavělová (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. Ing. Pavel Ondrčka, CSc.
Department of Economics - Faculty of Economics and Administration
Contact Person: Lydie Pravdová
Timetable of Seminar Groups
PEMAC2/1: Mon 11:05–12:45 P403, P. Musil
PEMAC2/10: No timetable has been entered into IS. P. Musil
PEMAC2/11: Wed 9:20–11:00 S308, P. Musil
PEMAC2/2: Mon 11:05–12:45 P312, L. Vystavělová
PEMAC2/3: Mon 12:50–14:30 P403, V. Hedija
PEMAC2/4: Mon 12:50–14:30 P312, P. Musil
PEMAC2/5: Mon 14:35–16:15 P403, L. Vystavělová
PEMAC2/6: Mon 14:35–16:15 P312, V. Hedija
PEMAC2/7: Tue 11:05–12:45 P312, V. Hedija
PEMAC2/8: No timetable has been entered into IS. P. Musil
PEMAC2/9: No timetable has been entered into IS. P. Musil
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
The capacity limit for the course is 260 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/260, only registered: 0/260, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/260
Course objectives (in Czech)
Cvičení z makroekonomie II (PEMAC2) Hlavním cílem tohoto nadstavbového kurzu /intermediate level/ je v návaznosti na vědomosti získané v makroekonomii I rozšířit tyto o nové teoretické poznatky, ilustrovat pomocí kvantitativních nástrojů a nakonec aplikovat na českou ekonomiku. Neméně významné bude ověřování aplikovatelnosti základních postulátů ekonomické teorie na transformující se českou ekonomiku. Výklad kurzu bude orientován hlavně na - prohloubení analýzy agregované poptávky a nabídky, trh pracovní síly a trh peněz - formy, nástroje a účinnost fiskální a monetární politiky při zajišťování rovnováhy jednotlivých trhů. - makroekonomii otevřené ekonomiky s vyústěním do Mundell-Flemingova modelu Zvládnutí kurzu vytváří předpoklady ke studiu makroekonomie v rámci doktorandských studií ekonomického zaměření. Předmět je ukončen zápočtem.
Literature
  • DORNBUSCH, Rudiger and Stanley FISCHER. Makroekonomie. 1. vyd. Praha: SPN, 1994. 602 s. ISBN 8004255566. info
  • MACH, Miloš. Makroekonomie II : Pro inženýrské studium SO. 1. přeprac. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická [Praha], 1995. 2. sv. info
  • ONDRČKA, Pavel. Teorie monetární a fiskální politiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 2148 s. ISBN 8021015101. info
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Spring 2004, Spring 2005, Spring 2007, Spring 2008, Spring 2009.
  • Enrolment Statistics (Spring 2006, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/econ/spring2006/PEMAC2