BKV_TEBP Bachelor Thesis

Faculty of Economics and Administration
Spring 2016
Extent and Intensity
0/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Martin Guzi, Ph.D. (lecturer)
Mgr. et Mgr. Jiří Navrátil, Ph.D. (lecturer)
doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D.
Department of Public Economics - Faculty of Economics and Administration
Contact Person: Jana Biskupová
Supplier department: Department of Public Economics - Faculty of Economics and Administration
Prerequisites (in Czech)
(! NOW ( BKV_BAPR Bachelor Thesis )&&(! BKV_BAPR Bachelor Thesis ))
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
At the end of this course, students should be able to: • - formulate thesis objectives and set proper research goals, • - choose relevant methods to work up the thesis, • - identify and summarize relevant information and literature sources, • - with assistance of the supervisor formulate research project of the final theses
Syllabus
 • The course is designed as students’ individual consultations with their supervisors with respect to the finalisation the official research project proposal.
Literature
  required literature
 • Závěrečná (bakalářská, diplomová, disertační) práce. ESF MU. ESF MU [online]. 2013 Dostupné z: http://econ.muni.cz/manual-studenta/radne-ukonceni-studia/zaverecna-bakalarska-diplomova-disertacni-prace/
 • SYNEK, Miloslav, Pavel MIKAN and Hana VÁVROVÁ. Jak psát bakalářské, diplomové, doktorské a jiné písemné práce. 3., přeprac. vyd. Praha: Oeconomica, 2011. 61, [8]. ISBN 9788024518190. info
 • NEKUDA, Jaroslav, Lucie KUŽELÍKOVÁ and Jiří POLÁČEK. Sociálně-ekonomické informace a práce s nimi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 88 pp. ISBN 978-80-210-4577-4. info
  recommended literature
 • HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum : základní teorie, metody a aplikace. 3. vyd. Praha: Portál, 2012. 407 s. ISBN 9788026202196. info
 • HENDL, Jan. Přehled statistických metod : analýza a metaanalýza dat. 4., rozšířené vyd. Praha: Portál, 2012. 734 s. ISBN 9788026202004. info
Teaching methods
Individual consultations.
Assessment methods
There are two requirements students have to fulfill the condition of active attendance at individual consultations and finalisation of the official research peoject proposal of the thesis
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
General note: Předmět Teze bakalářské práce si nezapisují studenti, kteří mají téma bakalářské práce zadáno před lednem 2014.
Information about innovation of course.
This course has been innovated under the project "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)" which is cofinanced by the European Social Fond and the national budget of the Czech Republic.

logo image
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Spring 2014, Spring 2015, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019, Spring 2020, Autumn 2020, Spring 2021.
 • Enrolment Statistics (Spring 2016, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/econ/spring2016/BKV_TEBP