MPJ_JIIBR Foreign Language II/B - Russian (B2)

Faculty of Economics and Administration
Spring 2016
Extent and Intensity
0/2/0. Type of Completion: -.
Teacher(s)
Mgr. Monika Ševečková, Ph.D. (lecturer)
Mgr. et Mgr. Bc. Milan Boháček, M.A. (assistant)
Ing. Mgr. Blanka Pojslová (assistant)
Guaranteed by
Mgr. Monika Ševečková, Ph.D.
Language Centre, Faculty of Economics and Administration Division - Language Centre
Contact Person: Mgr. Lucie Jurková
Supplier department: Language Centre, Faculty of Economics and Administration Division - Language Centre
Timetable of Seminar Groups
MPJ_JIIBR/01: Mon 11:05–12:45 S315, M. Ševečková
Prerequisites
The prerequisite for successful involvement in the course is mastering the knowledge practised in the course JII/A. Students can test their knowledge by completing a self-evaluation on-line test.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 20 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/20, only registered: 0/20, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/20
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 6 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
Language II/B is a continuation of the preparatory course which expanded general language skills, but, at the same time, acquisition of the language for specific purposes starts at the levels of grammar, lexis and style. All language skills are practised so that the students can make themselves understood in every-day situations and at the same time master less demanding forms of business communication.
Syllabus
 • 1. Analysis of test
 • 2. Three types of economy
 • 3. Systems of economy
 • 4. Business, business centers and service providers. Sale and purchase. Goods. Provision of services
 • 5. Fundamental market instruments
 • 6. Demand, conditions of public demand
 • 7. Market instruments: supply
 • 8. Sport and leisure time, types of sport, Olympic games, Paralympic games, extreme sports
 • 9. Economic needs and consumers
 • 10. Interests
 • 11. Hotels and restaurants
 • 12. Social life. (Society structure. Organization, its structure, activity, meeting)
 • 13. Four types of companies
 • Test
Literature
  required literature
 • JANEK, Adam and Julija MAMONOVA. Učebnice současné ruštiny : vhodné i pro samouky. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2011. 410 s. ISBN 9788025128596. info
 • MYRONOVA, Halyna and Dita GÁLOVÁ. Ruština pro podnikatelskou sféru. 1. vyd. Brno: ESF MU, 2003. 136 pp. Díl 1. ISBN 80-210-3258-8. info
 • BALCAR, Milan. Ruská gramatika v kostce. Vyd. 1. Praha: Leda, 1999. 125 s. ISBN 80-85927-56-X. info
 • ŽDANOVA, Irina Fedorovna, Alla Vasil'jevna VELIČKO and Marina Anatol'jevna ROMANOVSKAJA. Dělovoj russkij. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, 1996. 437 s. ISBN 8072000195. info
  recommended literature
 • NEKOLOVÁ, Věra, Irena CAMUTALIOVÁ and Alena VASILJEVA-LEŠKOVÁ. Ruština nejen pro samouky. Vydání 1. Praha: LEDA, 2002. 535 stran. ISBN 8085927969. info
 • DYNDA, Antonín and Eva DYNDOVÁ. Česko-ruská obchodní korespondence. Translated by Tamara Gorroňová. 1. vyd. Praha: Pragoeduca, 1998. xxv, 524 s. ISBN 80-85856-64-6. info
Teaching methods
Homework, reading, class discussion.
Assessment methods
Seminar teaching (commercial - 1.000,- CZE/sem.). No test.
Language of instruction
Russian
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
General note: Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PJIIBR. Student si může zapsat v CDCV v kurzech celoživotního vzdělávání,pokud bude cítit potřebu si doplnit v jazyku II středoškolské vzdělání.
Information on course enrolment limitations: Předmět nebude v daném semestru vypsán, pokud se nezapíše min. 8 studentů.
Information about innovation of course.
This course has been innovated under the project "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)" which is cofinanced by the European Social Fond and the national budget of the Czech Republic.

logo image
The course is also listed under the following terms Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2019, Spring 2020, Spring 2021.
 • Enrolment Statistics (Spring 2016, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/econ/spring2016/MPJ_JIIBR