MPJ_JIIBR Foreign Language II/B - Russian (B2)

Faculty of Economics and Administration
Spring 2021
Extent and Intensity
0/2/0. Type of Completion: -.
Teacher(s)
Mgr. Monika Ševečková, Ph.D. (lecturer)
Ing. Mgr. Blanka Pojslová (assistant)
Guaranteed by
Mgr. Monika Ševečková, Ph.D.
Language Centre, Faculty of Economics and Administration Division - Faculty Branches of University Departments - Faculty of Economics and Administration
Contact Person: Mgr. Lucie Jurková
Supplier department: Language Centre, Faculty of Economics and Administration Division - Faculty Branches of University Departments - Faculty of Economics and Administration
Prerequisites
The prerequisite for successful involvement in the course is mastering the knowledge practised in the course JII/A.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 20 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/20, only registered: 0/20, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/20
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 9 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
Language II/B is a continuation of the preparatory course which expanded general language skills, but, at the same time, acquisition of the language for specific purposes starts at the levels of grammar, lexis and style.
Learning outcomes
All language skills are practised so that the students can make themselves understood in every-day situations and at the same time master less demanding forms of business communication.
Students should have B1 level.
Syllabus
 • 1. Success. Conditions of a cooperation.
 • 2. Travelling. Planning a rest.
 • 3. Meeting business partner.
 • 4. Dynamics of selling. Report.
 • 5. Investments. Letter.
 • 6. New business. Invitation.
Literature
  required literature
 • Kotane, Lyudmyla. Russian for business - B1. Sankt-Peterburg, Zlatoust, 2014
  recommended literature
 • JANEK, Adam and Julija MAMONOVA. Učebnice současné ruštiny : vhodné i pro samouky. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2011. 410 s. ISBN 9788025128596. info
 • MYRONOVA, Halyna and Dita GÁLOVÁ. Ruština pro podnikatelskou sféru. 1. vyd. Brno: ESF MU, 2003. 136 pp. Díl 1. ISBN 80-210-3258-8. info
 • NEKOLOVÁ, Věra, Irena CAMUTALIOVÁ and Alena VASILJEVA-LEŠKOVÁ. Ruština nejen pro samouky. Vydání 1. Praha: LEDA, 2002. 535 stran. ISBN 8085927969. info
Teaching methods
Homework, reading, class discussion.
Assessment methods
Seminar teaching (commercial - 1.000,- CZE/sem.). No test.
Language of instruction
Russian
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
General note: Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PJIIBR. Student si může zapsat v CDCV v kurzech celoživotního vzdělávání,pokud bude cítit potřebu si doplnit v jazyku II středoškolské vzdělání.
Information on course enrolment limitations: Předmět nebude v daném semestru vypsán, pokud se nezapíše min. 8 studentů.
The course is also listed under the following terms Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2019, Spring 2020.
 • Enrolment Statistics (Spring 2021, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/econ/spring2021/MPJ_JIIBR