CKH_KOOS Communication and personal sales

Faculty of Economics and Administration
Spring 2020
Extent and Intensity
0/0/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Ing. Ladislava Kuchynková, Ph.D. (lecturer)
Ing. Pavla Marciánová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Ing. Ladislava Kuchynková, Ph.D.
Department of Corporate Economy - Faculty of Economics and Administration
Contact Person: Vlasta Radová
Supplier department: Department of Corporate Economy - Faculty of Economics and Administration
Timetable
Tue 21. 4. 13:00–16:40 S315, Wed 22. 4. 8:00–11:40 S315, Wed 13. 5. 8:00–11:40 S315, Tue 9. 6. 10:00–11:40 S315
Prerequisites (in Czech)
( TYP_STUDIA ( C ) && OBOR ( EMAOB ))
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cíl: Kurz je zaměřen na problematiku komunikace, osobního prodeje a vedení obchodního jednání
Learning outcomes (in Czech)
Po absolvování kurzu by měl být student schopen zejména
- vysvětlit podstatu komunikace a osobního prodeje
- aplikovat základní principy komunikace a prezentování v praxi
- popsat taktiky a strategie obchodního jednání i jeho jednotlivé fáze
- pochopit způsoby nátlakových praktik a zdolávání námitek
- charakterizovat prodejní rozhovor a jeho pravidla
- využívat nabyté komunikační dovednosti.
Syllabus (in Czech)
  • Podstata komunikace a osobního prodeje
  • Základní principy komunikace a prezentování
  • Taktiky a strategie obchodního jednání
  • Fáze obchodního jednání
  • Nátlakové praktiky a zdolávání námitek
  • Prodejní rozhovor a jeho pravidla
Teaching methods (in Czech)
Přednášky, diskuse, řešení případových studií a praktické ukázky
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught only once.
Information on the extent and intensity of the course: 12 hodin.

  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/econ/spring2020/CKH_KOOS