MKH_PODN Podnikání

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2020
Rozsah
12 hodin tutoriálů. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Ing. Ladislava Kuchynková, Ph.D. (cvičící)
Ing. Pavla Marciánová, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D.
Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Vlasta Radová
Dodavatelské pracoviště: Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Pá 21. 2. 16:00–19:50 P101, Pá 20. 3. 12:00–15:50 P101, So 18. 4. 12:00–15:50 P101
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je naučit studenty, jak si založit a nastartovat vlastní podnikání s reálným uvědoměním si všech přínosů a ohrožení, které sebou vlastní podnikání nese. Předmět si klade za cíl připravit účastníky na možné budoucí založení vlastního podnikání, popř. nástupnictví v již existujícím podniku. Předmět je navržen tak, aby studentům přiblížil aspekty podnikání v rámci firmy a to od samého založení podniku popř. přebrání podniku a naučil studenty jak efektivně takový podnik řídit.
Výstupy z učení
Zpracování kompletního business plánu pro založení malého podniku či vlastního podnikání ve formě skupinového nebo individuálního projektu
Osnova
 • Úvod - seznámení se s předmětem, způsoby a možnosti založení podniku v ČR, zadání projektů • Analýza 5´C analýza, definice poskytované hodnoty a cílů podniku vzhledem k potřebám zákazníka a trhu • Situační analýza podniku, situace na trhu – aktuální změny a hybné síly, definování relevantních stakeholders, zajištění zdrojů důležitých pro podnikání • Sestavení business modelu vzhledem k zjištěným skutečnostem, úprava business modelu dle míry zapojení stakeholderů • Rodinné podnikání a jeho specifika při následnictví a založení • Franchising • Strategická uskupení podniků – podnikové sítě, aliance, akvizice, fúze • Finance – možnosti financování u nově vznikajícího podniku, popř. nového projektu, cash flow, rozvaha, výsledovka, odhad tržeb • Finance – úspory z rozsahu, BEP, ROI, CBA analýza • Akční opatření vzhledem ke zvolenému business modelu a finanční analýze • Analýza rizika, způsoby odklonu rizika, harmonogram, kontrola
Literatura
  povinná literatura
 • VEBER, Jaromír a Jitka SRPOVÁ. Podnikání malé a střední firmy. 3. aktualiz. a dopl . vyd. Praha: Grada, 2012. 332 s. ISBN 9788024745206. info
 • KORÁB, Vojtěch a Marek MIHALISKO. Založení a řízení společnosti : společnost s ručením omezeným, komanditní společnost, veřejná obchodní společnost. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2005. vii, 252. ISBN 802510592X. info
  doporučená literatura
 • Deakins, D., Entrepreneurship and Small Firms, McGraw-Hill Europe; 6th UK ed. Edition, ISBN: 978-0077136451
 • OSTERWALDER, Alexander a Yves PIGNEUR. Tvorba business modelů : příručka pro vizionáře, inovátory a všechny, co se nebojí výzev. Edited by Alan Smith. 2. vydání. V Brně: BizBooks, 2015. 278 stran. ISBN 9788026504252. info
 • ČERVENÝ, Radim. Business plán : krok za krokem. 1. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2014. xvii, 211. ISBN 9788074005114. info
 • ODEHNALOVÁ, Pavla. Přednosti a meze rodinného podnikání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 144 s. ISBN 9788021056039. info
Výukové metody
přednášky, diskuze, skupinový projekt, prezentace
Metody hodnocení
Kolokvium – obhajoba skupinového projektu či dle přání projektu jednotlivce
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2020/MKH_PODN