V036 English

Faculty of Informatics
Spring 2002
Extent and Intensity
0/2. 0 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Martin Dvořák, Ph.D. (lecturer)
PhDr. Sylvie Pospíšilová (lecturer)
PhDr. Ivana Tulajová (lecturer)
Guaranteed by
PhDr. Ivana Tulajová
Language Centre, Faculty of Informatics Division - Language Centre
Contact Person: PhDr. Ivana Tulajová
Timetable of Seminar Groups
V036/01: Mon 12:00–13:50 C525, S. Pospíšilová
V036/02: Mon 14:00–15:50 C525, S. Pospíšilová
V036/03: Mon 16:00–17:50 C525, S. Pospíšilová
V036/04: Tue 9:00–10:50 C525, S. Pospíšilová
V036/05: Tue 11:00–12:50 C525, S. Pospíšilová
V036/06: Tue 14:00–15:50 C525, S. Pospíšilová
V036/07: Wed 10:00–11:50 C511, S. Pospíšilová
V036/08: Thu 9:00–10:50 C511, S. Pospíšilová
V036/09: Thu 11:00–12:50 C511, S. Pospíšilová
V036/10: Tue 16:00–17:50 C511, M. Dvořák
V036/11: Thu 13:00–14:50 C511, M. Dvořák
V036/12: Thu 15:00–16:50 C511, M. Dvořák
V036/13: Thu 17:00–18:50 C511, M. Dvořák
V036/14: Mon 14:00–15:50 C511, I. Tulajová
V036/15: Mon 16:00–17:50 C511, I. Tulajová
V036/16: Mon 18:00–19:50 C511, I. Tulajová
V036/17: Tue 16:00–17:50 C525, I. Tulajová
V036/18: Wed 18:00–19:50 C511, I. Tulajová
V036/19: Thu 13:00–14:50 C525, I. Tulajová
Prerequisites (in Czech)
V035 English || SOUHLAS
Výuka volně navazuje na seminář V035 English. Předpokladem pro návštěvu seminářů je absolvování tohoto semináře nebo úspěšné zvládnutí vstupního písemného testu.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
  • Práce s odborným textem.
  • Gramatické struktury.
  • Slovní zásoba.
  • Překlad do češtiny.
  • Rozvíjení obecně jazykových a akademických dovedností.
Literature
  • PEPRNÍK, Jaroslav, Stella NANGONOVÁ and Don SPARLING. Angličtina pro jazykové školy. Vyd. 5., ve Fortuně 1. Praha: Fortuna, 1995. 367 s. ISBN 8071682896. info
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Autumn 1999, Spring 2000, Autumn 2000, Spring 2001.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/fi/spring2002/V036