PV113 Engineering of Electronic Publishing

Faculty of Informatics
Spring 2003
Extent and Intensity
2/3. 4 credit(s) (plus extra credits for completion). Recommended Type of Completion: k (colloquium). Other types of completion: z (credit).
Teacher(s)
MgA. Radovan Hakl (lecturer), doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D. (deputy)
doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. Ing. Jan Staudek, CSc.
Department of Computer Systems and Communications - Faculty of Informatics
Contact Person: doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D.
Timetable
Tue 12:00–13:50 B007, Tue 15:00–17:50 B311
Prerequisites (in Czech)
SOUHLAS
Výběr studentů pro zápis předmětu proběhne v prvním týdnu semestru formou vyhodnocení ukázek a) dialogu b) popisu situace c) dramatické zápletky Tyto ukázky mohou sloužit jako základ vlastního filmového projektu realizovanho v rámci předěmtu 1-3člennými týmy studentů. Předpokladem zápisu je tedy vypracování těchto tři ukázek v rozsahu cca jedné normostrany pro každou ukázku (vzory ukázek jsou vypracovány na http://www.fi.muni.cz/~sojka/PV113/ukazky.html) a jejich prezentace první týden výuky. Je vhodné dále mít základní povědomí o pravidlech mediálni komunikace, pro dokumenty a jejich přípravu získané například v předmětu P029 Electronic Document Preparation nebo P123 Elements of visual communication.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 13 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/13, only registered: 0/13, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/13
Fields of study the course is directly associated with
there are 8 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Návrh a technická realizace krátkých filmů pomoci nejnovějších digitálních (multimediálních) technologií a formátů, a prezentace výsledků na vlastními silami organizovaném filmovém festivalu.
Předpokládá se samostatná tvůrčí práce směřující k vytvoření vlastnich krátkých filmů týmovou spoluprací. Realizace krátkého filmu soudobými plně digitálními multimediálními technikami, a jejich prezentace na třetím filmovém festivalu FI MU s výhledem nominace nejlepších děl na mezinárodní festival dokumentární a multimediální tvorby ACADEMIA FILM Olomouc 2004 (www.afo.cz).
Syllabus (in Czech)
 • Co obsahuje digitální film? Velikosti záběrů -- pohyb kamery -- mluvené slovo -- vkládání titulků -- komentáře -- hudby -- ukázky a praktické testy.
 • Formáty pro multimedia: od animace GIF, Macromedia Flash po normy MPEG 1, 2, 4, 7. Adobe Premiere.
 • Stavba zápletky --způsob vnímání -- identifikace příjemce -- virtuální konotace a film ve stylu cinema verité. Ukázky a rozbor.
 • Synopsis - literární scénář -- technický scénář -- story board pro prezentaci na WEBu. Ukázka filmu -- diskuse -- rozbor.
 • Animovaný film -- psaní animovaných sekvencí -- trikové záběry dříve -- natáčení po okénku -- animace přes počítač -- výtvarné řešení pro animaci.
 • Stavba příběhu pro multimedia -- anotace textová -- obrazová -- spojení v jednotlivé kapitoly. Editace -- kontrapunkt hudba obraz.
 • Gramatika sledu záběrů -- představení střihu on line a off line, střihová skladba němého filmu -- ukázky.
 • Ukázky z festivalů Akademia film Olomouc, ARS Elektronika. -- srovnání žánrů a rozbor filmů.
 • Týmová práce při sestavení tvůrčí skupiny, dělba úkolů a pravomocí, komunikace, produkce, editace, postprodukce, příprava filmového festivalu a vyhodnocení projektu.
Literature
 • Karel Reisz: Umění střihové skladby, skripta FAMU.
Assessment methods (in Czech)
Závěrečné hodnocení je prováděno zejména na základě výsledných filmů realizovaných týmy v průběhu semestru a prezentovaných na filmovém festivalu FI MU v posledním týdnu semestru. Každý student dále vindividuálně vypracuje a prezentuje na cvičeních krátký referát o dílčí problematice předmětu. Více informací je k nalezení na stránce předmětu a laboratoře LEMMA http://www.fi.muni.cz/lemma.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught once in two years.
Teacher's information
http://www.fi.muni.cz/~sojka/PV113/
The course is also listed under the following terms Spring 2004, Spring 2005, Spring 2006, Spring 2007, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2019, Spring 2020.
 • Enrolment Statistics (Spring 2003, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/fi/spring2003/PV113