PV113 Engineering of Electronic Publishing

Faculty of Informatics
Spring 2004
Extent and Intensity
2/3. 4 credit(s) (plus extra credits for completion). Recommended Type of Completion: k (colloquium). Other types of completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D. (lecturer), Mgr. Martin Povolný (deputy)
MgA. Radovan Hakl (seminar tutor)
Mgr. Martin Povolný (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. Ing. Jan Staudek, CSc.
Department of Computer Systems and Communications - Faculty of Informatics
Contact Person: doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D.
Timetable
Thu 8:00–11:50 A107, Thu 14:00–19:50 A107, Thu 18:00–19:50 B311
Prerequisites (in Czech)
SOUHLAS
Základním předpokladem je zapálení pro publikační projekt s pracovním názvem "DVD Všech deset pohromadě" (srovnej CD Všech pět pohromadě vzniklé v roce 1999 k pátemu výročí fakulty). Je vhodné dále mít předpoklady pro týmovou práci a základní povědomí o pravidlech mediálni komunikace, pro dokumenty a jejich přípravu získané například v předmětu PB029 Electronic Document Preparation.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 13 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/13, only registered: 0/13, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/13
Fields of study the course is directly associated with
there are 8 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Návrh a technická realizace rozsáhlého dokumentačního projektu směřujícího k multimediálnímu archívu a prezentaci FI MU na DVD. Bude rozšířen ediční systém vyvinutý pro CD Všech pět pohromadě s využitím technologií příbuzných XML, bude zpracován krátký film o FI MU pomoci nejnovějších digitálních (multimediálních) technologií a formátů, a prezentace výsledku na vlastními silami organizovaném křtu DVD.
Předpokládá se týmová práce směřující k výše uvedenému cíli, což představuje široké spektrum činností od akvizice dat, jejich zpracování do publikovatelné podoby (text, grafika, zvuk, video). Realizace krátkého filmu soudobými plně digitálními multimediálními technikami.
Syllabus (in Czech)
 • Základní pojmy a role v publikačním procesu multimediálního díla. Příprava publikačního záměru, rozpočtu a obhajoba projektového záměru.
 • Metody: divide et impera, kritické cesty.
 • Softwarové nástroje pro automatizaci procesů elektronického publikování.
 • Text: značkování a technologie zpracování textu založené na XML.
 • Grafika: základní formáty a způsoby zpracování.
 • Zvuk: formáty a způsob zpracování.
 • Video: základy dokumentárního filmu. Velikosti záběrů -- pohyb kamery -- mluvené slovo -- vkládání titulků -- komentáře -- hudby -- ukázky a praktické testy.
 • DVD a jeho příprava.
 • Základy autorského zákona.
 • Základy PR: sponzoring, obal, reklama DVD.
 • Příprava prezentace a vyhodnocení projektu.
Literature
 • WITTEN, Ian H., Alistair MOFFAT and Timothy C. BELL. Managing gigabytes :compressing and indexing documents and images. 2nd ed. San Francisco: Morgan Kaufmann Publishers, 1999. xxxi, 519. ISBN 1-55860-570-3. info
 • Karel Reisz: Umění střihové skladby, skripta FAMU.
Assessment methods (in Czech)
Branstormingy, týmové řešení termínovaných podúkolů. KOlokvium za všasné předání-obhájení přidělených agend.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught once in two years.
Teacher's information
http://www.fi.muni.cz/~sojka/PV113/
The course is also listed under the following terms Spring 2003, Spring 2005, Spring 2006, Spring 2007, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2019, Spring 2020.
 • Enrolment Statistics (Spring 2004, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/fi/spring2004/PV113