PV172 Digital Computer Architecture

Faculty of Informatics
Spring 2007
Extent and Intensity
2/2. 4 credit(s) (plus extra credits for completion). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
prof. Ing. Václav Přenosil, CSc. (lecturer)
Ing. Zbyněk Bureš, Ph.D. (seminar tutor)
doc. Ing. Pavel Čeleda, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. Ing. Václav Přenosil, CSc.
Department of Machine Learning and Data Processing - Faculty of Informatics
Timetable
Fri 8:00–13:50 B117, Fri 8:00–13:50 B202
Prerequisites
Course PV170 - Design of Digital Computersis is advisable source of necessary knowledges for current course.
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
The capacity limit for the course is 30 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/30, only registered: 0/30, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/30
Course objectives
Basic account of computing and information systems structure. Design and operational structure of computer machines. Basic principles of computer machines design. Operation principles of computer machines basic components and circuits. Structure and operations of contemporaneous computer machines design components. Fundamentals of design solving and interconnection of digital curcuits. Operational principles of basic peripheral circuits. Fundamentals and systems of basic peripheral circuits control and connecting. Modular design and expansion in capacity and functions of computer machines in accordance with mission. Handy hardware design of a computer machine core. Design one chip microcomputer applications. Handy basic software design of a computer machine core. Design and simulation tools for development of computer machine hardware and software.
Syllabus
  • Architecture of computer machines. General structure of processors, CISC and RISC structures. Bus subsystem of computer machines. Memory subsystem of computer machine. Input and output subsystem of computer machine. Linkage hardware and operation system of computer machine. External busses subsystem. External memory subsystems. Programmable array. Single-chip computers. Design systems and simulations systems of digital systems Methodology of application job solving. Design of personal computers. Parallel computer systems.
Literature
  • ŠNOREK, RICHTA. Připojování periférií k PC
  • DOUŠA, J., PLUHÁČEK, V. Introduction to computer systems. Praha: ČVUT, 2000
  • HLAVIČKA, J. Computer architecture. Praha: ČVUT, 1999
Assessment methods (in Czech)
Zkouška se skládá ze tří částí: 1) obhajoba obvodů navržených v rámci praktických zaměstnání 2) příklad - návrh obvodu a jeho simulace pomocí nástrojů implementovaných v laboratoři architektury a konstrukce číslicových počítačů. 3) ústní odpověď na teoretickou otázku z přehledu témat ke zkoušce
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Spring 2006, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2019, Spring 2020.
  • Enrolment Statistics (Spring 2007, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/fi/spring2007/PV172