bp4052 Exercise Techniques

Faculty of Sports Studies
autumn 2023
Extent and Intensity
0/2/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Taught in person.
Teacher(s)
PaedDr. Michal Hrubý, PhD. (seminar tutor)
Mgr. Tomáš Kalina, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Jakub Krajňák (seminar tutor)
Mgr. Tereza Králová, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Dominik Puda (seminar tutor)
Guaranteed by
PaedDr. Michal Hrubý, PhD.
Department of Sport Performance and Exercise Testing – Faculty of Sports Studies
Supplier department: Department of Sport Performance and Exercise Testing – Faculty of Sports Studies
Timetable of Seminar Groups
bp4052/01: Tue 12:00–13:40 E34/147 - posilovna, M. Hrubý
bp4052/02: Thu 10:00–11:40 E34/147 - posilovna, T. Kalina
bp4052/03: Tue 8:00–9:40 E34/147 - posilovna, T. Kalina
bp4052/05: Wed 8:00–9:40 E34/147 - posilovna, T. Králová
bp4052/06: Thu 14:00–15:40 E34/147 - posilovna, T. Králová
Prerequisites (in Czech)
BOZP_OK ( bozp_po_stud ) && BOZP_OK ( bozp_po_stud_fsps )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je:
- výuka správné techniky silových cvičení, diagnostika chyb v provedení a jejich náprava
- seznámení studenta s náčiním využívaným v oblasti kondičního tréninku (overbal, fitbal, bosu, elastické posilovací pásy aj.)
- seznámení se základy názvosloví tělesných cvičení s náčiním
Learning outcomes (in Czech)
Po absolvování předmětu bude student schopen:
- provádět správnou techniku silových cvičení, diagnostiku chyb v provedení a jejich nápravu
- vytvořit zásobník cviků posilovacích a protahovacích na jednotlivé svalové partie s využitím náčiní
- aplikovat do praxe základy názvosloví tělesných cvičení s náčiním
Syllabus (in Czech)
 • Chování v posilovně, bezpečnost, základní pojmy
 • Bilaterální cviky dolní poloviny těla – koleně dominantní
 • Unilaterální cviky dolní poloviny těla – koleně dominantní
 • Bilaterální cviky dolní poloviny těla – kyčelně dominantní
 • Unilaterální cviky dolní poloviny těla – kyčelně dominantní
 • Cviky horní poloviny těla – vertikální tlak
 • Cviky horní poloviny těla – vertikální tah
 • Cviky horní poloviny těla – horizontální tlak
 • Cviky horní poloviny těla – horizontální tah
 • Cviky středu těla
 • Cvičení s náčiním (medicinbaly, expandery, kettlebelly)
Literature
 • STOPPANI, James. Velká kniha posilování : tréninkové metody a plány : 381 posilovacích cviků. Translated by Libor Soumar. Druhé, přepracované a roz. Praha: Grada Publishing. 640 stran. ISBN 9788024756431. 2016. info
 • DELAVIER, Frédéric. Posilování : anatomický průvodce. Translated by Štěpán Timr. 2. rozšířené vydání. České Budějovice: Kopp. 192 stran. ISBN 9788072324705. 2015. info
 • DELAVIER, Frédéric and Michael GUNDILL. Delavier's core training anatomy. Champaign, Ill.: Human Kinetics. 144 p. ISBN 9781450413992. 2010. info
 • DELAVIER, Frédéric and Michael GUNDILL. The strength training anatomy workout II. Champaign, Ill.: Human Kinetics. 351 s. ISBN 9781450419895. 2010. info
 • JANOŠKOVÁ, Hana, Marta MUCHOVÁ and Karla TOMÁNKOVÁ. Cvičíme na velkém míči. Brno: Computer Press. 144 pp. ISBN 978-80-251-2081-1. 2008. info
 • STOPPANI, James. Encyclopedia of muscle & strength. Champaign, Ill.: Human Kinetics. v, 399. ISBN 0736057714. 2006. URL info
Teaching methods
practical exercises supplemented by a theoretical explanation
Assessment methods
credit - written and graphique list of exercises, sample of selected techniques exercises, written test
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Spring 2020, spring 2021, spring 2022, spring 2023, autumn 2024.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/fsps/autumn2023/bp4052