bp4052 Exercise Techniques

Faculty of Sports Studies
spring 2022
Extent and Intensity
0/2/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Taught in person.
Teacher(s)
Mgr. Eduard Hrazdíra, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Jan Caha (seminar tutor)
Mgr. Andrea Horáková (seminar tutor)
Mgr. Tereza Králová, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Nikola Stračárová (seminar tutor)
Mgr. Lenka Svobodová, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Pavlína Vaculíková, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Eduard Hrazdíra, Ph.D.
Department of Athletics, Swimming and Outdoor Sports – Faculty of Sports Studies
Contact Person: Mgr. Eduard Hrazdíra, Ph.D.
Supplier department: Department of Athletics, Swimming and Outdoor Sports – Faculty of Sports Studies
Timetable of Seminar Groups
bp4052/OKT1: Tue 14:00–15:40 E34/147 - posilovna, A. Horáková, E. Hrazdíra, T. Králová, L. Svobodová
bp4052/OKT2: Tue 9:00–10:40 E34/147 - posilovna, A. Horáková, E. Hrazdíra, T. Králová, L. Svobodová
bp4052/OKT3: Tue 10:40–12:20 E34/147 - posilovna, A. Horáková, E. Hrazdíra, T. Králová, L. Svobodová
bp4052/OKT4: Thu 10:00–11:40 E34/147 - posilovna, A. Horáková, E. Hrazdíra, T. Králová, L. Svobodová
bp4052/T1: Mon 9:00–10:40 E34/147 - posilovna, A. Horáková, E. Hrazdíra, T. Králová, L. Svobodová
Prerequisites (in Czech)
BOZP_OK ( bozp_po_stud ) && BOZP_OK ( bozp_po_stud_fsps )
předmět Základní a rytmická gymnastika (bp4007).
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The aim of the subject are following:
Teaching correct techniques of force exercises, diagnostics of errors and their correction
Familiarization with aids used in conditioning training and group fitness classes (fitness balance equipment: fitball, overball, bosu, elastic bands….)
To get acquainted with the base terminology with fitness equipment
Learning outcomes
After course the student will be able to:
Perform the correct technique of force exercises, diagnostics of errors and their correction
Form the list of exercises with the fitness equipment for different muscles of the body
Know the base terminology of physical exercises with fitness equipment
Syllabus
 • Concentric exercises with free resistance isolated
 • Concentric exercises with free resistance multi-articulated
 • Concentric exercises with own weight isolated
 • Concentric exercises with own weight multi-articulated
 • Concentric exercises with expanders insulated
 • Concentric exercises with expanders multi-articulated
 • Excentric exercises with free resistance isolated
 • Eccentric exercises with device isolated
 • Excentric exercises with free resistance multi-articulated
 • Eccentric exercises with device multi-articulated
 • Isometric exercises
 • The base terminology of physical exercises with fitness equipment
 • Main principles of exercises with fitness equipment (balance fitness equipment, elastic bands…)
 • List of strengthening and stretching exercises using fitball, overball, bosu, dynabend, thera band for different muscle groups
Literature
 • STOPPANI, James. Velká kniha posilování : tréninkové metody a plány : 381 posilovacích cviků. Translated by Libor Soumar. Druhé, přepracované a roz. Praha: Grada Publishing. 640 stran. ISBN 9788024756431. 2016. info
 • DELAVIER, Frédéric. Posilování : anatomický průvodce. Translated by Štěpán Timr. 2. rozšířené vydání. České Budějovice: Kopp. 192 stran. ISBN 9788072324705. 2015. info
 • Posilování s balančními pomůckami. Photo by Radim Jebavý - Tomáš Zumr. 2., dopl. vyd. Praha: Grada. 216 s. ISBN 9788024751306. 2014. info
 • MUCHOVÁ, Marta and Karla TOMÁNKOVÁ. Cvičení s měkkým míčem. 1. vyd. Praha: Grada. 157 s. ISBN 9788024731155. 2010. info
 • DELAVIER, Frédéric and Michael GUNDILL. Delavier's core training anatomy. Champaign, Ill.: Human Kinetics. 144 p. ISBN 9781450413992. 2010. info
 • DELAVIER, Frédéric. Strength training anatomy. 3rd ed. Paris: Human Kinetics. 192 s. ISBN 9780736092265. 2010. info
 • DELAVIER, Frédéric and Michael GUNDILL. The strength training anatomy workout II. Champaign, Ill.: Human Kinetics. 351 s. ISBN 9781450419895. 2010. info
 • JANOŠKOVÁ, Hana, Marta MUCHOVÁ and Karla TOMÁNKOVÁ. Cvičíme na velkém míči. Brno: Computer Press. 144 pp. ISBN 978-80-251-2081-1. 2008. info
 • STOPPANI, James. Velká kniha posilování : tréninkové metody a plány : 255 posilovacích cviků. Translated by Libor Soumar. 1. vyd. Praha: Grada. 440 s. ISBN 9788024722047. 2008. info
 • KRIŠTOFIČ, Jaroslav. Kondiční trénink : 207 cvičení s medicinbaly, expandery a aerobary. 1. vyd. Praha: Grada. 193 s. ISBN 9788024721972. 2007. info
 • DELAVIER, Frédéric. Posilování : anatomický průvodce. Translated by Štěpán Timr. České Budějovice: Kopp. 144 s. ISBN 9788072323111. 2007. info
 • STOPPANI, James. Encyclopedia of muscle & strength. Champaign, Ill.: Human Kinetics. v, 399. ISBN 0736057714. 2006. URL info
Teaching methods
Practical exercises supplemented by a theoretical explanation
Assessment methods
credit - written and graphique list of exercises, sample of selected techniques exercises, written test
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Spring 2020, spring 2021, spring 2023, autumn 2023, autumn 2024.
 • Enrolment Statistics (spring 2022, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/fsps/spring2022/bp4052