bp2040 Harmonisation Exercises

Faculty of Sports Studies
Spring 2020
Extent and Intensity
1/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Petr Věrný (lecturer)
MUDr. Kateřina Kapounková, Ph.D. (assistant)
Guaranteed by
MUDr. Kateřina Kapounková, Ph.D.
Department of Health Promotion - Faculty of Sports Studies
Supplier department: Department of Health Promotion - Faculty of Sports Studies
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
After the course students will be familiar with theory and practises of harmonization exercises. Participants should be ready to: - see the difference between exercise based on traditional system and modern application using just some special components of it - understand and be able to exploit principles of developing of human beeing according to yoga - be aware of the fundamental relationship of developement of human body, breath, emotions and mind
Learning outcomes
After the course students will be familiar with basic theory and practises of harmonization exercises.
Participants should be ready to:
- see the difference between exercise based on traditional system and modern application using just some special components of it
- understand and be able to exploit possibilities of traditional yoga asanas and principles of developing of human beeing according to harmonization exercises.
Syllabus
 • 1. Types of harmonization exercises.
 • 2. Relaxation techniques (autogenic relaxation,progressive muscle relaxation,visualization).
 • 3. Meditation (meditation and emotional well-being, types of meditation).
 • 4. Principles of yoga.
 • 5. Basic asanas of hathayoga.
 • 6. Breathing exercises and pranayama.
 • 7. Dynamic forms of yoga.
Literature
 • VOTAVA, Jiří. Jóga očima lékařů. Vyd. 1. Praha: Avicenum, zdravotnické nakladatelství, 1988. 170 s. : i. info
 • KRIYANANDA. The Art and Science of Raja yoga : fourteen steps to higher awareness. Nevada City, CA: Crystal Clarity Publishers, 2002. 471 s. ISBN 156589166X. info
 • GÍTÁNANDA. Jóga krok za krokem. Olomouc: Dobra & FONTÁNA, 1999. 364 s. ISBN 8086179389. info
 • MAHESHWARANANDA. Jóga proti bolestem v zádech : terapeutická cvičení doplněná o relaxační a dechové techniky. Edited by Harriet Bucher. Vyd. 1. Střílky: DNM import-export, 2003. 204 s. ISBN 8090320031. info
 • MAHÉŠVARÁNANDA, Paramhans. Systém "Jóga v denním životě" : Das System "Yoga im täglichen Leben" (Orig.). Vyd. 1. Vídeň: Ibera Verlag, 2000. 448 s. : f. ISBN 3-85052-003-X. info
 • MAHESHWARANANDA. The hidden powers in humans : chakras and kundalini. Vienna: Ibera Verlag, 2004. 272 s. ISBN 3850521974. info
 • KOPŘIVOVÁ, Jitka. Jóga ve studijním oboru Regenerace a výživa ve sportu (Yoga at Study programme Regeneration and nutrition in sport). In Jóga a zdraví. Brno: Pavel Křepela, 2003. p. 160-161, 2 pp. ISBN 80-86669-01-7. info
 • FOJTÍK, Ivan. Čchi-kung :masáže a cvičení pro zdraví. Vyd. 1. Praha: Portál, 2003. 172 s. ISBN 80-7178-733-7. info
 • CHIA, Mantak. Taoist ways to transform stress into vitality : the inner smile, six healing sounds. Huntington, N. Y.: Healing tao books, 1985. 115 s. ISBN 0935621008. info
 • CHIA, Mantak. Tao a léčivá energie : základní kniha taoistické esoterické jógy. Vyd. 1. V Praze: Pragma, 1996. 206 s. ISBN 8072050044. info
 • CHIA, Mantak. Chi self-massage : bthe Taoist way of rejuvenation. Rochester: Destiny Books, 2006. x, 112. ISBN 1594771103. info
 • OŠÓ. Od medikací k meditaci. Translated by Jana Žlábková. Praha: Pragma, 1999. 344 s. ISBN 8072057014. info
 • LYSEBETH, André van. Jóga. Vyd. 4., v nakl. Argo 1. Praha: Argo, 1998. 271 s. ISBN 8072030736. info
 • LYSEBETH, André van. Cvičíme jógu. Praha: Olympia, 1973. info
 • LYSEBETH, André van. Pránájáma : technika dechu. Vyd. 1. Praha: Argo, 1999. 304 s. ISBN 8072031724. info
 • OŠÓ. Cesta bílého oblaku : spontánní otázky a odpovědi od 10.5. do 24.5.1974 v Púně, v Indii. Edited by Jiří Mazánek. [Praha]: Pragma, 1994. 303 stran. ISBN 808521346X. info
 • OŠÓ. Oranžová kniha :meditační techniky. Translated by Antonín Konečný. Praha: Pragma, 1991. 229 s. ISBN 80-85213-13-3. info
 • LYSEBETH, André Van. Jóga [Lysebeth, 3. vyd.]. 3. vyd. Praha: Olympia, 1984. 275 s. : f. info
 • KONEČNÁ, Jarmila and Alois KONEČNÝ. Taiči :tradiční čínská cvičení pro zdraví, sebeobranu, rozvoj osobnosti a dlouhý věk. Olomouc: Votobia, 2000. 179 s. ISBN 80-7198-422-1. info
 • CROMPTON, Paul. Taiči. Vyd. 1. Olomouc: Votobia, 1996. 212 s. ISBN 80-7198-061-7. info
Teaching methods (in Czech)
Výuka formou konzultací s vyučujícím.
Assessment methods
Course is ended by the written exam.
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2019.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/fsps/spring2020/bp2040