BSSb1101 Introduction into Security and Strategic Studies

Faculty of Social Studies
Autumn 2021
Extent and Intensity
1/1/0. 6 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Taught online.
Teacher(s)
prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D. (lecturer)
doc. PhDr. Věra Stojarová, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Matúš Jevčák (seminar tutor)
Mgr. Tomáš Lalkovič (seminar tutor)
Mgr. Ivana Mrvová (seminar tutor)
PhDr. Roman Pačka (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.
Department of Political Science - Faculty of Social Studies
Contact Person: Mgr. Lucie Pospíšilová
Supplier department: Division of Security and Strategic Studies - Department of Political Science - Faculty of Social Studies
Prerequisites (in Czech)
! BSS101 Introd. into strateg. st. && ! NOW ( BSS101 Introd. into strateg. st. )
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 22 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
Goal of the course is to introduce specifics of security and strategic studies, history of this discipline, basic approaches and basic aspects of related disciplines.
Learning outcomes
Students should be able to understand the specific character of the security and strategic studies and to acquire their basic scienttific standards, terminology, approaches and history of the field.
Syllabus
 • 1. Introduction into the study of this course 2. Security and strategic studies as a scientific disciplines 3. Neighboring disciplines of the security and strategic studies 4. Theoretical foundations of the security and strategic studies I. 5. Theoretical foundations of the security and strategic studies II. 6. Theoretical foundations of the security and strategic studies III. 7. Methodic of the security and strategic studies I. 8. Methodic of the security and strategic studies II. 9. Methodic of the security and strategic studies III. 10. Didactics of the security and strategic studies I. 11. Didactics the security and strategic studies II. 12. Didactics of the the security and strategic studies III.
Literature
  required literature
 • WAISOVÁ, Šárka. Současné otázky mezinárodní bezpečnosti (Contemporary Questions of International Security). Dobrá Voda u Pelhřimova: Aleš Čeněk, 2003. 1432 pp. -. ISBN 80-86473-42-2. info
 • Česká bezpečnostní terminologie : výklad základních pojmů. Edited by Petr Zeman. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2002. 186 s. ISBN 8021030372. info
 • Extended valid list of literature in the IS (study materials)
 • BUREŠ, Oldřich, Miroslav MAREŠ and Šárka CABADOVÁ WAISOVÁ. Výzkum a studium mezinárodní bezpečnosti v České republice v zrcadle článků publikovaných v Mezinárodních vztazích (The Research and Study of International Security in the Czech Republic: An Analysis of Articles in the Journal Mezinárodní vztahy). Mezinárodní vztahy. 2016, vol. 51, No 1, p. 41-55. ISSN 0323-1844. URL info
 • BUZAN, Barry, Ole WAEVER and Jaap de WILDE. Bezpečnost : nový rámec pro analýzu. Translated by Ivo Lukáš. 1. vyd. Brno: Centrum strategických studií, 2005. 267 s. ISBN 8090333362. info
  recommended literature
 • ŠANDEROVÁ, Jadwiga and Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách :několik zásad pro začátečníky. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 209 s. ISBN 8086429407. info
Teaching methods
Lectures, class discussion, excursion
Assessment methods
Students will receive a final letter grade (A-F) for the semester based on the following components: max. 12 points in term written test, max. 12 points written paper and max. 36 points final written exam. Additionally they can won 6 points from optional presentations. Grading: A: 56–and more points; B: 51–55 points;C: 46–50 points; D: 41–45 points; E: 36–40 points; F: 35 and less points
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Autumn 2019, Autumn 2020.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/fss/autumn2021/BSSb1101