POLb1001 Introduction into Political Science

Faculty of Social Studies
Autumn 2022
Extent and Intensity
1/1/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Taught in person.
Teacher(s)
Mgr. Otto Eibl, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Miloš Gregor, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Tadeáš Celý (seminar tutor)
Mgr. Václav Šmatera (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Otto Eibl, Ph.D.
Department of Political Science - Faculty of Social Studies
Contact Person: Mgr. Lucie Pospíšilová
Supplier department: Division of Politology - Department of Political Science - Faculty of Social Studies
Timetable
Wed 10:00–11:40 P31 Posluchárna A. I. Bláhy
 • Timetable of Seminar Groups:
POLb1001/01: Mon 19. 9. 14:00–15:40 P52, Mon 21. 11. 14:00–15:40 P52
POLb1001/02: Mon 19. 9. 16:00–17:40 U42, Mon 21. 11. 16:00–17:40 U42
POLb1001/03: Tue 20. 9. 16:00–17:40 U53, Tue 22. 11. 16:00–17:40 U53
Prerequisites (in Czech)
! POL104 Introduction into Pol. Sc. && ! NOW ( POL104 Introduction into Pol. Sc. )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 29 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy, se kterými politické vědy pracují, a aktéry, jimž věnují politologové pozornost. Pozornost je postupně věnována tématům jako jsou demokracie a autoritářství, politická kultura, politické ideologie, politické strany a jejich systémy atd. Absolventi předmětu budou schopní používat základní terminologii politických věd, orientují se v základních rozdílech v metodologických přístupech ke studiu politiky a s ní souvisejících fenoménů
Learning outcomes
A student is after graduation of this course ready: - to practically use basic political terminology; - to be aware of main and basic concepts and theories of political science; - to use the bibliographic data for scholarly texts.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Úvod, organizace předmětu 2. Politika, její zkoumání a vývoj politologie 3. Seminář knihovny I. - práce se zdroji 4. Seminář knihovny II. - práce se zdroji a citatičními manažery 5. Demokracie a autoritářství, politická kultura 6. Politické ideologie a identity 7. Volby, politické strany a jejich systémy I 8. Volby, politické strany a jejich systémy II 9. Stát, vláda a vládnutí 10. Výzvy současné politiky a politologie 11. Čtecí týden 12. Seminář – Jak zkoumat politiku - základní metody ke zkoumání politiky 13. První zkouškový termín
Literature
  required literature
 • DANZIGER, James N. and Charles Anthony SMITH. Understanding the political world : a comparative introduction to political science. 12th edition. Boston: Pearson, 2016. xxvi, 502. ISBN 9780133941470. info
 • HEYWOOD, Andrew. Politics. Fourth edition. London: Macmillan education, Palgrave, 2013. xxii, 496. ISBN 9780230363380. info
  not specified
 • NOVÁK, Miroslav and Lubomír BROKL. Úvod do studia politiky. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2011. 783 s. ISBN 9788074190520. info
Teaching methods
The basic pedagogical method used in the course is a lecture oriented to an explanation of basic terms and classification of political science. Students are preparing to lectures by home-readings of demanded texts.
Assessment methods (in Czech)
1. Odevzdání eseje a 4 písemných úkolů na zadaná témata, výhradně do odevzdávárny předmětu v ISu. Cílem písemných úkolů je prezentovat vlastní pohled na dané téma či problém, obvykle v kontextu zadané literatury. Striktní rozsah každého z úkolů je 2700 znaků včetně mezer, bez případné titulní strany a seznamu zdrojů. Za esej můžete získat 10 bodů. Každý ze zbývajících písemných úkolů může být hodnocen maximálně 5 body. Celkem lze za ně tedy získat 20 bodů. Pro připuštění k závěrečnému písemnému textu je nutno získat minimálně 12 bodů z 20 možných. V případě nedosažení tohoto počtu lze maximálně jednu přípravu přepracovat a nechat znovu obodovat. Po termínu zaslané úkoly nebudou bodovány. Hodnocení bude vloženo do poznámkového bloku v ISu nejpozději vždy do středy (včetně) následující po výukové jednotce, se kterou byl daný úkol tematicky spojen. 2. Povinná účast na seminářích – studenti jsou povinni se účastnit všech seminářů o informačních zdrojích a semináře v druhé části předmětu. Případnou neúčast je třeba řádně omluvit doručením omluvenky na Studijní oddělení FSS MU/prostřednictvím IS. 3. Závěrečný písemný zkouškový test – struktura testu: maximum 55 bodů (1 otázka za 15 bodů a 4 otázky po 10 bodech). Obsah testu je definován odpřednášenými tématy a zadanou povinnou literaturou (včetně literatury zadané na semináře).
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught each semester.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2019, Autumn 2020, Autumn 2021.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/fss/autumn2022/POLb1001