POL102 Systémy politických stran

Fakulta sociálních studií
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. PhDr. Roman Chytilek, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Michal Pink, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Adam Folvarčný (cvičící)
Mgr. et Mgr. Martin Vérteši (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D.
Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení politologie - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Út 6. 10. 14:00–15:40 P51 Posluchárna V. Čermáka, Út 13. 10. 14:00–15:40 P51 Posluchárna V. Čermáka, Út 20. 10. 14:00–15:40 P51 Posluchárna V. Čermáka, Út 27. 10. 14:00–15:40 P51 Posluchárna V. Čermáka, Út 3. 11. 14:00–15:40 P51 Posluchárna V. Čermáka, Út 10. 11. 14:00–15:40 P51 Posluchárna V. Čermáka, Út 24. 11. 14:00–15:40 P51 Posluchárna V. Čermáka, Út 1. 12. 14:00–15:40 P51 Posluchárna V. Čermáka, Út 8. 12. 14:00–15:40 P51 Posluchárna V. Čermáka
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
POL102/01: Út 24. 11. 16:00–17:40 U34, Út 1. 12. 16:00–17:40 U34, Út 8. 12. 16:00–17:40 U34, Út 15. 12. 16:00–17:40 U34, Út 5. 1. 16:00–17:40 U34, Út 12. 1. 16:00–17:40 U34
POL102/02: St 25. 11. 18:00–19:40 U41, St 2. 12. 18:00–19:40 U41, St 9. 12. 18:00–19:40 U41, St 16. 12. 18:00–19:40 U41, St 6. 1. 18:00–19:40 U41, St 13. 1. 18:00–19:40 U41
POL102/03: St 25. 11. 16:00–17:40 U43, St 2. 12. 16:00–17:40 U43, St 9. 12. 16:00–17:40 U43, St 16. 12. 16:00–17:40 U43, St 6. 1. 16:00–17:40 U43, St 13. 1. 16:00–17:40 U43
Předpoklady
POL104 Úvod do politologie
Absolvování předmětu Úvod do politologie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 20 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět seznamuje se základními pojmy a přístupy ke studiu politických stran a systémů politických stran. Dále získají studenti rozhled v podobě politického stranictví v demokratických režimech a podrobně se seznámí s vybranými stranickými systémy.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu studenti rozumí a dokáží interpretovat základní pojmy a koncepty spojené s politickými stranami a stranickými systémy. Dále mají znalosti současné stranické politiky.
Osnova
 • 1. Informace ke kursu a literatura, 2. Teorie politických stran I.-III., 3. Teorie stranických systémů I. a II., 4. Stranické a volební systémy, 5-12. Stranické systémy vybraných demokracií (Francie, Velká Británie, Německo, Itálie, Polsko atd.). Podrobný sylabus s přesnými daty lekcí bude dostupný na začátku semestru u předmětu v IS.
Literatura
  povinná literatura
 • Hloušek, V. – Kopeček, L. – Šedo, J.: Politické systémy. Brno 2011, s. 187 – 207
 • Gaffney, J. Political Leadership in France. From Charles de Gaulle to Nicolas Sarkozy. Palgrave-Macmillan, Basingstoke, 2010. s. 138 – 153.
 • Gallagher, M. – Laver, M. – Mair, P.: Representative Government in Modern Europe. London 2011, s. 197-227, 314-321.
 • Duverger, M.: Politické strany. Praha 2016, s. 97-101 a 105.
 • Walchuk, B. A Whole New Ballgame: The Rise of Canada’s Fifth Party System. 2011 (cca 12 stran)
 • Carty, K. Political Turbulence in Dominant Party System, PS Online, 2006 (cca 10 stran).
 • Kopeček, L. – Spáč, P.: System partyjny Słowacji. In Elżbieta Pałka (ed.): Współczesna Słowacja. Sytuacja wewnętrzna i pozycja międzynarodowa. Wrocław 2010 (18 stran, v ISu vložena zkrácená česká verze textu).
 • Sartori, Giovanni: Strany a stranické systémy. Schéma pro analýzu. Brno 2005, s. 123 – 243.
 • Fiala, P. – Strmiska, M.: Teorie politických stran. Brno 1998, resp. 2009, s. 14-66.
Výukové metody
Předmět je založen na přednáškách a seminářích.
Metody hodnocení
Průběžný test, závěrečné přezkoušení, prezentace na semináři (nebo seminární práce), účast. Celkové hodnocení předmětu: A. Výborně 50 – 46, bodů, B. Velmi dobře plus 45 – 42 bodů, C. Velmi dobře 41 – 38, bodů, D. Dobře plus 37 – 34 bodů, E. Dobře 33 – 30 bodů, F. Neprospěl 29 bodů a méně.
Informace učitele
Podvodné plnění studijních povinností Výuka na FSS MU předpokládá, že studenti znají studijní předpisy a že se nedopouštějí podvodného plnění studijních povinností, zejména opisování u zkoušek a plagiátorství, tedy vydávání cizích myšlenek za vlastní a přebírání myšlenek jiných autorů bez uvedení autorství. Plagiátorství patří k nejzávažnějším etickým proviněním v akademickém prostředí, popírá poslání university i smysl studia. Z právního hlediska je plagiátorství krádeží cizího duševního vlastnictví. Podvodné plnění studijních povinností nemůže být za žádných okolností na FSS tolerováno. Každý případ podvodného chování bude trestán nejpřísnější sankcí, a to nepodmínečným vyloučením ze studia. Studentům doporučujeme co nejdůkladněji se seznámit s problémem plagiátorství a se způsoby, jak se mu vyhnout.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2020/POL102