POL104 Úvod do politologie

Fakulta sociálních studií
podzim 2019
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Otto Eibl, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Miloš Gregor, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Šárka Bidmonová (cvičící)
Mgr. Katarína Chovancová (cvičící)
Ing. Bc. Martina Nedomová, DiS. (cvičící)
Mgr. Jonáš Syrovátka (cvičící)
Garance
Mgr. Otto Eibl, Ph.D.
Katedra politologie – Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení politologie – Katedra politologie – Fakulta sociálních studií
Rozvrh
St 10:00–11:40 P31 Posluchárna A. I. Bláhy
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
POL104/IZ03: Po 14. 10. 8:00–9:40 PC25, Po 21. 10. 8:00–9:40 PC25
POL104/IZ01: Po 30. 9. 8:00–9:40 PC25, Po 7. 10. 8:00–9:40 PC25
POL104/IZ02: Po 30. 9. 14:00–15:40 PC25, Po 7. 10. 14:00–15:40 PC25
POL104/01: Po 25. 11. 10:00–11:40 P22, Po 2. 12. 10:00–11:40 P22
POL104/02: Po 25. 11. 12:00–13:40 P22, Po 2. 12. 12:00–13:40 P22
POL104/03: Út 26. 11. 18:00–19:40 U41, Út 3. 12. 18:00–19:40 U41
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 20 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět se na základě analýzy termínu "politická věda" a jednotlivých teoretických přístupů pokouší odpovědět na základní otázku politické vědy: co je politika. V tomto smyslu se zaměřuje na proměny chápání tohoto termínu a na pojmy, které jej provázely: stát, společnost, ústava, politická moc, dělba moci, autorita, instituce, zastoupení, reprezentace, princip brzd a rovnovah, svrchovanost, suverenita, --aktér, politická činnost, a to včetně některých termínů s normativním kontextem (demokracie, absolutismus, ideologie apod.). Prostor je věnován také termínům na pomezí politologie a sociologie (participace, socializace, politická kultura). Absolvent předmětu je tak připraven k praktickému použití základního politologického pojmosloví.
Osnova
 • Úvod, organizace předmětu. Téma Univerzita
 • Pojem politika – antická reflexe
 • Pojem politika – středověká reflexe
 • Jak vytvořit odborný text
 • Pojem politika - novověká reflexe
 • Pojem politika
 • Pojem politologie
 • Čtecí týden
 • Sociologie politiky
 • Politický systém
 • Politické režimy
 • Zkouškový test
Literatura
  povinná literatura
 • VAJDOVÁ, Z.: Politická kultura – teoretický koncept a výzkum, Sociologický časopis, XXXII., č. 3, 1996, s. 339-351.
 • GRIGSBY, Ellen. Analyzing politics : an introduction to political science. 5th ed. Belmont: Wadsworth Cengage Learning, 2012. x, 351. ISBN 9781111342777. info
 • Political science : an introduction. Edited by Michael G. Roskin. 12th ed. Boston: Longman, 2012. xvi, 383. ISBN 9780205006274. info
 • KUČERA, Rudolf. Politologická historie demokracie. Vyd. 1. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2012. 144 s. ISBN 9788074145520. info
 • NOVÁK, Miroslav a Lubomír BROKL. Úvod do studia politiky. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2011. 783 s. ISBN 9788074190520. info
 • ŠANC, David. Česká politologie : etablování oboru. 1. vyd. V Plzni: Západočeská univerzita, 2009. 318 s. ISBN 9788070438039. info
 • STRMISKA, Maxmilián. Politické strany moderní Evropy : analýza stranicko-politických systémů. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005. 727 s. ISBN 8073670380. URL info
 • BLACKWELL, Basil. Blackwellova encyklopedie politického myšlení. Edited by Janet Colemanová - William Connolly - Alan Ryan - David Miller, Trans. Vyd. 2., dotisk. Brno: Barrister & Principal, 2003. xiii, 560. ISBN 80-85947-56-0. info
 • VOEGELIN, Erich. Nová věda o politice. Translated by Tomáš Suchomel - Ivo Lukáš. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2000. 170 s. ISBN 80-85959-67-4. info
 • BERG-SCHLOSSER, Dirk a Theo STAMMEN. Úvod do politické vědy. Translated by Rudolf Kučera. Vyd. 1. Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 2000. xi, 372 s. ISBN 80-86130-09-6. info
 • SCRUTON, Roger. Slovník politického myšlení. Translated by Petr Pithart. Vyd. 2., rozš. Brno: Atlantis, 1999. 187 s. ISBN 80-7108-184-1. info
 • WEBER, Max. Metodologie, sociologie a politika. Translated by Miloš Havelka. 1. vyd. Praha: OIKOYMENH, 1998. 354 s. ISBN 80-86005-48-8. info
Výukové metody
Základní výukovou metodou je přednáška, zaměřená na vysvětlení základních termínů a klasifikací používaných v politické vědě. Na přednášku se studenti připravují čtením zadaných textů.
Metody hodnocení
Odevzdání písemného úkolu v rozsahu 500-700 slov počítáno včetně poznámkového aparátu, výhradně do odevzdávárny v ISu, dle zadaného tématu a s ohledem na publikační normy (viz přednáška č. 5 a šablona seminárních prací na webových stránkách Katedry politologie). Zisk minimálně 36 bodů ve zkouškovém testu, jeho obsah je adekvátní rozsahu odpřednášených témat a zadané literatury. Struktura testu: maximum 60 bodů, z toho 3 otázky po 4 bodech, 4 otázky po 6 bodech a 3 otázky po 8 bodech.
Informace učitele
Výuka na FSS MU předpokládá, že studenti znají studijní předpisy a že se nedopouštějí podvodného plnění studijních povinností, zejména opisování u zkoušek a plagiátorství, tedy vydávání cizích myšlenek za vlastní a přebírání myšlenek jiných autorů bez uvedení autorství. Plagiátorství patří k nejzávažnějším etickým proviněním v akademickém prostředí, popírá poslání university i smysl studia. Z právního hlediska je plagiátorství krádeží cizího duševního vlastnictví. Podvodné plnění studijních povinností nemůže být za žádných okolností na FSS tolerováno. Každý případ podvodného chování bude trestán nejpřísnější sankcí, a to nepodmínečným vyloučením ze studia. Studentům doporučujeme co nejdůkladněji se seznámit s problémem plagiátorství a se způsoby, jak se mu vyhnout.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2019/POL104