EN

FSS:POL102 Systémy politických stran - Informace o předmětu

POL102 Systémy politických stran

Fakulta sociálních studií
podzim 2018
Rozsah
1/1/0. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Roman Chytilek, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Michal Pink, Ph.D. (přednášející)
Ing. Mgr. Daniel Kerekeš (cvičící)
Mgr. Matěj Pospíchal (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D.
Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Bc. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení politologie - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Út 18. 9. 12:00–13:40 P51 Posluchárna V. Čermáka, Út 25. 9. 12:00–13:40 P51 Posluchárna V. Čermáka, Út 2. 10. 12:00–13:40 P51 Posluchárna V. Čermáka, Út 9. 10. 12:00–13:40 P51 Posluchárna V. Čermáka, Út 16. 10. 12:00–13:40 P51 Posluchárna V. Čermáka, Út 23. 10. 12:00–13:40 P51 Posluchárna V. Čermáka
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
POL102/01: Út 30. 10. 12:00–13:40 P51 Posluchárna V. Čermáka, Út 6. 11. 12:00–13:40 P51 Posluchárna V. Čermáka, Út 13. 11. 12:00–13:40 P51 Posluchárna V. Čermáka, Út 20. 11. 12:00–13:40 P51 Posluchárna V. Čermáka, Út 27. 11. 12:00–13:40 P51 Posluchárna V. Čermáka, Út 4. 12. 12:00–13:40 P51 Posluchárna V. Čermáka, Út 11. 12. 12:00–13:40 P51 Posluchárna V. Čermáka
POL102/02: Út 30. 10. 16:00–17:40 P22, Út 6. 11. 16:00–17:40 P22, Út 13. 11. 16:00–17:40 P22, Út 20. 11. 16:00–17:40 P22, Út 27. 11. 16:00–17:40 P22, Út 4. 12. 16:00–17:40 P22, Út 11. 12. 16:00–17:40 P22
POL102/03: St 31. 10. 14:00–15:40 P22, St 7. 11. 14:00–15:40 P22, St 14. 11. 14:00–15:40 P22, St 21. 11. 14:00–15:40 P22, St 28. 11. 14:00–15:40 P22, St 5. 12. 14:00–15:40 P22, St 12. 12. 14:00–15:40 P22
POL102/04: St 31. 10. 16:00–17:40 U33, St 7. 11. 16:00–17:40 U33, St 14. 11. 16:00–17:40 U33, St 21. 11. 16:00–17:40 U33, St 28. 11. 16:00–17:40 U33, St 5. 12. 16:00–17:40 U33, St 12. 12. 16:00–17:40 U33
Předpoklady
POL104 Úvod do politologie
Absolvování kurzu POL104 (Úvodu do politologie).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
předmět má 20 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět seznamuje se základními pojmy, modely a teoretickými přístupy ke studiu stran a systémů politických stran. Dále získají studenti rozhled v podobě politického stranictví v demokratických režimech a podrobně se seznámí s vybranými stranickými systémy.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu studenti rozumí a dokáží interpretovat základní pojmy a koncepty spojené s politickými stranami a stranickými systémy. Dále mají znalosti současné stranické politiky.
Osnova
 • 1. Informace ke kursu a literatura, 2. Teorie politických stran I. 3. Teorie politických stran II. 4. Teorie stranických systémů I. 5. Teorie stranických systémů II. 6. Volební a stranické systémy. 7.-12. Stranické systémy vybraných demokracií (Francie, Velká Británie, Německo, Itálie, Polsko atd.). Podrobný sylabus s přesnými daty lekcí bude dostupný na začátku semestru u předmětu v IS.
Literatura
  povinná literatura
 • Carty, K. Political Turbulence in Dominant Party System, PS Online, 2006 (cca 10 stran).
 • Markowski, R. The Polish parliamentary election of 2015: a free and fair election that results in unfair political consequences. West European Politics, 39, 2016, s. 1311-1322.
 • Gaffney, J. Political Leadership in France. From Charles de Gaulle to Nicolas Sarkozy. Palgrave-Macmillan, Basingstoke, 2010. s. 138 – 153.
 • Walchuk, B. A Whole New Ballgame: The Rise of Canada’s Fifth Party System. 2011 (cca 12 stran)
 • Hloušek, V. – Kopeček, L. – Šedo, J.: Politické systémy. Brno 2011, s. 187 – 207
 • Fiala, P. – Strmiska, M.: Teorie politických stran. Brno 1998, resp. 2009, s. 14-66.
 • Dvořáková, V.: Spojené státy americké. In: Dvořáková, Vladimíra a kol.: Komparace politických systémů I. Základní modely demokratických systémů. Praha 2008, s. 78 – 87.
 • Aichholzer, J. et al.: How has Radical Right Support Transformed Established Political Conflicts? The Case of Austria, West European Politics 37, 2014, s. 113-137.
 • Kopeček, L. – Spáč, P.: System partyjny Słowacji. In Elżbieta Pałka (ed.): Współczesna Słowacja. Sytuacja wewnętrzna i pozycja międzynarodowa. Wrocław 2010 (18 stran, v ISu vložena zkrácená česká verze textu).
 • Gallagher, M. – Laver, M. – Mair, P.: Representative Government in Modern Europe. London 2011, s. 197-227, 314-321.
 • Rybář, M. – Spáč, P. – Voda, P. – Nemčok, M.: Po stopách politického zemětřesení. Parlamentní volby na Slovensku roku 2016. Brno (v tisku, cca 25 stran).
 • Duverger, M.: Politické strany. Praha 2016, s. 97-101 a 105.
 • Sartori, Giovanni: Strany a stranické systémy. Schéma pro analýzu. Brno 2005, s. 123 – 243.
  neurčeno
 • Chytilek, R. - Kopeček, L.: Politické strany moderní Evropy. Praha 2005 (vybrané kapitoly, cca 220 stran).
Výukové metody
Předmět je založen na přednáškách a seminářích.
Metody hodnocení
Průběžné a závěrečné přezkoušení, prezentace a účast. Celkové hodnocení předmětu: A. Výborně 40 – 37 bodů, B. Velmi dobře plus 36 – 33 bodů, C. Velmi dobře 32 – 30 bodů, D. Dobře plus 29 – 27 bodů, E. Dobře 26 – 24 bodů, F. Neprospěl 23 bodů a méně.
Informace učitele
Podvodné plnění studijních povinností Výuka na FSS MU předpokládá, že studenti znají studijní předpisy a že se nedopouštějí podvodného plnění studijních povinností, zejména opisování u zkoušek a plagiátorství, tedy vydávání cizích myšlenek za vlastní a přebírání myšlenek jiných autorů bez uvedení autorství. Plagiátorství patří k nejzávažnějším etickým proviněním v akademickém prostředí, popírá poslání university i smysl studia. Z právního hlediska je plagiátorství krádeží cizího duševního vlastnictví. Podvodné plnění studijních povinností nemůže být za žádných okolností na FSS tolerováno. Každý případ podvodného chování bude trestán nejpřísnější sankcí, a to nepodmínečným vyloučením ze studia. Studentům doporučujeme co nejdůkladněji se seznámit s problémem plagiátorství a se způsoby, jak se mu vyhnout.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2018/POL102