POLb1009 Hlavy států, vlády a parlamenty

Fakulta sociálních studií
jaro 2023
Rozsah
2/0/0. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jakub Šedo, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Adam Folvarčný (cvičící)
Mgr. Pavlína Šedová (cvičící)
Mgr. et Mgr. Martin Vérteši (cvičící)
Garance
Mgr. Jakub Šedo, Ph.D.
Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení politologie - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Čt 10:00–11:40 P51 Posluchárna V. Čermáka
Předpoklady
! POL109 Politické systémy && ! NOW ( POL109 Politické systémy )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 30 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět se zaměřuje na především demokratické systémy zemí Evropy a USA, prostor je věnován i evropským nedemokraciím. Poskytuje informace o komparativní analýze politických systémů.
Výstupy z učení
Studenti budou na konci předmětu schopni porozumět problematice politických systémů a analyzovat je.
Osnova
 • 1. Modely politického systému, Švýcarská demokracie 2. Parlamentní demokracie 3. Prezidentský systém 4. Semiprezidencialismus 5. Průběžný test 6. Kancléřský model - SRN; další parlamentní systémy v západní Evropě 7. Mimoevropské demokracie 8. Skandinávské politické systémy 9. Postkomunistický demokratický model 10. Model východní Evropy - Ruská federace 11. Balkánské státy
Literatura
  povinná literatura
 • HLOUŠEK, Vít, Lubomír KOPEČEK a Jakub ŠEDO. Politické systémy. Brno: Barrister & Principal, 2011. 292 s. Politika, Evropská unie. ISBN 978-80-87474-23-5. URL info
 • BRUNCLÍK, Miloš, Vlastimil HAVLÍK a Aneta PINKOVÁ. Skandinávie. Proměny politiky v severských zemích. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. 320 s. ISBN 978-80-7357-703-2. info
 • ŘÍCHOVÁ, Blanka. Komparace politických systémů : západoevropské politické systémy. Vyd. 1. V Praze: Vysoká škola ekonomická, 2009. 290 s. ISBN 9788024515168. info
 • Comparative politics today : a world view. Edited by Gabriel Abraham Almond. 9th ed. New York: Pearson/Longman Publishers, 2008. xxiv, 776. ISBN 9780205589760. info
 • Formal institutions and informal politics in Central and Eastern Europe : Hungary, Poland, Russia and Ukraine. Edited by Gerd Meyer. 2., rev. and updated ed. Opladen: Budrich, 2008. 324 s. ISBN 9783866491472. info
 • CABADA, Ladislav. Komparace politických systémů : nové demokracie střední a východní Evropy. Vyd. 1. Praha: Oeconomica, 2008. 434 s. ISBN 9788024513881. info
 • DVOŘÁKOVÁ, Vladimíra. Základní modely demokratických systémů : komparace politických systémů. Vyd. 1. V Praze: Oeconomica, 2008. 255 s. ISBN 9788024513577. info
 • KOPEČEK, Lubomír. Demokracie, diktatury a politické stranictví na Slovensku. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006. 347 s. Politologická řada. ISBN 80-7325-076-4. info
  doporučená literatura
 • Semi-presidentialism and democracy. Edited by Robert Elgie - Sophia Moestrup - Yushan Wu. New York: Palgrave Macmillan, 2011. xii, 296. ISBN 9780230242920. info
 • Semi-presidentialism in Central and Eastern Europe. Edited by Robert Elgie - Sophia Moestrup. New York: distributed exclusively in the United States by Palgrave Macmillan and in Canada by UBC Press, 2008. xi, 282. ISBN 9780719087769. info
 • Etnické konflikty v postkomunistickém prostoru. Edited by Tomáš Šmíd - Vladimír Vaďura. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2007. 278 s. ISBN 9788073251260. info
Výukové metody
Předmět je vyučován formou přednášek, samostudia odborné literatury a psaní seminární práce.
Metody hodnocení
Podmínkou absolvování předmětu je odevzdání seminární práce v rozsahu 2000 - 2500 slov a získání předepsaného počtu bodů. K úspěšnému absolvování předmětu je nutné získat ze všech součástí hodnocení (seminární práce - max. 6 bodů, průběžný test - max. 10 bodů, závěrečný test - 30 bodů) minimálně 28 z 46 bodů. Dále je také nutné získat ze závěrečného testu alespoň 16 bodů, kdo získá méně bodů ze závěrečného testu, bude hodnocen stupněm „F“. Naopak v případě zisku 28 a více bodů bude celkové hodnocení o jeden stupeň lepší, než by vyplývalo ze stanovené škály. Hodnocení: A: 46-43; B 42-39; C 38-35; D 34-31; E 30-28, F-27 a méně.
Informace učitele
Podrobný a přehledný sylabus je vložen jako Wordový dokument do Studijních materiálů k předmětu POLn1009.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2023/POLb1009