PSYb2640 Psychology of preschool children

Faculty of Social Studies
Spring 2021
Extent and Intensity
1/1/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Taught online.
Teacher(s)
Mgr. Veronika Hanáčková (lecturer)
Mgr. et Mgr. Lenka Šamánková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. et Mgr. Lenka Šamánková, Ph.D.
Department of Psychology - Faculty of Social Studies
Supplier department: Department of Psychology - Faculty of Social Studies
Timetable
Wed 10. 3. 8:00–15:40 bude_upresneno, Wed 24. 3. 8:00–15:40 bude_upresneno, Wed 7. 4. 8:00–15:40 bude_upresneno
Prerequisites
! PSY264 Psychology of preschool children && ( PSY104 Developmental psychology II || PSYb1040 Developmental psychology II )
PSY104 Developmental Psychology II.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 20 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 21/20, only registered: 4/20
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 18 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
The course is taught at Bachelor study program. It is designed to provide a overview of human development in preschool age. The course will cover the areas of physical-motor, cognitive, social, and emotional development. In addition, we will discuss implications for parenting, education, and counseling psychology. Course objectives: By completing the course students gain specific knowledge about psychological development in preschool age and its consequences.We expect students to integrate their knowledge of psychology, and their observations of preschool children with the content of this course.
Learning outcomes
After completing the course, student will be able to:
- understand terms and concepts from preschool age;
- recognize signs indicate that child may not be developing as other preschool children;
- describe possible upbringing problems with preschool children;
- describe education in preschool age in Czech Republic and possible problems with preschooler´s education;
Syllabus
 • Cognitive development ( Piaget and others)
 • Theory of mind, development of theory of mind
 • Speech and language development, normal and abnormal development
 • Social learning in ontogenezis – self-awareness, identity, role.
 • Motor activity – gross motor skills, fine motor skills, sensomotorics, graphomor skills, oral-motor skills. Development of gross motor skills and fine motor skills. Laterality, right-left orientation
 • Child drawing - development, meaning. Drawing and writing.
 • Fantasy and creativity
 • Social, moral and emotional development (theories) – meaning for praxis with preschool children
 • Topics according to student´s interest from preschool age
 • Upbringing and upbrining books – often problems with upbringing preschool age children, solutions of these problems, where to find solution. Defiant child. Rewards and punishments. Rules. Boundaries. Communication in family, communication with preschool child.
 • Preschool education – Kindergarten – adaptation for kindergarten – readiness to kindergarten.
 • Education – school readiness – postponement of school attendance – developmental disharmony, dtalented child, oplate child.
 • Praxis – Kindergarten, Child centre ….
Literature
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie. Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 2005. 467 s. ISBN 9788024609560. info
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2007. 461 s. ISBN 9788024613185. info
 • Predškolská a elementárna pedagogika (Souběž.) : Předškolní a primární pedagogika. info
 • PREKOPOVÁ, Jiřina. Unruhige Kinder (Orig.) : Neklidné dítě : rádce pro zneklidněné rodiče. info
 • Švancara, J.: Kriteria dětského citového vývoje. Čs. Pediatrie XVII, 7-8, 1962, str. 607 - 614
 • BEDNÁŘOVÁ, Jiřina and Vlasta ŠMARDOVÁ. Školní zralost : co by mělo umět dítě před vstupem do školy. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2010. iii, 100. ISBN 9788025125694. info
 • PORTEŠOVÁ, Šárka. Skryté nadání. Psychologická specifika rozumově nadaných žáků s dyslexií (Hidden giftedness: Psychological specifics of intellectually gifted children with dyslexia). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 166 pp. ISBN 978-80-210-5014-3. info
 • KOŤÁTKOVÁ, Soňa. Dítě a mateřská škola. Vyd. 1. Praha: Grada, 2008. 193 s. ISBN 9788024715681. info
 • NOVÁČKOVÁ, Jana. Mýty ve vzdělávání : o škodlivosti některých zaběhaných představ o učení, škole a výchově a cestách, jak je překonat. 4. vydání. Kroměříž: Spirála, 2008. 48 stran. ISBN 9788090187399. info
 • KOPŘIVA, Pavel, Jana NOVÁČKOVÁ, Dobromila NEVOLOVÁ and Tatjana KOPŘIVOVÁ. Respektovat a být respektován. 3. vydání. Bystřice pod Hostýnem: P. Kopřiva - Spirála, 2008. 286 stran. ISBN 9788090403000. info
 • BEDNÁŘOVÁ, Jiřina and Vlasta ŠMARDOVÁ. Diagnostika dítěte předškolního věku : co by dítě mělo umět ve věku od 3 do 6 let. Illustrated by Richard Šmarda. Vydání 1. Brno: Computer Press, 2007. iv, 212. ISBN 9788025118290. info
 • FICHNOVÁ, Katarína and Eva SZOBIOVÁ. Rozvoj tvořivosti a klíčových kompetencí dětí : náměty k RVP pro předškolní vzdělávání. Vydání první. Praha: Portál, 2007. 130 stran. ISBN 9788073673239. info
 • HOSKOVCOVÁ, Simona. Psychická odolnost předškolního dítěte. Vyd. 1. Praha: Grada, 2006. 160 s. ISBN 9788024714240. info
 • BEDNÁŘOVÁ, Jiřina and Vlasta ŠMARDOVÁ. Rozvoj grafomotoriky : jak rozvíjet kreslení a psaní. Illustrated by Richard Šmarda. Vydání 1. Brno: Computer Press, 2006. 80 stran. ISBN 9788025109779. info
 • ŽÁČKOVÁ, Hana. Děti s odkladem školní docházky a jejich úspěšný start ve škole. Edited by Drahomíra Jucovičová. 4. vyd., (aktualiz.). Praha: D + H, 2005. 31 s. ISBN 8090357903. info
 • KLENKOVÁ, Jiřina and Helena KOLBÁBKOVÁ. Diagnostika předškoláka. Správný vývoj řeči dítěte. 1st ed. Brno: MC nakladatelství Brno, 2003. 125 pp. info
 • LOOSE, Antje C., Nicole PIEKERT and Gudrun DIENER. Grafomotorika pro děti předškolního věku : cvičení pro děti od 4 do 8 let. Translated by Eva Bosáková. 2. vyd. Praha: Portál, 2003. 166 s. ISBN 8071788163. info
 • ŠULOVÁ, Lenka and Chantal ZAOUCHE-GAUDRON. Předškolní dítě a jeho svět. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2003. 471 s. ISBN 8024607522. info
 • MATĚJČEK, Zdeněk and Zdeněk DYTRYCH. Krizové situace v rodině očima dítěte : dětská závist; žárlivost, nevěra a rozvod; nový partner v rodině, nevlastní sourozenci; vzpomínky z dětství. Vyd. 1. Praha: Grada, 2002. 128 s. ISBN 8024703327. info
 • BAKALÁŘ, Eduard. Průvodce otcovstvím, aneb, Bez otce se nedá (dobře) žít. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2002. 215 s. ISBN 8070216050. info
 • PREKOP, Jirina. Jak být dobrým rodičem : krůpěje výchovných moudrostí. Vyd. 1. Praha: Grada, 2001. 83 s. ISBN 8024790637. info
 • DAVIDO, Roseline. Kresba jako nástroj poznání dítěte :[dětská kresba z pohledu psychologie]. Edited by Jaroslav Šturma, Translated by Alena Lhotová - Hana Prousková. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001. 205 s., 8. ISBN 80-7178-449-4. info
 • MATĚJČEK, Zdeněk. Co, kdy a jak ve výchově dětí. Vyd. 3. Praha: Portál, 2000. 143 s. ISBN 807178494X. info
 • PREKOPOVÁ, Jiřina. Malý tyran. 3. vyd. Praha: Portál, 1999. 156 s. ISBN 80-7178-319-6. info
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie. 2. vyd. Praha: Karolinum, 1999. 353 s. ISBN 8071848034. info
 • SHAPIRO, Lawrence E. Emoční inteligence dítěte a její rozvoj. Vyd. 1. Praha: Portál, 1998. 267 s. ISBN 80-7178-238-6. info
 • BERNE, Patricia H. and Louis M. SAVARY. Jak nevychovat dítě s pocitem méněcennosti. Translated by Zdeňka Dostálová. Vyd. 1. Praha: Portál, 1998. 132 s. ISBN 80-7178-192-4. info
 • MATĚJČEK, Zdeněk and Marie POKORNÁ. Radosti a strasti : předškolní věk, mladší školní věk, starší školní věk. Vyd. 1. Jinočany: H & H, 1998. 205 s. ISBN 8086022218. info
 • LANGMEIER, Josef and Dana KREJČÍŘOVÁ. Vývojová psychologie [Langmeier, 1998]. Vyd. 3., přeprac. a dopl., v. Praha: Grada Publishing, 1998. 343 s. : i. ISBN 80-7169-195-X. info
 • MATĚJČEK, Zdeněk. Po dobrém, nebo po zlém? : o výchovných odměnách a trestech [Matějček, 1997]. 4. vyd. Praha: Portál, 1997. 109 s. ISBN 80-7178-138-X. info
 • HEIDBRINK, Horst. Psychologie morálního vývoje. Translated by Ondřej Müller. Vyd. 1. Praha: Portál, 1997. 175 s. ISBN 80-7178-154-1. info
 • BRIERLEY, John. 7 prvních let života rozhoduje :[nové poznatky o vývoji mozku a výchova dítěte]. 1. vyd. Praha: Portál, 1996. 111 s. ISBN 80-7178-109-6. info
 • MATĚJČEK, Zdeněk. Co děti nejvíc potřebují :eseje z dětské psychologie. Vyd. 1. Praha: Portál, 1994. 108 s. ISBN 80-7178-006-5. info
 • LANGMEIER, Josef. Vývojová psychologie pro dětské lékaře. Vyd. 2., dopl. Praha: Avicenum, 1991. 284 s. info
 • ŘÍČAN, Pavel. Cesta životem. 1. vyd. Praha: Panorama, 1990. 435 s. ISBN 80-7038-078-0. info
 • MATĚJČEK, Zdeněk. Rodiče a děti. Praha: Avicenum, 1989. info
 • MATĚJČEK, Zdeněk and Josef LANGMEIER. Počátky našeho duševního života. Praha: Panorama, 1986. 365 s. : i. info
 • MILLAR, Susanna. Psychologie hry. Praha: Panorama, 1978. info
 • VYGOTSKIJ, L. S. (Lev Semenovič). Vývoj vyšších psychických funkcí : Razvitije vysšich psichičeskich funkcij (Orig.). Translated by Jan Průcha - Miluše Sedláková. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1976. 363 s. info
 • ŠVANCARA, Josef. Emoce, city a motivace. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1973. 183 s. info
Teaching methods
Lectures, active participation of students on education, discussion about actual expert texts
Assessment methods
Lectures + seminars + homeworks + review Exam: written test
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
Teacher's information
http://www.fss.muni.cz/psych/studium.html
The course is also listed under the following terms Spring 2020.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/fss/spring2021/PSYb2640