SPRb1122 Social Work with Children and Families

Faculty of Social Studies
Autumn 2022
Extent and Intensity
1/1/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Taught in person.
Teacher(s)
Mgr. Ladislav Otava, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Ladislav Otava, Ph.D.
Department of Social Policy and Social Work - Faculty of Social Studies
Supplier department: Department of Social Policy and Social Work - Faculty of Social Studies
Timetable
Mon 10:00–11:40 P21a
Prerequisites (in Czech)
SPRb1103 Theories of Social Work
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 18 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
Goal and annotation The goal of course is introduce of students to problems of social work with children and family, give them basic orientation in terms, concepts and facts this specific area of social work. Special attention is dedicated understanding context of social work with this target group and problems assessment of troubling living situations. Injured competitions - knowledge of basic terms, concepts and facts from problems about social work with children and family - skills of structure presentation of knowledge
Learning outcomes
The student will acquire the subject - knowledge of basic terms, concepts and facts from the issue of social work with children and families - skills of structured presentation of knowledge, problem analysis and solution
Syllabus
 • - family, family policy, Czech family
 • - help to family, skills in social work with family
 • - defect of family, family as relationship’s net
 • - theory of child’s evolution, CAN, children care, alternative family care, institute care
Literature
  required literature
 • GIDDENS, Anthony. Sociologie. Edited by Philip W. Sutton, Translated by Tereza Jiroutová Kynčlová - Blanka. Aktualizované a rozšířen. Praha: Argo, 2013. 1049 stran. ISBN 9788025708071. info
 • Sociální práce v praxi : specifika různých cílových skupin a práce s nimi. Edited by Oldřich Matoušek - Pavla Kodymová - Jana Koláčková. Vyd. 2. Praha: Portál, 2010. 351 s. ISBN 9788073678180. URL info
 • HOLLAND, Sally. Child and family assessment in social work practice. 1st pub. London: SAGE Publications, 2004. 176 s. ISBN 076194902X. info
 • ŠPECIÁNOVÁ, Šárka. Ochrana týraného a zneužívaného dítěte. Praha: Linde, 2003. 156 s. ISBN 8086131440. info
 • COLTON, M. J., Robert SANDERS and Margaret WILLIAMS. An introduction to working with children : a guide for social workers. New York :.: Palgrave, 2001. x, 267. ISBN 0333693086. info
 • Rodina jako instituce a vztahová síť. Edited by Oldřich Matoušek. 2. rozš. a přeprac. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1997. 144 s. ISBN 80-85850-24-9. info
  recommended literature
 • NAVRÁTIL, Pavel. Zavádění participace dětí a mládeže v kontextu kvality péče v sociálních službách (Participation of children and youth in the context of social services). In Igor Nosál, Irena Čechová. Participace a nové přístupy k práci s ohroženými dětmi a rodinami. 1st. Brno: Česko-Britská o.p.s., 2014. p. 38-56. Studie inspirované zkušenostmi ze Švýcarska, sv. 1. ISBN 978-80-905598-1-3. http://www.ceskobritska.eu/Projekty.aspx info
 • GABURA, Ján. Sociálne poradenstvo. Vyd. 1. Bratislava: Občianske združenie Sociálna práca, 2005. 221 s. ISBN 808918510X. info
Teaching methods
lectures, discussion
Assessment methods
Requirement for graduate - prepare to seminary - obligatory presence to seminary Examination - written exam Resit examination - oral exam
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Autumn 2019, Autumn 2020, Autumn 2021.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/fss/autumn2022/SPRb1122