VPLb1124 Employment Services

Faculty of Social Studies
Spring 2020
Extent and Intensity
1/1/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
PhDr. Markéta Horáková, Ph.D. (lecturer)
PhDr. Pavel Horák, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
PhDr. Markéta Horáková, Ph.D.
Department of Social Policy and Social Work - Faculty of Social Studies
Supplier department: Department of Social Policy and Social Work - Faculty of Social Studies
Timetable
Thu 20. 2. 10:00–11:40 P22, Thu 27. 2. 10:00–11:40 P22, Thu 5. 3. 10:00–11:40 P22, Thu 12. 3. 10:00–11:40 P22, Thu 19. 3. 10:00–11:40 P22, Thu 26. 3. 10:00–11:40 P22, Thu 2. 4. 10:00–11:40 P22, Thu 9. 4. 10:00–11:40 P22, Thu 23. 4. 10:00–11:40 P22, Thu 30. 4. 10:00–11:40 P22, Thu 7. 5. 10:00–11:40 P22, Thu 14. 5. 10:00–11:40 P22
Prerequisites (in Czech)
! VPL124 Employment Services && ! NOWANY ( VPL124 Employment Services )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 11 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
The aim of the course is to equip the students with the knowledge of the objectives, functions, measures and effects of labour market policy as a considerable field of social policy. Students are acquainted with the basic processes in the labour market and their possible impacts and consequencies in relation to the situation of individuals and social groups. Students are encouraged to understand the links between the social and economic mechanisms involved in designing the labour market policy provisions. Emphasis is put specifically on the measures and instruments of active labour market policy in the national as well as European perspective, on their development and the specifics of various target groups of the unemployed as well. In the course, students also learn how to create and implement specific projects for the unemployed as well as methods of their evaluation.
Learning outcomes
At the end of the course students will be able to: identify basic processes at the labour market and their possible impacts in line with the specific of individuals and social groups; understand relations between social and economical mechanism involved in designing and implementing of the labour market provisions; explain objectives, principles, functions, tools and impacts of the labour market policy in national as well as European perspective; apply the acquired knowledge in the process of creation and implementation of the employment-focused project for the specific target groups on the labour market.
Syllabus
 • Contemporary development tendencies at the labour market
 • Differential risks of unemployment
 • Unemployment and other forms of labour market exclusion
 • European dimensions of labour market policy
 • System of public employment services
 • Active labour market policy in the Czech Republic
 • European social fund
 • Programs of work training and retraining
 • Guidance for unemployment
 • Monitoring and evaluation of employment programs
Literature
  required literature
 • Kotrusová, M. 2000. Proces poradenství při zprostředkování práce z mezinárodní perspektivy. Zkušenosti dalších evropských států. In: Úloha politiky zaměstnanosti v oblasti pracovně právního poradenství při zprostředkování zaměstnání. Praha: VÚPSV.
 • Bonoli, G. 2011. Active Labour Market Policy in a Changing Economic Context. In Clasen, J.; Clegg, D. (eds.) Regulating the Risk of Unemployment. National Adaptations to Post-industrial Labour Markets in Europe. Oxford: University Press (318-32) (15s.)
 • Winkler, J a kol. 2005. Účelové programy na lokálních trzích práce; jejich význam, potřebnost a realizace. Brno: Masarykova univerzita. Část II. Analýza potřeb rizikových skupin na českém trhu práce (s. 67-140) (73s.)
 • Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, část V. §104-120, Aktivní politika zaměstnanosti
 • Strategie Evropa 2020. Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění. (Evropská strategie zaměstnanosti jako součást Integrated guidelines). Dostupné on-line na http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_CS_ACT_part1_v1.pdf
 • Horák, P. 2014. Role lokálních projektů v české politice zaměstnanosti. Evaluační studie projektu zaměřeného na zvýšení zaměstnatelnosti zdravotně postižených osob a osob starších padesáti let. Brno: MUNIpress (vybrané pasáže).
 • Horáková, M. 2014. Role programů pracovního výcviku a vzdělávání pro rozvoj zaměstnatelnosti osob ohrožených nezaměstnaností. Naše společnost, Praha: Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., 2014, roč. 12, č. 1, s.27-40.
 • Sirovátka, T. 2002. Diferencovaná rizika nezaměstnanost. In: Menšiny a marginalizované skupiny v České republice. Brno: Masarykova univerzita ( str. 41-211; 62s.)
 • Grubb, N. W., Ryan, P. 1999. The Role sof Evaluation for Vocational Education and Training. Kap. 1 Conception of vocational education and training: variety, kausality, and implications for evaluation. Pp. 8-20. Ženeva: ILO (13s.)
 • Sirovátka, T., Greve, B.. The Public-Private Mix in Service Provision, Fiscal Policy and Employment. 1th edition. Farnham: Ashgate, 2014. s. 123-141 (19s.)
 • Blažek, L. 2003. Vývojové tendence podniků. Brno: Masarykova univerzita. kap.1, 2, 3: Konceptuální rámec (s. 5-10), Proměny práce (s. 11-19), Organizace ve vývoji industriální společnosti (s. 21-6) (21s.)
 • Horáková, M., Horák, P. 2010. Návrh mezinárodní komparace systému výcvikových a vzdělávacích programů. Fórum sociální politiky, Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, roč. 4, č. 5, s. 2-10 (9s.).
 • Rossi, P.H., Freeman, H., Lipsey, M.W. 1999. Evaluation: a systematic approach. SAGE publications, Thousand Oaks,. Kap. 6 Monitoring program process and performance (s. 191-232) (42s.)
 • Horáková, M.; Rákoczyová, M. 2003. Přínosy rekvalifikací pro znevýhodněné skupiny nezaměstnaných. In Sirovátka, T., Mareš, P. (ed.): Trh práce, nezaměstnanost, sociální politika, Brno: Masarykova univerzita (s.202-19) (18s.)
 • Horák, P. 2004. Co má společného individuální akční plán a úkolově orientovaný přístup? Sociální práce 1/2004 (str. 82-9) (8s.).
 • Mareš, P. 1998. Nezaměstnanost jako sociální problém. Praha: SLON. Kapitola IV. 7 Trh práce, jeho segmentace a rovnováha na trhu práce (s. 53-67). (15s.)
 • Winkler, J., Žižlavský,M. (eds.). 2004. Český trh práce a Evropská strategie zaměstnanosti. Brno: Masarykova univerzita (s. 160-95, 216-30) (50s.)
 • Horáková, M. 2010. Význam konceptu lidského kapitálu v ekonomické teorii v době ekonomické recese. Fórum sociální politiky, Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2010, roč. 4, č. 6, s. 2-10 (9s.)
 • Soukup, T., Michalička, L., Kotíková, J. 2009. Třídění uchazečů na úřadech práce – řešení problematiky cílení APZ a poradenství. Praha: VÚPSV (Dostupné on-line na http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_287.pdf)
 • Hora, O., Sirovátka, T., Tomešová Bartáková, H., Vyhlídal, J. 2009. Hodnocení programů aktivní politiky zaměstnanosti realizovaných v roce 2007 se zaměřením na rekvalifikace. Brno: VUPSV, s.28-41 (13s.).
 • Horák, P. 2014. Je možné zdokonalit stávající proces tvorby a realizace lokálních projektů zaměstnanosti v České republice? In:, s. 145-53 (9s.).
 • Dürschmidt, J., Taylor, G. 2007. Globalization, Modernity and Social Change. New York:Palgrave Macmillian. kap. 4. The Workplace in Transition: Labour, Time and Space (str. 57-82) (26s.)
 • Horáková, M., Horák, P. 2013. Zaměstnatelnost skupin ohrožených nezaměstnaností na současných trzích práce. Časopis Sociológia 45, č. 2, s. 128-49 (22s.)
 • Horák, P. 2014. Role lokálních projektů v české politice zaměstnanosti. Evaluační studie projektu zaměřeného na zvýšení zaměstnatelnosti zdravotně postižených osob a osob starších padesáti let. Brno: MUNIpress, s.15-26 (13s.)
 • Sirovátka, T., Horáková, M., Horák, P.. Česká politika zaměstnanosti v době krize a po krizi. Brno / Boskovice: MUNIpress / Albert, 2014. (vybrané kapitoly).
 • Hora, O. 2008. Strategie dlouhodobě nezaměstnaných. Praha: VÚPSV (s.1-24) (24s.)
Teaching methods
Specific themes are presented in a form of professional lectures, some of them by external professionals in the sectors (examples of good practice). Students discuss individual themes and findings from the literature in the seminars. During the curse students should make project proposal focused on the unemployment or difficult position of the selected target group (risk, hard-to-placed) on the labour market. Participation on lectures and seminars likewise the homework are the preconditions for the course graduation.
Assessment methods
Students are preparing continuously according to the themes and literature in the syllabus. The seminar paper is the precondition for participation at the examination. The aim of the seminar paper is to exercise practically the knowledge of differential risks of unemployment, labour market policy tools and forms of work with the unemployed. The seminar paper should have approximately 6 standard pages. It is focused on the unemployment or difficult position of the selected target group (risk or hard-to-placed) on the labour market. The evaluation of the project proposal comprises 40% of the final mark. Final examination has written form.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Spring 2021.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/fss/spring2020/VPLb1124