ENS117 Methodological Aspects of Environmental Studies

Faculty of Social Studies
Spring 2007
Extent and Intensity
1/1. 6 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Pavel Klvač (lecturer)
Guaranteed by
Ing. Zbyněk Ulčák, Ph.D.
Department of Environmental Studies - Faculty of Social Studies
Contact Person: Ivona Tolarová
Timetable
Mon 12:00–13:30 P21
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 17 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Kurz dává posluchačům základní orientaci v teoreticko-metodologických východiscích environmentálního bádání v oblasti sociálních věd. Seznamuje s logikou a strategií empirického výzkumu, metodami a technikami sběru dat. Cílem seminářů je přispět ke schopnosti studentů formulovat vlastní výzkumný projekt v kontextu studovaného oboru.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Spring 2006, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2019, Spring 2020.
  • Enrolment Statistics (Spring 2007, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/fss/spring2007/ENS117