POL344 Work Stage

Faculty of Social Studies
Spring 2015
Extent and Intensity
0/0/2. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Otto Eibl, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D.
Division of Politology - Department of Political Science - Faculty of Social Studies
Contact Person: Mgr. Lucie Pospíšilová
Supplier department: Division of Politology - Department of Political Science - Faculty of Social Studies
Prerequisites (in Czech)
Předmět je určen primárně pro studenty, kteří uspějí v rámci Masarykova stipendia http://polit.fss.muni.cz/informace-pro-studenty/masarykovo-stipendium/, popř. využijí možnosti nastoupit na katedrou nabízenou stáž. Pokud si studenti vyjednají stáž sami a chtějí ji uznat v rámci tohoto předmětu, musí zajistit, aby s hostitelskou institucí byla uzavřena příslušná smlouva (její znění je dostupné u dr. Eibla). Další podmínkou je, aby daná stáž trvala minimálně čtyři týdny. Stáž je nutné konzultovat s dr. Eiblem před samotným zápisem tohoto předmětu.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 20 fields of study the course is directly associated with, display
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught annually.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019.
  • Enrolment Statistics (Spring 2015, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/fss/spring2015/POL344