DSPVP01 Právní věda a právní výzkum - metodologické přístupy

Právnická fakulta
podzim 2024
Rozsah
0/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. JUDr. David Kosař, Ph.D., LL.M., J. S. D. (cvičící)
doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. Tomáš Sobek, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. PhDr. Robert Zbíral, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D.
Právnická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 40 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na problematiku právní vědy. Soustředí se proto na přístupy k určení toho, za jakých podmínek lze o právní vědě hovořit, a to zejména s ohledem na obecné koncepty vědy, s přihlédnutím ke specifickým otázkám oboru právo. Předmět dále studentům představí základní pojmy právní vědy (a vědy obecně). Dalším podstatným tématem předmětu je právní metodologie, tj. charakteristika právní metodologie, možnosti a meze právní metodologie, jakož i základní principy, včetně zásad vědecké etiky (včetně tzv. prevence chyb). V této souvislosti předmět také představí dělení vědeckých metod, s důrazem na požadavky a praxi právní vědy (tj. doktrinální výzkum a empirický výzkum). V této části předmět představí klasický doktrinální přístup, kvalitativní výzkum (právní antropologie, právní etnologie atp.) a kvantitativní výzkum (Law and Economics, právní sociologie atp.)
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu student
- umí charakterizovat právní vědu a identifikovat její specifika,
- se dokáže orientovat v konceptech právní vědy,
- umí používat právní metodologii a obhájit jednotlivé kroky svého výzkumu,
- umí v konkrétním kontextu odlišit jednotlivé metodologické přístupy v právní vědě,
- dokáže reflektovat základní metodologické chyby v právní vědě
Osnova
  • Předpokládá se rozdělení do čtyř tématických bloků: 1) věda a právní věda, základní pojmy právní vědy (a vědy obecně). 2) právní metodologie, možnosti a meze právní metodologie, základní principy, včetně zásad vědecké etiky, dělení vědeckých metod, s důrazem na požadavky a praxi právní vědy (tj. doktrinální výzkum a empirický výzkum). 3) klasický doktrinální přístup, 4) kvalitativní výzkum (právní antropologie, právní etnologie atp.) a kvantitativní výzkum (Law and Economics, právní sociologie atp.)
Výukové metody
přednášky, skupinové diskuse, konzultace
Metody hodnocení
Závěrečná diskuse o vědeckém zaměření konkrétní disertační práce.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.