CS

PrF:MV921K Judicial Review of Public Adm. - Course Information

MV921K Judicial Review of Public Administration

Faculty of Law
Autumn 2006
Extent and Intensity
1/1. 3 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
JUDr. Stanislav Sedláček, Ph.D. (lecturer)
Supervisor
JUDr. Stanislav Sedláček, Ph.D.
Department of Administrative Studies and Administrative Law - Faculty of Law
Contact Person: Eva Korbičková
Timetable
Mon 25. 9. to Fri 22. 12. each even Wednesday 11:10–12:40 302
  • Timetable of Seminar Groups:
MV921K/01: Mon 25. 9. to Fri 22. 12. each odd Wednesday 11:10–12:40 302, S. Sedláček
MV921K/02: No timetable has been entered into IS.
Prerequisites (in Czech)
! MV921Z Judicial Review of Public Adm.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 25 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/25, only registered: 0/25, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/25
Fields of study the course is directly associated with
  • Law (programme PrF, M-PPV)
Course objectives
Judicial Control of Public Administration Basic concepts and institutions of administrative justice; Systems of judicial control over state administration; History of Czech administrative justice; Organization of administrative justice; Constitutional regulation of administrative justice; Principles of legal regulation; Decision-making in Actions against administrative agency decisions; Decision-making in remedies against administrative agency decisions.
Syllabus
  • Judicial Control of Public Administration Basic concepts and institutions of administrative justice; Systems of judicial control over state administration; History of Czech administrative justice; Organization of administrative justice; Constitutional regulation of administrative justice; Principles of legal regulation; Decision-making in Actions against administrative agency decisions; Decision-making in remedies against administrative agency decisions.
Literature
  • Code of administrative justice. Edited by Vladimír Vopálka. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2003. 407 s. ISBN 80-86395-65-0. info
  • Soudní řád správní a předpisy souvisící s novou úpravou správního soudnictví : s vysvětlivkami. Edited by Jana Brothánková - Marie Žišková. Praha: Linde, 2003. 405 stran. ISBN 8072014242. info
  • PÍTROVÁ, Lenka and Richard POMAHAČ. Evropské správní soudnictví. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 1998. xv, 343. ISBN 8071791830. info
  • MAZANEC, Michal. Správní soudnictví. Praha: Linde, 1996. 451 s. ISBN 8072010212. info
  • MACUR, Josef. Správní soudnictví a jeho uplatnění v současné době. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1992. 157 s. ISBN 8021004843. info
Assessment methods (in Czech)
- ústní zkouška, - domácí příprava na vystoupení s referátem - povinná docházka
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Autumn 2005, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2006, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/law/autumn2006/MV921K